Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Brystkræft

Brystkræft - behandling med operation

Behandling af brystkræft kan ske ved operation, kemoterapi, stråling og andre metoder. Her kan du læse om de forskellige behandlinger.


Opdateret: 24. Januar 2023

Fakta om kirurgisk behandling af brystkræft

  • Den primære behandling af brystkræft er operation. Langt de fleste patienter tilbydes dog også medicinsk behandling enten før eller efter operationen, og mange tilbydes strålebehandling, for at forebygge tilbagefald.
  • Ved operationen fjernes knuden i brystet og det omkringliggende væv (brystbevarende operation). I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne hele brystet (mastektomi). Ved fjernelse af brystet kan man blive tilbudt en genopbygning af brystet (rekonstruktion).
  • Ved operationen vil lymfeknuderne i armhulen blive undersøgt for spredning.

Hvornår kan man operere?

Reglen er, at der opereres, hvis der ikke er spredning til andre steder i kroppen, og hvis kræftknuden ikke er vokset ind i brystvæggen.

  • Cirka 95 procent af kvinder med brystkræft er egnet til operation.
  • Hos 5 procent er sygdommen på diagnosetidspunktet for fremskreden til operation.
  • Patienter med fremskreden sygdom henvises primært til den medicinske kræftafdeling (onkologisk afdeling) for at modtage behandling med medicin og stråleterapi.
  • Selvom patienten er egnet til operation, vil man i nogle tilfælde vælge at indlede behandlingen af brystkræft med medicin i stedet for operation (neoadjuverende kemoterapi). Nogle typer af brystkræft forventes at respondere godt på kemoterapi. Derfor kan knuden og eventuel spredning til lymfeknuder mindskes betydeligt ved forbehandling med kemoterapi og muliggøre en mindre operation i både bryst og armhule. Herved forbedres det kosmetiske resultat, og risikoen for senfølger mindskes. Respons på forbehandling med kemoterapi kan også have betydning for valg af medicinsk behandling efter operationen.

Typer af operation

Brystbevarende operation

Op mod 75 procent af kvinder med brystkræft får stillet diagnosen så tidligt, at det er muligt at foretage en brystbevarende operation. Ved en brystbevarende operation fjernes kun selve kræftknuden og lidt omkringliggende normalt brystvæv. Ved større knuder i et relativt lille bryst kan det blive nødvendigt at flytte rundt på det tilbageværende kirtelvæv, for at udfylde hullet, hvor knuden har siddet for at opnå et pænt kosmetisk resultat (Onkoplastisk kirurgi). Til visse undertyper af brystkræft kan man vælge at forbehandle med kemoterapi, for at få knuden til at skrumpe, så brystbevarende operation bliver teknisk muligt.

Efter den brystbevarende operation anbefales strålebehandling til hele eller dele af brystet for at nedsætte risikoen for tilbagefald af sygdommen i det opererede bryst.

Mastektomi

Hvis kræftknuden er for stor, hvis der er flere områder med kræft i brystet, eller hvis der er udbredte kræftforstadier i brystet, kan det blive nødvendigt at fjerne hele brystet. Dette kaldes mastektomi. Kvinden kan efter operationen få tillavet en brystprotese ved bandagisten, som hun kan lægge i sin BH. Der er dog også mulighed for brystrekonstruktion.

Brystrekonstruktion

For mange kvinder er fjernelse af brystet naturligt nok en betydelig psykisk belastning. Kvinden kan derfor tilbydes genopbygning af brystet. Dette kan enten ske i forbindelse med operationen, hvor brystet fjernet (primær rekonstruktion), eller på et senere tidspunkt (sekundær rekonstruktion).

Operationen kan i egnede tilfælde ske med bevarelse af brystvorten. Til at give brystet fylde, kan der enten indlægges et brystimplantat, eller man kan anvende patientens eget væv fra et andet sted på kroppen. En brystrekonstruktion kræver af og til flere operationer

Operation for spredning til lymfeknuderne i armhulen

Brystkræft kan sprede sig til lymfeknuderne i armhulen på samme side som kræften. Derfor vil man allerede på diagnosetidspunktet undersøge for dette ved hjælp af ultralyd.

Får man her mistanke om spredning, foretages nålebiopsi af den eller de pågældende lymfeknuder. Ved fund af kræftceller, må alle lymfeknuderne fjernes samtidig med brystoperationen.

En anden mulighed er at forbehandle med kemoterapi. Hvis kræftcellerne i armhulens lymfeknuder forsvinder ved forbehandlingen, kan man undgå at få fjernet alle lymfeknuderne ved den efterfølgende operation.

Hvis lymfeknuderne ser normale ud, kan man desværre alligevel ikke være sikker på, at de ikke indeholder kræftceller. Derfor udføres en såkaldt skildvagtlymfeknude-operation (sentinel node procedure) samtidig med brystoperationen. Ved denne operation fjernes den eller de første lymfeknuder i armhulen som modtager lymfevæske fra det syge bryst.

Skildvagtslymfeknuden findes ved at der sprøjtes et radioaktivt sporstof og et farvestof ind i brystet før operationen. Disse stoffer transporteres med lymfen og tilbageholdes i skildvagtslymfeknuden, så den kan findes under operationen. Hvis der ikke findes kræft i skildvagtslymfeknuderne, har kræften sandsynligvis ikke nået at sprede sig til lymfen. Findes der kræft i skildvagtslymfeknuderne kan de øvrige lymfeknuder i armhulen også indeholde kræft og skal enten fjernes ved en operation eller bestråles.

Du kan læse mere om behandling af brystkræft på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.