Medicinsk behandling af nyrekræft

NYT om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors nye magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her fortæller overlæge Lars Lund om den seneste udvikling inden for nyrekræft. LÆS HER

Medicinsk behandling af nyrekræft kan komme på tale, når sygdommen ikke kan fjernes med kirurgi alene. Der vil hos næsten alle patienter med udbredt nyrekræft (dvs. stadium 4) være mulighed for medicinsk behandling. Kravet er blot, at man skal være selvhjulpen.

Hvilke patientgrupper tilbydes både kirurgisk og medicinsk behandling?

I flere tilfælde vil behandlingsplanen indeholde både operation og efterfølgende medicinsk behandling. Dette kan være, hvis du har sygdom i både nyren og spredning til andre organer, for eksempel lungerne. Her vil behandlingen starte med, at du kirurgisk får fjernet nyretumoren og efterfølgende medicinsk behandling af sygdommen i lungerne. De fleste patienter vil således opleve både kirurgi og medicin som en del af den samlede behandling.

Hvilke patientgrupper tilbydes medicinsk behandling?

En del patienter vil modtage medicinsk behandling alene. Eksempler på dette kan være at:

  • Sygdommen ikke kan fjernes kirurgisk af tekniske grunde (for eksempel sygdommen omkranser store blodkar, eller lignende).
  • Du har mange andre sygdomme, som gør at du ikke tåler et kirurgisk indgreb (co-morbiditet i form af for eksempel svær KOL, dårlig nyrefunktion, eller lignende)
  • Du har en meget stor sygdomsbyrde, for eksempel spredning af sygdommen til hjernen, knoglerne og leveren, og et kirurgisk indgreb derved vil være for belastende.
  • Din almentilstand er dårlig, således at du ikke er stærk nok til at kunne gennemføre en operation.

Hvilke patientgrupper tilbydes ikke medicinsk behandling?

  • Hvis hele sygdommen kan fjernes med kirurgi alene, skal du ikke efterfølgende have medicinsk behandling.
  • Adjuverende behandling (=forebyggende behandling efter kirurgi for at undgå tilbagefald) har ingen dokumenteret virkning ved nyrekræft og gives derfor ikke.
  • Hvis din almentilstand er så påvirket, at du ikke kan klare sig selv, men skal have hjælp af andre, for eksempel til at gå i bad eller tilsvarende.

Hvilke medicinske behandlingsformer finder der?

Medicinsk behandling ved nyrekræft består af biologisk kræftmedicin. Dette er en samlet betegnelse for målrettet medicinsk behandling og immunterapi og adskiller sig fra traditionel kemoterapi.

Kemoterapi: har ingen virkning ved nyrekræft og anvendes derfor ikke.

Målrettet medicinsk behandling: Denne behandlingsform virker ved at hæmme dannelse af nye blodkar i kræftvævet. På den måde forhindres tilførsel af ilt og næringsstoffer og derved standses kræftsygdommen. Behandlingen gives som tabletter. Hovedparten af patienterne modtager denne form for medicinsk behandling.

Læs mere om målrettet behandling af nyrekræft.

Immunterapi: Denne behandlingsform virker ved at aktivere dit eget immunsystem til at angribe kræftsygdommen. Derved dræbes kræftcellerne. Behandlingen gives som indsprøjtninger i huden eller gives i blodåre.

Læs mere: Hvad går immunterapi ud på?

Forsøgsbehandling

Gennem kliniske forsøg er de seneste år sket meget store fremskridt med hensyn til at udvikle og godkende ny kræftmedicin. I Danmark er i alt blevet godkendt syv nye lægemidler til udbredt nyrekræft siden 2006. Udviklingen går meget stærkt, hvilket betyder flere og bedre behandlinger kommer til.

De sidste år er der i Danmark blevet gennemført adskillige kliniske forsøg med flere nye lovende lægemidler, og flere af disse forsøg vil formentlig føre til, at flere lægemidler bliver godkendt. Dette betyder, at medicinen så bliver standardmedicin og kan tilbydes danske nyrekræftpatienter.

I forsøgene afprøves nye former for målrettet medicinsk behandling eller nye former for immunterapi, eller kombination af disse lægemidler.

De medicinske forsøg foregår på onkologisk afdeling i Herlev, Odense og Aarhus. Man bliver henvist til onkologisk afdeling af den henvisende afdeling, hvor man har fået nyrekræftdiagnosen, oftest urologisk afdeling.

Kravet til at være med i medicinske forsøg kan være forskelligt fra forsøg til forsøg. Spørg den behandlende læge (onkologen), om du vil have mulighed for at være med i et forsøg med et af de nye lægemidler.

Læs mere om NYREKRÆFT

Sidst opdateret: 25.09.2015