Annonce

Hjerteklapkirurgi (operation mod hjerteklaplidelser)

Hvad er en hjerteklap-operation?

En hjerteklap-operation er en kirurgisk udskiftning eller reparation af en eller flere af hjertets klapper. Årligt udføres der i Danmark ca. 1600 hjerteklap-operationer, og antallet er stigende.

Hvad er en hjerteklap?

Hjertet er opbygget med to forkamre og to hjertekamre. Mellem hvert forkammer og hjertekammer sidder der en hjerteklap. Klappens funktion er at ensrette blodets retning i hjertet, således at blodet strømmer fra forkammer til hjertekammer og derfra videre til lunger og krop.

Hvorfor får man en hjerteklap-operation?

Der findes flere sygdomme, der kan ramme hjertets klapper.

Aorta-klappen

Aorta-klappen er placeret mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren Aorta. Der forekommer tre forskellige lidelser:

  • Aortastenose betyder en forsnævring af hjerteklappen og giver symptomer i form af brystsmerter, træthed, åndenød og/eller besvimelse. Dette er den hyppigste klaplidelse.

  • Aortainsufficiens betyder utæt hjerteklap og giver symptomer i form af træthed og åndenød.

  • Endocarditis betyder infektion i hjerteklappen og giver symptomer i form af feber og, i en del tilfælde, blodprop i hjerne, mave og ben.

Mitralklappen

Mitralklappen findes mellem venstre forkammer og venstre hjertekammer. Her forekommer følgende tre lidelser:

  • Mitralinsufficiens betyder utæt hjerteklap og er den næst hyppigste klaplidelse. Den giver symptomer i form af træthed og åndenød og kan bidrage til uregelmæssig hjerterytme.

  • Mitralstenosen betyder forsnævret hjerteklap og er en følge til en ubehandlet infektion tidligere i livet.

  • Endocarditis betyder infektion i hjerteklappen og giver symptomer i form af feber og kan i en del tilfælde føre blodprop i hjerne, mave og ben.

Tricuspidalklappen

Tricuspidalklappen findes mellem højre forkammer og højre hjertekammer. Den hyppigste lidelse i denne klap er tricuspidalinsufficiens, hvilket betyder, at der er en utæthed i klappen. Lidelsen er oftest sekundær til andre klaplidelser, der fører til belastning af hjertet og dermed utæthed, hvis den ikke bliver behandlet.

Er der nogle, der ikke må få en hjerteklap-operation?

Selv ved svær hjerteklapslidelse er det meget sjældent, at man ikke kan tilbyde en god kirurgisk behandling, uanset hvor gammel man er og ens øvrige tilstand.

Hvem bestemmer/vurderer, at man skal have en hjerteklap-operation?

Hvis man har symptomer på en hjerteklaplidelse, skal man have lavet en ultralydsundersøgelse af hjertet hos en hjertelæge. Hvis hjertelægen finder en betydelig klaplidelse, skal man også have lavet en røntgenundersøgelse af hjertes kranspulsårer. Hjertelægen diskuterer efterfølgende fundene med en hjertekirurg, hvorefter patienten tilbydes en hjerteoperation og helst med kort ventetid.

Er der nogen risikofaktorer ved en hjerteklap-operation?

Alle større hjertekirurgiske indgreb indebærer en risiko under og efter operationen. De skal dog sammenholdes med risikoen ved at undlade operationen. Risiciene kan bestå af blodprop i hjerne og hjerte, blødning under og efter operationen, lunge- og nyrepåvirkning og i sjældne tilfælde død. Den enkelte patients risiko afhænger af forskellige risikofaktorer såsom alder, graden af hjertesygdommen samt indvirkning af andre væsentlige systemlidelser.

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet foregår i fuld bedøvelse, og brystkassen åbnes ved, at brystbenet deles på langs. Ved en hjerteklap-operation er man nødt til at standse hjertet og åbne hjertemuskulaturen. Under operationen tilkobles derfor en hjerte-lungemaskine, som midlertidigt erstatter hjertets funktion. Hjertet standses ved at indgive en speciel væske i hjertets kranspulsårer. Den syge klap fjernes og erstattes af en kunstig klap. Klap og hjerte syes sammen med kirurgisk tråd. Hjertet starter igen, og hjertelungemaskinen afvikles. Brystkassen lukkes herefter med ståltråde. I mange tilfælde kan man reparere den syge klap i stedet for at udskifte den, også kaldet klapplastik. Klapplastik er en mere kompliceret procedure, der kun udføres af få kirurger. Patientens langtidsoverlevelse er bedre ved denne form for kirurgi.

På enkelte klinikker kan man tilbyde hjerteklapkirurgi som en kikkertoperation. Det gælder specielt ved mitralklap-operationer og -plastikker, hvor kirurgien udføres gennem en fem cm lille åbning lige under brystet. Det kosmetiske resultat er meget tilfredsstillende, og dertil kommer fordele som færre smerter og mindre blødning, hvilket betyder, at man hurtigere kommer til kræfter efter operationen, sammenlignet med den åbne kirurgi. Denne teknik kaldes minimal-invasiv kirurgi.

For meget gamle og syge patienter findes der alternativer, hvor man kan indsætte en kunstig klap gennem lysken. Metoden er fortsat eksperimentel, og resultaterne er ikke så gode, som ved traditionel klapkirurgi. Indgrebet er dog mere skånsomt og vælges til de svageste patienter, hvor man vurderer, at risikoen ved traditionel hjerteoperation er for stor.

Hvordan er livet efter en hjerteklap-operation?

Efter en hjerteklap-operation med åbning af brystkassen, må man forvente en restitutionsperiode på ca. 2 måneder med træthed samt lidt smerter fra operationssåret. Perioden afkortes betydeligt ved minimal-invasiv klapkirurgi.

Med moderne teknikker, hvor man indsætter kunstige klapper eller avanceret reparation af de syge hjerteklapper, er resultaterne så gode, at der opnås en overlevelse, der er sammenlignelig med raske jævnaldrende.

Hvis der er indsat en kunstig hjerteklap, skal man have blodfortyndende medicin. Hvis den kunstige hjerteklap er biologisk, kan man nøjes med 3 måneders blodfortynding. Hvis der er valgt en mekanisk klap, er den blodfortyndende behandling livslang. Ved klapplastik (reparation af hjerteklappen) anvendes sædvanligvis kun hjertemagnyl.

Hvad kan man selv gøre?

Hjertet fungerer helt, som det skal efter operationen og tager ikke skade af passende motion. Man må derfor gerne motionere med et energiniveau, der er tilpasset den enkelte. Efter åben hjertekirurgi skal brystbenet skånes i ca. to måneder, før ophelingen er fuldstændig.

Det er meget vigtigt at overholde blodfortyndingskontrollerne.

Efter en hjerteklapoperation er der risiko for infektion af det indsatte materiale, hvilket specielt gælder for de kunstige klapper. Bakterier i blodet kan ses ved alle alvorlige infektioner, men også ved inficerede sår og efter tandbehandling. Man skal derfor altid fortælle sin tandlæge eller behandlende læge, at man har en kunstig hjerteklap.

Vil du vide mere?

Sidst opdateret: 25.01.2012

Annonce