Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Tænder og mund

Smertekontrol hos tandlægen

Smertekontrol betyder frihed for smerter. Tandlægen har flere muligheder for smertekontrol: Han/hun kan give noget smertestillende inden behandlingen, benytte lokalbedøvelse under indgrebet, og give smertestillende medicin efter indgrebet.

Opdateret: 30. Maj 2012

Hvad er smerter?

Smerter er en intens følelse af ubehag, som normalt forbindes med en skade i eller på kroppen. Smerteoplevelsen afhænger af mange faktorer, blandt andet ens smertetærskel, ens evne til at udholde smerter.

Smerter inddeles normalt i akutte og kroniske smerter.

Akutte smerter

Akutte smerter opstår her og nu, ofte i forbindelse med skader, operationer, betændelse eller lignende. Årsagen til smerterne kan som regel let beskrives. Smerterne kan være intense og dunkende og er lette at lokalisere. De reagerer ofte godt på håndkøbsmedicin som acetylsalicylsyre og paracetamol.

Kroniske smerter

Kroniske smerter er længerevarende smerter, som man undertiden ikke kan finde nogen umiddelbar forklaring på. De er ofte vanskelige at lokalisere præcist, og er mere murrende i karakter. Det kan være meget vanskeligt at behandle kroniske smerter. Nyere undersøgelser har dog vist, at visse former for lægemidler mod depression kan have en ganske god effekt på mange former for kroniske smerter. Langt de fleste smerter, som optræder i tandlægepraksis er dog akutte smerter.

Hvad kan man selv gøre?

DEBAT

Lider du af tandlægeskræk - og har du brug for et godt råd til at tackle det?

I Netdoktors debatter kan du udveksle erfaringer og gode råd med andre brugere.

Debat om tænder og mund

Symptombehandling

Da utroligt mange mennesker er bange for at gå til tandlæge, prøver mange i første omgang selv at behandle med smertelindrende håndkøbsmedicin.

Årsagsbehandling

Det er naturligvis bedst at opsøge tandlæge så hurtigt som muligt for at få fundet og fjernet årsagen til smerterne, som ved den rigtige behandling som regel forsvinder

Hvad kan tandlægen gøre?

Tandlægen kan spille på mange strenge, når det gælder om at gøre livet mere behageligt i forbindelse med tandbehandling, både før, under og efter.

Før behandling

Information

Det er vigtigt, at tandlægen giver sig god tid til at fortælle om det aktuelle tandproblem, og hvad der kan gøres ved det. Man skal føle sig sikker på og tryg ved den behandling, man skal modtage. Det er med til at hæve smertetærsklen.

Beroligende medicin

Er man meget nervøs og bange, har man en lav smertetærskel. Da kan man med fordel få noget beroligende medicin en times tid før en behandling. Det virker godt, men kræver, at der er en ansvarlig voksen person til stede, når man skal følges til og fra klinikken. Man må ikke selv føre motorkøretøj eller bevæge sig ud i trafikken, når man har fået beroligende medicin.

Smertestillende og/eller medicin mod hævelse

Hvis man på forhånd ved, at en given behandling eller tilstand vil medføre smerter, for eksempel ved tandudtrækning eller kirurgisk fjernelse af en visdomstand, kan man ofte reducere de forventede smerter/hævelse efter indgrebet ved at give noget smertestillende medicin og noget mod hævelse (binyrebarkhormon) en time inden behandlingen. Det er langt mere effektivt at tage smerten/hævelsen i opløbet, end hvis den først er kommet.

Af smertestillende medicin bør man helst undgå tabletter, som indeholder acetylsalicylsyre, da det virker blodfortyndende og dermed kan medvirke til øget blødning efter en tandudtrækning eller et operativt indgreb.

Under behandling

Lokalbedøvelse

Mange indgreb kræver lokalbedøvelse før behandlingen. En lokalbedøvende væske sprøjtes ind omkring den eller de nerver, som skal bedøves. Væsken virker ved kemisk midlertidigt at ophæve følenervernes smerteledning. De fleste lokalbedøvelser varer 1-2 timer, men tandlægen kan vælge mellem korttids- eller langtidsvirkende midler, helt afhængigt af, hvad der skal laves.

Lattergas

Mange patienter, især børn, er glade for lattergas. Det er en luftart, som blandes med ilt i bestemte forhold og indåndes gennem en næsemaske. Det virker både bedøvende og beroligende. Hvis man kommer til at grine undervejs, er det fordi man mister lidt af sine normale hæmninger, ligesom når man har drukket et par glas vin.

De fleste synes godt om lattergas, men enkelte oplever ubehag eller kvalme. Det må ikke anvendes til gravide i de første 3 måneder af graviditeten. Er man stoppet i næsen, går det heller ikke. Lattergassen virker kun, hvis den ind- og udåndes gennem næsen. Man må altså ikke snakke med tandlægen under behandlingen, idet lattergassen så forlader kroppen med mundudåndingen.

Der er ingen risiko ved lattergas, som det anvendes i Danmark i tandlægepraksis. Man skal dog være opmærksom på, at lattergas ikke kan erstatte egentlig lokalbedøvelse, da det ikke er effektivt nok som et rent bedøvemiddel.

Hypnose

Nogle tandlæger har lært hypnose, som er en tilstand af trance, patienten sættes i. Herved bliver patienten i stand til at abstrahere fra det ubehagelige. Der er ingen risiko forbundet med det.

Efter behandling

Smerter

Smerter efter tandbehandling kan som regel behandles med simple smertestillende midler som for eksempel acetylsalicylsyre, dog ikke hvis der som tidligere nævnt har været en blødning. Indtagelse af smertestillende medicin kan med fordel fortsættes de næste par døgn, også selv om man ikke har ondt. På den måde kan man hele tiden forebygge smerten.

Hævelse

I de fleste tilfælde kan der opstå hævelse efter en operation. Hævelsen og ubehaget kan mindskes med en kortvarig kur med et binyrebarkhormon. Men kun hvis det virkelig skønnes nødvendigt og i givet fald er det bedre at give det inden operationen, da det så reducerer hævelsen.

Komplikationer

Normalt opstår der aldrig nogen komplikationer efter tandbehandling. En meget sjælden gang kan der efter kirurgisk fjernelse af en visdomstand i underkæben opstå beskadigelse af den nerve, som giver følelse til halvdelen af tungen. Det er en meget ubehagelig tilstand, men heldigvis gror nerven for det meste sammen igen og følelsen kommer som regel tilbage med tiden.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons