Annonce

Sådan kan din livsstil påvirke graviditetschancerne

Nogle livsstilsfaktorer kan betyde noget for chancen for at blive gravid. Men det gælder om at fokusere på de rigtige og vigtige ting.

Rygning

Kvinders cigaretrygning nedsætter graviditetschancen, både når man forsøger at blive spontant gravid og i forbindelse med fertilitetsbehandling. Risikoen for ikke at blive spontant gravid er fordoblet for en ryger, og tilsvarende er chancen for ikke at blive gravid og få et barn med hjem næsten halveret for en kvindelig ryger, hvis hun modtager reagensglasbehandling. Kvindelige rygere, der får drenge, nedsætter tilsyneladende også drengenes mulighed for at få børn senere i livet.

Det er usikkert, om rygning øger risikoen for tidlig spontan abort.

Det er uklart, hvad mænds rygevaner betyder for graviditetschancen.

Alkohol

Kvinder og mænd med et stort dagligt alkoholforbrug (alkoholmisbrugere) har nedsat graviditetschance, fordi alkoholen forstyrrer hormonbalancen. Kvinder kan opleve manglende menstruationer og ægløsning, mænd skrumpning af testiklerne.

Men selv om de fleste dyreforsøg viser, at alkohol nedsætter chancen for at blive gravid, er det ikke helt så entydigt, hvad mindre mængder alkohol betyder for mennesker.

Et dagligt alkoholforbrug nedsætter måske chancen for at blive spontant gravid for kvinder, mens et lille ugentligt forbrug ikke synes at betyde noget. Tværtimod viser studier blandt gravide, at et lille ugentligt forbrug måske øger graviditetschancen. I praksis skyldes det nok, at kvinder, der drikker en smule alkohol – især vin – generelt er mere raske og har en sundere livsstil end kvinder, der slet ikke drikker alkohol. Det vil sige, at det ikke er selve alkohol-indtaget, der øger chancen for graviditet, men kvindens sundhedstilstand og livsstil i øvrigt, der har betydning.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder, der forsøger at blive gravide, ikke drikker alkohol. Der er imidlertid ikke sikkert videnskabeligt belæg for denne anbefaling. Det samme gælder Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at gravide heller ikke bør drikke alkohol. Sundhedsstyrelsen fremhæver imidlertid, at man med hensyn til alkohol og graviditet ikke bør foretage en risikovurdering men i stedet bygge en anbefaling på et forsigtighedsprincip . Det vil sige, at man for en sikkerheds skyld helt bør lade være med at drikke alkohol.

Mandens alkoholforbrug synes ikke at betyde så meget for graviditetschancen, med mindre han er alkoholiker, det vil sige, at han har et stort dagligt forbrug.

Koffein

Drikker man 500 mg koffein eller mere (4-5 kopper kaffe eller mere) nedsætter man både den spontane graviditetschance og chancen for at blive gravide ved reagensglasbefrugtning. Virkningen svarer omtrent til at være ryger. Der er cirka dobbelt så meget koffein i kaffe som i te, så virkningen svarer til 8-10 kopper te.

Koffein øger også risikoen for tidlig spontan abort.

For mænd er effekten af koffein kun sporadisk vist, og kun for cola, der også indeholder koffein. Hvis man drikker mere end 1 liter cola om dagen, nedsætter det måske sædkvaliteten.

Vægt

Både undervægt (BMI under 18) og overvægt nedsætter graviditetschancen. Det er imidlertid lidt usikkert, om overvægt i sig selv betyder noget, eller om det er bestemte undergrupper af overvægtige, der har en nedsat graviditetschance.

Overvægt ser ud til at betyde mest for unge kvinder og for kvinder¸ der er insulinresistente. Mange fertilitetsklinikker har imidlertid faste grænser for, hvem de behandler, uafhængigt af både alder og insulinresistens. Kvinder med et BMI på mere end 40 tilbydes sjældent behandling.

Pesticider og hormonforstyrrende stoffer

Der foreligger teorier om, at pesticider og hormonforstyrrende stoffer kan påvirke sædkvaliteten på flere forskellige måder, blandt andet ved at hæmme nedsynkningen af testiklerne i pungen og ved at påvirke koncentrationen af mandligt kønshormon og andre hormoner. Indtil videre er der mest tale om teorier, og påvirkningerne er vanskelige at forebygge.

Motion

Man bør som udgangspunkt leve så normalt som muligt i forbindelse med graviditet. I forhold til fysisk aktivitet må man dog anbefale et vist mådehold: Flere undersøgelser tyder på, at risikoen for ufrivillig abort først i graviditeten øges, hvis man dyrker bestemte former for motion eller belaster kroppen mere, end man plejer. Jogging, boldspil, workout/fitness og ketcher-sport synes at give en særligt øget risiko. Svømning og rolig fysisk aktivitet, som for eksempel cykling og gang/vandring og ridning kan man udmærket fortsætte med.

Særligt for par der er i fertilitetsbehandling

Akupunktur: Virkningen af akupunktur i forbindelse med reagensglasbehandling er nøje undersøgt i mange studier, både akupunktur omkring ægudtagningstidspunktet og omkring ægoplægingstidspunktet. Akupunktur hverken øger eller nedsætter graviditetschancen.

Zoneterapi: Zoneterapi er ikke tilsvarende undersøgt.

Sådan kan chancerne øges efter selve fertilitetsbehandlingen

Skal man holde sig i ro efter insemination, IVF og ICSI? Et nyere studie tyder på, at graviditetschancen øges lidt, hvis man hviler sig cirka 15 minutter umiddelbart efter insemination . Der er ikke tilsvarende øget graviditetschance ved at hvile sig efter ægoplægning efter IVF- og ICSI-behandling. .

Udvalgte referencer

Waylen AL et al. Hum Reprod Update 2009;15:31-44.

Bolumar F et al. Am J Epidemiol 1996;143:578-87.

Olsen J et al. Alcohol Clin Exp Res 1997;21:206-212.

Juhl M et al. Hum Reprod 2003;18:1967-71.

Jensen et al. Reprod Toxicol 1998;12:289-95.

Klonoff-Cohen H et al. Hum Reprod 2002;17:1746-54.

Læs mere om BARNLØSHED/FERTILITETSBEHANDLING

Sidst opdateret: 17.08.2010

Annonce