Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Forløb: Kikkertundersøgelse af knæet (Arthroskopi)


Opdateret: 31. Maj 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse/ventetid Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge En akut skade på knæet eller problemer med for eksempel smerter, aflåsning, hævelse, får personen til at gå på skadestuen eller til egen læge.Klinisk diagnose stilles med det samme  
Klinisk diagnose Lægen undersøger knæet for løshed, smerter og hævelse og udspørger personen om sygehistorien.Ved akut skade:Der går cirka 14 dage, før man igen skal til kontrol. Med mindre der skal opereres akut (meget sjældent).Hvis lægen har diagnostiseret træning:Der går cirka 3-5 uger før næste kontrol.Sjældent vil lægen henvise til kikkert- undersøgelse straks. Og i så fald vil man gerne supplere med en MR scanning først. Praktiserende læge eller skadestuelæge speciallæge på sygehus/privat klinik
Eventuel kontrol Ved akutte skader vil man ofte vælge at se tiden an, til hævelsen er faldet (cirka en til to uger, hvor knæet holdes i ro). Ved længerevarende sygehistorie kan lægen vælge at aftale træning med patienten for at se, hvor meget det hjælper. Praktiserende læge eller speciallæge i ambulatorium på hospital
Henvisning Læge skriver og sender henvisning til sygehus/speciallæge .Ventetid:Max 8 dage fra modtagelse af henvisning til brev sendes til patient. Praktiserende læge eller sygehuslæge
Visitation og brev til patienten Der bookes tid til forundersøgelse. Brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten (inklusiv patientinfo, helbredsoplysninger og samtykkeerklæring).Fra visitation til kikkert- undersøgelse går der maksimalt 1 måneder, ellers har patienten ret til at benytte ventetidsgaranti. Dette kommer dog an på, om der skal laves supplerende undersøgelser for eksempel MR scanning.Ventetid:Se de aktuelle ventetider i din region [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Sekretær ved Centralvisitation og visiterende overlæge. Centralvisitation findes dog langt fra alle steder. Ved lang ventetid kan patientvejleder evt. kontaktes.
Forundersøgelse Patienten modtages i skranken. Skemaer, udfyldt på forhånd, afleveres. Følges til undersøgelse. (Forskelligt fra sted til sted)Ventetid:Forberedelserne til kikkert- undersøgelsen er en del af forundersøgelsen Sekretær/ sygeplejerske
  Undersøgelse af knæ og sygehistorie gentages for at være sikker på, at der er god grund til at lave en kikkert- undersøgelse. Speciallæge
  Enten aftales og bookes dato for kikkert- undersøgelse, eller forløbet afsluttes (hvis der ikke er grund til kikkertundersøgelse). Sekretær/ speciallæge
Forberedelse til kikkert- undersøgelse Information om operation (møde +/- fastende, medicin, og så videre), bedøvelse og forløb efter operation.Ventetid:Fra forundersøgelse til selve kikkert- undersøgelsen, går der normalt maksimalt 14 dage (varierende).Se de aktuelle ventetider i din region [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Sygeplejerske
  Undersøgelser: blodprøver, eventuelt EKG og røntgen af lunger, hvis der planlægges fuld bedøvelse. Koordineres af sygeplejerske eller sekretær
  Samtale med anæstesi- sygeplejerske (eventuelt tilsyn af anæstesilæge). Anæstesi- sygeplejerske/læge
Modtagelse Modtages og får udleveret hospitalstøj og id-armbånd Sekretær og kontaktsygeplejerske
  Instruktion i brug af albuestokke. (Det er dog sjældent nødvendigt med brug af stokke) Fysioterapeut
  Køres til sygehusets operationsstue. Portør
Operation Identifikation (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det for eksempel er højre knæ, der skal opereres). Operations- sygeplejerske
  Lejring med puder og lignende. Afdækning rundt om knæet, huden vaskes/ desinficeres.  
  Bedøvelse (typisk lokalbedøvelse). Anæstesi- sygeplejerske. Lokalbedøvelse lægges af opererende læge.
Efter operation Køres til observation på opvågningsstue.  
  Når patienten er vågen og klar, informeres om hvad der er fundet og foretaget ved operationen. Hvis indgrebet er foregået i Lokalbedøvelse vil patienten ofte have ”set med” på fjernsynsskærmen og være informeret om hvad der er foretaget. Inden patienten går hjem informeres om det videre forløb (smertebehandling, kontrol, træning og forholdsregler) Kontakt- sygeplejerske og fysioterapeut
Udskrivelse Når patientens tilstand er tilfredsstillende, får vedkommende lov til at tage hjem. Der arrangeres eventuelt hjemtransport. Operations- beskrivelse sendes til egen læge. Sekretær

Kilder:

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.