Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjertesvigt

Symptomer på hjertesvigt

Symptomer på hjertesvigt er typisk træthed, åndenød og væskeophobning i kroppen.

Opdateret: 4. Juni 2018

Symptomer på hjertesvigt varierer fra ingen til meget invaliderende symptomer.

Typiske symptomer på hjertesvigt

  • Åndenød/forpustethed. Åndenøden kan være et symptom på, at hjertet er overanstrengt, men også på væskeophobning i lunger og væv. I sidstnævnte kan åndenøden forværres med tør hoste og forpustethed selv i hvile.

  • Væskeophobning (ødem), som fører til øget vægt og hævede ben. Hvis væskeophobningen bliver særlig udtalt og breder sig til andre steder i kroppen, kan det påvirke funktionen af kroppens indre organer, såsom lever og tarm.

  • Nedsat appetit og fordøjelsesgener, som kan skyldes væskeophobning i mavetarm-systemet.

  • Søvnproblemer kan være udtryk for indre uro eller skyldes væske i lungerne, der gør, at man ikke kan ligge ned uden at blive forpustet.

  • Træthed er et meget hyppigt problem. Mange føler, at de hurtigere bliver udmattede, ikke orker det samme som tidligere og har behov for mere hvile. Man kan ikke med sikkerhed forudsige, hvem der vil være mest generet af træthed.

  • Den nedsatte cirkulation af ilt og næring kan påvirke funktionen af forskellige organer og måske være årsag til for eksempel dårlig hukommelse.

  • Tungsindighed, modløshed, depression og angst forekommer relativt ofte ved hjertesvigt.

Man kan også have andre hjertesymptomer:

  • Hjertebanken, enten fordi hjertet er stresset, eller fordi man har en hjerterytmeforstyrrelse.

  • Svimmelhed som typisk skyldes lavt blodtryk. Det lave blodtryk kan dels opstå på grund af hjertets nedsatte funktion, og dels giver en del af medicinen også lavt blodtryk.


VIDEO: "Jeg tænkte bare, at jeg var doven". Ordene kommer fra 53-årige Christian Schou, som for tre år siden fik konstateret svær hjertesvigt. I videoen nedenfor fortæller han om de symptomer, han ignorerede i mange år.

Inddeling af sygdomsgrad: NYHA-skala

Åndenød er et vigtigt symptom på hjertesvigt, og man har derfor lavet en funktionsskala til at beskrive, i hvilken grad man oplever åndenød. Skalaen NYHA I-IV (The New York Heart Association klasse).

NYHA I: Ingen begrænsninger eller symptomer ved almindelig fysisk aktivitet.

NYHA II: Ingen symptomer i hvile eller ved lettere anstrengelse, men nogen grad af åndenød, træthed, hjertebanken – mere end forventet - ved moderat fysisk aktivitet som trappegang til 2. sal, havearbejde, støvsugning, bære tunge ting.

NYHA III: Ingen symptomer i hvile, men blot ved let fysisk aktivitet som påklædning eller gang i fladt terræn giver udmattelse, åndenød, evt. hjertebanken eller brystsmerter.

NYHA IV: Symptomer i hvile, som forværres ved fysisk aktivitet

Symptomer på hjertesvigt kan vise sig langsomt/snigende eller tidvist, det vil sige, at man kan gå i måske måneder (sjældent op til år) med lettere eller tiltagende forpustethed, eventuelt blot træthed, hævede ben, hjertebanken osv.

Men symptomerne kan også opstå pludseligt: Enten fordi man pludselig får blodprop i hjertet og efterfølgende hjertesvigt. Eller fordi et svigtende hjerte kompenserer og så først giver symptomer når man får en infektion eller andet.

Ved uopdaget hjertesvigt er symptomerne som ovenfor, det er de samme symptomer man skal være opmærksom på efter diagnosen er stillet og man er i behandling, hvor hjertet trods behandling kan blive overbelastet.


VIDEO: Symptomer på hjertesvigt - interview med overlæge Nana Valeur


VIDEO:Der er også gode ting i alting", siger 73-årige Marit Raahauge, der her fortæller, hvordan diagnosen hjertesvigt har fået hende til at nyde livet lidt mere."


Læs flere artikler om hjertesvigt


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.