Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Pustuløs psoriasis

Pustuløs psoriasis er en sjælden, men alvorlig form for psoriasis. Huden bliver rød, smertende og dækket af små blærer.


Opdateret: 3. Januar 2023

Hvad er pustulosis?

Fakta om pustuløs psoriasis

  • Pustuløs betyder, at der er udslæt med pus.
  • Ved pustuløs psoriasis ses små gullige blærer samtidig med rødme, skældannelse og fortykkelse af huden.
  • Det gule pus er ikke et udtryk for infektion, men skyldes ophobning af hvide blodlegemer.
  • Det er vanskeligt at behandle pustuløs psoriasis, men man vil typisk forsøge med steroidcreme, tabletbehandling og biologiske lægemidler.

Hvad er pustuløs psoriasis?

Tidligere blev pustuløs psoriasis anset som en variant af den almindelige psoriasis, men nye undersøgelser tyder på, at det er en selvstændig sygdom, som blot forekommer hyppigere hos patienter med psoriasis. Mange patienter med pustuløs psoriasis har derfor ikke almindelig psoriasis.

Pustuløs betyder, at der er udslæt med pus. Pus er en ansamling af hvide blodlegemer, som viser sig som hvidgullige punkter i huden.

Hvilke symptomer er der ved pustuløs psoriasis?

Ved pustuløs psoriasis ser man gullige blærer samtidig med rødme, skældannelse og fortykkelse af huden. De gule blærer repræsenterer ansamling af hvide blodlegemer, men det er vigtigt at vide, at der ikke er tale om en infektion. Sygdommen smitter derfor ikke, ligesom antibiotisk behandling ikke har nogen gavnlig effekt. Pustlerne er ofte ømme og meget generende for patienten.

For det meste viser pustulosen sig i begrænsede områder såsom håndflader og fodsåler. I sjældne tilfælde kan der dog ske en udbredning til det meste af huden. Hvis sygdommen er lokaliseret til håndflader og fodsåler, vil man opleve at være generet af ømme hænder og fødder, hvilket gør det vanskeligt at passe et almindeligt arbejde. Den udbredte form for pustulose bliver ofte fulgt af feber og dårlig almentilstand, og derfor kan det være nødvendigt, at blive indlagt på en hudafdeling til man får det bedre.

Hvad er årsagen til pustuløs psoriasis?

Pustuløs psoriasis har ofte et tilbagevendende forløb. Det er vigtigt at understrege, at mange patienter ikke har almindelig psoriasis. Det er en specialistopgave at vurdere patienter med pustuløs psoriasis, da de sædvanlige psoriasisbehandlinger ofte har en utilfredsstillende effekt på sygdommen.

Hvordan behandler man pustuløs psoriasis?

Det er vanskeligt at behandle pustuløs psoriasis. Indledningsvist forsøger man at behandle med de sædvanlige cremer og salver, der indeholder binyrebarkhormon med eller uden D-vitamin. Næste trin vil ofte være tabletbehandling med et A-vitamin-lignende stof som hedder acitretin. Dette egner sig dog ikke til yngre kvinder på grund af risikoen for eventuelle fosterskader. I de sværeste tilfælde vil man overveje at behandle med biologiske lægemidler, men virkningen heraf er desværre heller ikke pålidelig.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.