Annonce

Brugerprofil

Den typiske bruger på Netdoktor.dk er en kvinde i 20’erne, som har stiftet familie. Hun er funktionær, bor i hovedstadsområdet og elsker at shoppe også på nettet. Hun kommer i privat ærinde på hjemmesiden en gang om måneden. (???)

Netdoktor har mange forskellige brugere, dog tegner der sig tendenser, når man ser på netdoktors brugere samlet. Tallene nedenfor refererer til gennemsnittet og giver et indtryk af den gennemsnitlige bruger på hele Netdoktor.

Den gennemsnitlige bruger

Det er primært aldersgruppen mellem 20-39 år, der besøger Netdoktor, men også yngre og ældre grupper bruger sitet. Kvinderne er i overvægt, hvilket er naturligt, da de ofte har rollen som familiens sundhedsambassadør. Kvinder udgør derfor en relevant målgruppe for annoncering af produkter inden for forebyggelse af sygdomme og for sundhed generelt.

Brugerne er rimelig jævnt fordelt geografisk og afspejler med få afvigelser den danske befolknings fordeling.

Annonce (læs videre nedenfor)

Forskellige grupper af brugere

Fordelingen i alder og køn svinger dog meget, når man går ned i de enkelte emnecentre. Her fordeler brugerne sig efter interesser, som i mange tilfælde er alders og kønsbestemte. I emnecentret om Overgangsalder er der naturligvis en høj koncentration af kvinder over 50 år, mens emnecentret ”Mænd” primært bruges af mænd. Du har derfor som annoncør på Netdoktor.dk også en unik mulighed for at målrette dine kampagner mod en bestemt gruppe af brugere for eksempel ved at sponsorere et emnecenter eller benytte dig af muligheden for at udsende one-2-one-mails.

Tre forskellige arketyper på Netdoktor

Brugerne på Netdoktor.dk har en lang række forskellige interesseområder og derfor også forskellige grunde til at besøge sitet.

Nogle brugere ønsker primært information om forebyggelse og behandling. Andre stiller spørgsmål til eksperterne eller finder støtte i de fællesskaber, der opstår gennem debatterne. Netdoktor har tre gennemgående typer af brugere:

Den informationssøgende

Hans på 30 har igennem de sidste måneder været forkølet gentagne gange, hans vejrtrækning er blevet besværet og hans øjne løber konstant i vand. Han har mistanke om, at det er kan være allergi, han lider af. Derfor søger Hans på Netdoktor.dk. under emnecentret Allergi finder han information om sygdommen, behandling og forebyggelse

Den kroniske syge

Inger på 66 år har for år tilbage fået stillet diagnosen slidgigt. Siden hun har fået diagnosen, har hun ugentligt været inde på emnecentret for ’Muskler, led og knogler’ for at læse nyt om sygdommen og dens behandling. Samtidig skriver hun med andre slidgigtramte og dele erfaringer om sygdommen.

Den pårørende

Hanne på 48 år har en datter med diagnosen skizofreni. Hanne har brugt emnecenteret om Sind og Psyke meget. Dels for at få viden om sygdommen og mulige behandlingsformer og dels for at læse om de forskellige former for medicin, datteren får. Hun har ligeledes ofte været inde på debatterne for at skrive med andre pårørende til sindslidende, høre om deres erfaringer og for at finde støtte.

Kilde: Userneeds januar 2008

Kilde: Hvor har vi typerne fra?

Tilbage til Om Netdoktor

Sidst opdateret: 09.09.2008

Annonce