Annonce

Forskellige former for psoriasis

Hvilke former for psoriasis findes der?

Der findes to overordnede former for psoriasis: Den almindelige psoriasis (også kaldet psoriasis vulgaris) og den pustuløse psoriasis. Sidstnævnte er måske i virkeligheden en anden sygdom, som er anderledes mht. arvegang, udseende og forløb.

Fælles for psoriasisformerne er, at de er arveligt betinget, og at de typisk debuterer i den yngre voksenalder, eventuelt udløst af en infektion – ofte en halsinfektion.

Psoriasis vulgaris kan have forskellige forløb og vise sig på forskellig måde.

Almindelige former for psoriasis viser sig således:

For pustuløs psoriasis skelner man mellem følgende former:

Hos 10-25 procent af psorisaispatienterne vil der desuden forekomme psoriasisgigt. Ved psoriasis er der også en øget forekomst af andre vigtige sygdomme så som fedme, øget blodtryk, forhøjet kolesterol, diabetes og hjertekarsygdom.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke kendetegn har de forskellige former for psoriasis?

Psoriasis vulgaris: Den almindelige form for psoriasis (psoriasis vulgaris) viser sig med skællende røde knopper eller plamager på huden. Sygdommen er arvelig betinget og kan starte i hvilken som helst alder og sidde hvor som helst på huden. Men det er typisk, at sygdommen viser sig for første gang i den yngre voksenalder, eventuelt udløst af en halsinfektion. I starten kan det dreje sig om små knopper, som sidder tilfældigt på huden, men senere vil psoriasis især kunne findes på knæ og albuer samt i hårbunden.

Guttat psoriasis: Guttat psoriasis ser man ved akut udbrud af røde knopper, som efterhånden bliver dækket af hvide skæl. Udslættet er udbredt til arme, ben og krop og bliver typisk udløst af en halsinfektion. Sædvanligvis forsvinder guttat psoriasis i løbet af nogle uger, men kan komme tilbage ved nye infektioner. Guttat psoriasis optræder især hos teenagere og yngre voksne.

Hårbundspsoriasis: De fleste, der har psoriasis, har også hårbundspsoriasis. De skælafsættende plamager er især ved hårgrænsen, ved ører og i panden, og ofte vil man være generet af kløe.

Invers psoriasis: Ved psoriasis i hudfolder, den såkaldte inverse psoriasis, er skældannelsen sædvanligvis kun beskeden. Det er typisk, at forandringerne er skarpt afgrænsende imod den omgivende hud.

Pustuløs psoriasis: Pustuløs psoriasis er en sjælden variant er pustulose, som kan ses som led i den almindelige psoriasis. I så fald taler man om pustuløs psoriasis, men ofte ses pustulosen uden andre tegn på psoriasis. Ved pustulose ses ømme gule punkter i huden. Den gule farve skyldes ansamling af hvide blodlegemer, men der er ikke infektion i huden.

Psoriasisgigt: De typiske kendetegn på psoriasisgigt er, at gigten har angrebet enten et eller flere led med hævelse og ømhed i selve leddet eller smerter ved senetilhæftningerne. Psoriasisgigt debuterer typisk 10 år efter hudsygdommen.

Hvad kan udløse eller forværre de forskellige former for psoriasis?

Som regel har man kun en slags psoriasis ad gangen, men nogle gange kan man have to forskellige slags på samme tid, eller en slags psoriasis kan udvikle sig til en anden. En type psoriasis kan også udvikle sig til at blive mere alvorlig. For eksempel kan plaque psoriasis udvikle sig til pustuløs psoriasis. De udløsende faktorer, der kan få en simpel form for psoriasis til at udvikle sig til en mere alvorlig, er de samme, som kan være årsag til det første udbrud af psoriasis nemlig:

  • skader på huden (Købner fænomen)

  • infektioner (især halsbetændelse)

  • forskellige typer medicin (især lithium og klorokin)

  • psykisk stress

  • alkohol

  • fedme

Derudover kan pludselig afbrydelse af behandling med binyrebarkhormon få en simpel form for psoriasis til at blive mere alvorlig. Dette gælder især for tabletbehandling med binyrebarkhormon (Prednisolon). Derfor skal denne behandling undgås hos personer med psoriasis.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilken behandling er der mod de forskellige psoriasisformer?

Sædvanligvis vælger man en trinvis behandlingsstrategi, det vil sige, at man starter med simple behandlinger og fortsætter trinvist med mere komplekse behandlinger. Det betyder, at man starter med lokal smørebehandling. Hvis der ikke er tilstrækkelig virkning heraf, fortsætter man med lysbehandling. Efterfølgende kommer tabletbehandling på tale. For de sværeste tilfælde kan man blive tilbudt en såkaldt biologisk behandling.

Hvad er udsigten for fremtiden?

I takt med at vores viden om psoriasis vokser, kan man tilbyde mere specifikke og dermed bedre behandlinger med hensyn til både virkning og sikkerhed. Mens en egentlig helbredelse ikke ser ud til at være forestående, er det sandsynligt, at alle psoriasispatienter indenfor en kort årrække kan blive tilbudt en behandling, som holder sygdommen under fuldstændig kontrol, det vil sige, at der ikke er synligt udslæt på huden.

Læs mere om PSORIASIS

Sidst opdateret: 19.01.2019

Annonce