Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Blodsukker-værdier


Opdateret: 26. Maj 2010

Hvad er en blodsukkerværdi?

En blodsukkerværdi er det tal, du får oplyst, når man måler blodsukkeret - enten ved at benytte et måleapparat, man selv har købt eller ved at have fået målt det ved din læge.

Værdien kommer frem på måleapparatet efter du har sat en stik i med en dråbe blod på.

Hvad er plasma-glukose?

De fleste lægers måleapparter vil angive en blodsukkerværdi, som er blevet til på baggrund af en omregning blodglukosen - eller mængden af sukker i blodet.

Apparatet måler den koncentration af sukker, der er i bloddråben og omregner det helt automatisk til en plasma-glukose værdi. Plasma-glukose er koncentrationen af sukker i plasmaen - det vil sige 'vandfasen' i blodprøven, efter blodcellerne er fjernet.

Værdi Resultat
5.5 eller mindre Diabetes er usandsynligt.
5.5-11.1 Der kan være tale om diabetes, og du bør få foretaget et faste-glukose. Kontakt din læge for at få hjælp.
Mere end 11.1 Der kan være tale om diabetes, særligt der også er symptomer så som stor tørst, hyppig vandladning eller vægttab. For at være sikker på diagnosen, skal du dog have dit læge til at måle blodsukkeret på et apparat, der er beregnet til diagnostik.

Hvad er blod-glukose?

Blod-glukosen er i teorien det alle måleapparater som udgangspunkt måler - men som skrevet ovenfor, omregner de fleste måleapparater i dag helt automatisk plasma-glukose-værdien. Stemmer din værdi alligevel ikke overens med skemaet ovenfor, kan det være fordi, dit apparat giver dig blod-glukose-værdien. I det tilfælde er værdierne lidt højere, og derfor gælder nedenstående skala:

Værdi Resultat
6.1 eller mindre Diabetes er usandsynligt.
6.1-12.1 Der kan være tale om diabetes, og du bør få foretaget et faste-glukose. Kontakt din læge for at få hjælp.
Mere end 12.1 Der kan være tale om diabetes, særligt der også er symptomer så som stor tørst, hyppig vandladning eller vægttab. For at være sikker på diagnosen, skal du dog have dit læge til at måle blodsukkeret på et apparat, der er beregnet til diagnostik.

Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.