Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Brystkræft

Forløb: Efterbehandling efter operation for brystkræft


Opdateret: 9. December 2008

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Henvisning Mammakirurgisk afdeling henviser til onkologisk afdeling, så snart sygdommen er nærmere karakteriseret (stadium, hormonfølsomhed, herceptin- følsomhed). Der medsendes blodprøvesvar, røntgenbilleder, med mere.Ventetid:Ambulant tid inden to uger Mammakirurgisk afdeling.
Indkaldelse Onkologisk afdeling sender skriftlig indkaldelse med opfordring til at medbringe en pårørende.Ventetid:Ambulant tid inden 2 uger fra modtaget henvisning. Onkologisk afdeling
Modtagelse Samtale med kontaktlæge og eventuelt kontakt- sygeplejerske. Der laves lægelig undersøgelse og sygehistorien gentages. Hvis alle undersøgelser er klar, informeres om præcis behandlingsplan. Der henvises eventuelt til strålebehandling. Der udleveres skriftlig og mundtlig information om behandlingen (stråler, kemoterapi, antihormon- behandling og/ eller herceptin).Ventetid:Eventuel kemoterapi påbegyndes, så snart operationssåret er lægt. Behandling med kemoterapi eller stråler som efterbehandling skal ifølge reglerne om maksimal ventetid startes inden for 4 uger fra den dag, hvor afdelingen har modtaget henvisningen. Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Eventuel stråleterapi gives efter endt kemoterapi. Kontaktlæge, sygeplejerske.
Kemoterapi På behandlingsdagen, eller dagen før, tages blodprøve. På behandlingsdagen møder man i ambulatoriet. Ved første kemoterapi har man samtale med kontakt- sygeplejersken og lægen, hvor forløbet og mulige bivirkninger gennemgås.Ventetid:Kemoterapi gives vanligvis med tre ugers mellemrum, for eksempel 6 gange i alt. Kontakt- sygeplejerske, kontaktlæge.
Ved bivirkninger til behandlingen Hvis der kommer svære bivirkninger (eksempelvis feber, kraftige opkastninger), indlægges patienten normalt på lokalsygehus. Man kan kontakte sygeplejerske på onkologisk afdeling for råd og vejledning under behandlingen.  
Strålebehandling Foregår normalt som en lille dosis daglig stråling mod det syge bryst, i alt over 24 dage, samt eventuelt lidt højere dosis lige der, hvor knuden har siddet.Ventetid:Ventetiden på strålebehandling er mellem 4-12 uger. Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .  
Afslutning Efter afslutning af kemoterapi, og eventuel antihormon- behandling, overgår patienten til videre kontrol på mammakirurgisk klinik. Onkologisk afdeling henviser tilbage til mammakirurgisk afdeling.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved Cancer Mammae](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/f0004-rs-alle-ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.