Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Forløb: Korsbåndsrekonstruktion


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge En akut skade på knæet eller problemer med smerter, løshed, hævelse får personen til at gå på skadestuen eller til egen læge.Ventetid:Undersøges med det samme.  
Klinisk diagnose Lægen undersøger knæet for løshed, smerter og hævelse, og optager en sygehistorie.Ventetid:Ved en akut skade, hvor knæet er meget hævet, kan det nogle gange være nødvendigt at vente til hævelse og smerter er aftaget (cirka en uge), hvorefter lægen ser patienten igen. Ved længerevarende sygdom kan lægen vælge at aftale træning med patienten for at se, hvor meget det hjælper. Nogle gange vil lægen henvise til korsbånds- rekonstruktion straks, hvis det ser ud til, at korsbåndene er revet helt over. Praktiserende læge eller skadestuelæge (speciallæge på privathospital)
Eventuel kontrol Ny undersøgelse hvor knæet har været holdt i ro.Ventetid:Der tages stilling til henvisning eller forsøg på optræning med det samme. Praktiserende læge eller speciallæge i et ambulatorium på hospitalet
Henvisning Lægen skriver og sender en henvisning til ortopædkirurgisk afdeling.Ventetid:Max 8 dage efter henvisningen modtages, sendes der brev med dato for forundersøgelse til patienten. Der er mellem 2 og 12 ugers ventetid på forundersøgelsen. Praktiserende læge eller speciallæge
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem senest næste hverdag. Der bookes tid til forundersøgelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøgelser, såsom røntgen eller skanning. Brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten, inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, patientinformation om ventetider, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset.Ventetid:Fra visitation til behandling må der max. gå 1 måned, ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. For hver forundersøgelse inden den egentlige behandling kan finde sted, må der dog lægges to uger til - for eksempel i forbindelse med et røntgenbillede.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Visiterende overlæge/ sekretær
Forundersøgelse Patienten modtages i skranken. Skemaer, der er udfyldt på forhånd, afleveres. Patienten følges til undersøgelse.Ventetid:Forberedelserne til operationen er en del af forundersøgelsen Sekretær/sygeplejerske
  Undersøgelse af knæ og sygehistorie gentages, for at være sikker på, at der er tale om en korsbåndsskade Speciallæge/ sygeplejerske/ sekretær
  1. Hvis patienten ikke har forsøgt at genoptræne knæet først, kan han/ hun henvises til dette. Herefter ny forundersøgelse.  
  2. Hvis diagnosen er sikker ved kikkert- undersøgelse af knæet eller ved undersøgelse, og patienten har forsøgt optræning, skrives patienten op til operation. Så vidt det er muligt, gøres dette af den læge, der har lavet forundersøgelsen  
  3. Patienten afsluttes, hvis der ikke er behov for operation eller mere behandling.Ventetid:Der gives tid til enten operation, ny forundersøgelse eller patienten afsluttes. Ventetiden på operation er mellem 2-12 uger.  
Forberedelse til operationen Patienten informeres mundtligt og skriftligt om operationen, prognose og risiko forbundet med indgrebet. Sygeplejerske/ læge
  Informeres om medicin, bedøvelse og at møde fastende på operationsdagen. Koordineres af sygeplejerske eller sekretær
  Informeres om efterfølgende genoptræning og medgives øvelsesprogram. Får mødekort med dato og tidspunkt.Ventetid:Inden for ventetidsgarantien.  
  Undersøgelser: blodprøver, eventuelt hjertekardiogram og røntgen af lunger  
  Patienten har en samtale med anæstesi- sygeplejerske eller anæstesilæge omkring bedøvelsen. Valg af bedøvelse. Anæstesi- sygeplejerske/ læge
Modtagelse på operationsdagen Patienten indlægges på afdelingen og får udleveret hospitalstøj og id-armbånd. Instrueres i hvad, der skal ske. Sekretær/ sygeplejerske
Før operation Fjernelse af hår hen over knæet ved behov. Patienten udspørges om navn, CPR-nummer og hvilken operation han/hun skal have foretaget. Id-armbånd sikres. Der gives medicin forud for bedøvelsen som aftalt. Køres af portør til operationsgangen Sygeplejerske/ sygehjælper/ socil- og sundhedsassistent/ portør
Operation Identifikation igen ved kirurgen (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det for eksempel er højre knæ, der skal opereres). Oprationssygeplejerske/ opererende læge
  Lejring med puder, og så videre. Afdækning rundt om knæet, huden vaskes/ desinficeres. Portør/ social- og sundhedsassistent.
  Der sættes overvågning på i form af puls og BT overvågning. Der lægges en veneadgang til bedøvelse, antibiotika og andet medicin ved behov. Anæstesi- sygeplejerske
  Patienten bedøves. Anæstesi- sygeplejerske
Efter operation Køres til observation på opvågningsstue. Når patienten er klar og vågen, får han/hun information om: 1) hvad undersøgelsen viste, 2) hvad der er foretaget af behandling, 3) videre behandling og 4) eventuel kontrol - smertebehandling - genoptræning/ krykker.Ventetid:Køres efter 3-4 timer til sengeafdelingen igen. Udskrives samme dag eller dagen efter. Portør / opererende læge/ sygeplejerske / fysioterapeut
Udskrivelse Når patienten har det godt nok til at tage hjem, udskrives han/ hun, og der bestilles hjemtransport. Operations- beskrivelse sendes til egen læge.Ventetid:Genoptræning starter efter udskrivelse. Sygeplejerske/ sekretær / læge
Genoptræning Brug af støttende bandage i den tid, det anbefales, og genoptræning efter aftale Læge/ fysioterapeut

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved korsbåndsrekonstruktion](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0008-KC-ALLE-Ver03.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.