Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ældre

Pension og efterløn

Pensionen sikrer dig en indtægt, den dag du ikke længere kan arbejde på grund af sygdom eller alder. Nogle pensioner er offentlige, andre er arbejdsmarkedspensioner, og der findes også individuelle pensionsordninger, som du selv kan vælge at oprette.

Opdateret: 21. Marts 2006

Pension og efterløn

Pensionen sikrer dig en indtægt, den dag du ikke længere kan arbejde på grund af sygdom eller alder. Nogle pensioner er offentlige, andre er arbejdsmarkedspensioner, og der findes også individuelle pensionsordninger, som du selv kan vælge at oprette. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige pensionstyper.

Folkepension

Du har krav på folkepension, når du fylder 65 år. Hvis du er fyldt 60 år før 1. juni 1999, har du ikke krav på folkepension, før du fylder 67. Du skal have dansk statsborgerskab, fast bopæl i Danmark og du skal have boet i Danmark i mindst 3 år, fra du var 15 til 65 år. Hvor meget du får udbetalt i folkepension afhænger af flere forhold, for eksempel hvor længe du har boet i Danmark, og om du eller din ægtefælle har en lønindtægt ved siden af.

ATP = Arbejdsmarkedets tillægspension

Du betaler automatisk til ATP via din løn. Hvis du er på overførselsindkomst, indbetaler du i flere tilfælde også til ATP. Det gælder for eksempel, hvis du er på barsel, sygedagpenge eller kontanthjælp. Afhængig af hvor længe du har indbetalt til ordningen, får du for knap 100 kroner om måneden op til 22.400 kroner om året, fra du går på pension, til du dør.

ATP er også en livsforsikring. Hvis du dør inden du går på pension får din ægtefælle og børn under 21 år hver udbetalt cirka 40.000 kr. få dage efter dødsfaldet. Staten trækker 40 procent fra beløbet i afgift.

SP = Særlige Pensionsopsparing

Fra 1998 - 2003 betalte du en procent af din bruttoløn til den Særlige Pensionsopsparing (SP) også kaldet ATP ratepension. En lovændring betyder, at der er en pause i indbetalingerne, i 2007 er det planen, at indbetalingerne skal starte igen.

Når du går på pension, kan du vælge at få pengene udbetalt i årlige rater over 10 år eller som et engangsbeløb. Du kan først få pengene udbetalt, når du fylder 65 år.

Arbejdsmarkedspensioner

Hvis du arbejder har du med stor sandsynlighed en pensionsordning som en del af din ansættelse eller overenskomst. Arbejdsgiveren indbetaler både dit og arbejdsgiverens bidrag. Bidragets samlede størrelse er forskelligt for forskellige overenskomster, fagområder, uddannelser m.v. Typisk betaler arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Arbejdsmarkedspensionen er typisk sammensat af ydelser, der kommer til udbetaling ved død, invaliditet og alderspensionering. Hvor meget du får udbetalt af din arbejdsmarkedspensionsordning, den dag du går pension afhænger af; hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet og dermed indbetalt til ordningen, hvor meget du har tjent og hvor meget af din løn, der er sat af til pension. Og så afhænger det også af, hvordan dit pensionsselskab har investeret dine penge, og dermed hvor godt de har fået dine pensionspenge til at yngle.

Private pensionsopsparinger

Private pensionsopsparinger

Her skal du tage stilling til hvilket livsforsikringsselskab, du ønsker at placere dine penge hos. Du skal også overveje om, du vil have dine penge udbetalt som et engangsbeløb (kapitalpension) eller månedlige udbetalinger (ratepension og livrente). Og om du har behov for en invalidepension eller andre dækninger.

Læs mere om de forskellige pensionsordninger

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Efterløn

Efterlønnen giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Dog tidligst når du er 60 år. Men du kan også vælge at trække dig gradvist tilbage. Lønnen for det, du så vælger at arbejde, bliver blot trukket fra efterlønnen. Der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet. Du får en højere efterløn, mulighed for at optjene en skattefri præmie og eventuelt et mere lempeligt pensionsfradrag. Det er god ide at søge om et efterlønsbevis gennem din A-kasse, hvis du udskyder din efterløn.

Efterløn er for de 60 og 65 år, som ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Den såkaldt fleksible fterlønsordning gælder for alle, der fylder 60 år efter den 1. juli 1999.

Læs mere om betingelserne for folkepension

Find ud af om du indbetaler til ATP

Læs mere om ATP og tjek hvor mange kroner, der står på dine ATP konti


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.