Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Diskos

Diskos anvendes til behandling af astma. Medicinen findes inden i Diskosen som meget fint pulver i afmålte doser. Apparatet kan bruges af de fleste børn fra fire år og opefter.


Opdateret: 4. September 2009

Medicinen findes inden i Diskos som meget fint pulver i afmålte doser.

Apparatet kan bruges af de fleste børn fra fire år og opefter.

Diskos findes i fire forskellige farver:

Foto: Geir Haukursson

 • Den grønne Diskos indeholder salmeterol, et langtidsvirkende luftvejsmuskel -afslappende middel.

 • Den orange Diskos indeholder fluticasonpropionat, et hævelses-dæmpende hormon [kortison], der forebygger astma.

 • Den lilla Diskos indeholder både salmeterol og fluticasonpropionat.

 • Den blå Diskos indeholder salbutamol, et korttidsvirkende luftvejsmuskel-afslappende middel.

Nederst på siden finder du en oversigt over de forskellige Diskos.

Hvordan bruger jeg min Diskos?

 • Hold yderhylsteret i den ene hånd og anbring den anden hånds tommel på fingergrebet i nærheden af dosistælleren. Skub grebet fremad med tommelen, indtil du hører et klik. Nu er Diskos åben.

 • Du kan nu se dosisknappen. Pres fingeren imod den, så den glider frem og bliver siddende.

 • Ånd ud, så lungerne er tømte. Husk at holde Diskos væk fra munden.

 • Luk munden tæt omkring mundstykket og træk vejret dybt og hurtigt ind gennem munden.

 • Tag mundstykket ud af munden og hold vejret i 10 sekunder. Du må ikke ånde ud igennem Diskos. Den søde smag skyldes mælkesukker der er et uskadeligt bindemiddel, der viser at du har taget medicinen korrekt.

 • Skub fingergrebet tilbage indtil du hører et klik (du behøver ikke skubbe dosisknappen tilbage, den flyttes automatisk på plads, når du fører fingergrebet tilbage). Nu er Diskos lukket igen.

 • Skal du have flere doser så vent et øjeblik til du har kontrol over vejrtrækningen og gentag så trin et-seks.

Hvordan lærer jeg mit barn at bruge sin Diskos?

 • Hold yderhylsteret i den ene hånd, og anbring den anden hånds tommelfinger på fingergrebet (i nærheden af dosis tælleren). Skub grebet fremad med tommelfingeren indtil du hører et klik.

 • Du kan nu se dosis knappen. Pres fingeren i mod den og skub den frem så den bliver siddende. Diskos er nu klar

 • Bed dit barn om at ånde ud så lungerne er tømte. Husk at barnet skal holde Diskos væk fra munden.

 • Få dit barn til at lukke munden tæt omkring mundstykket og bed så ham/hende om at trække vejret dybt og hurtigt ind gennem munden. Små børn skal trække luften "helt ned i tæerne", større børn kan nøjes med en almindelig dyb indånding. Den søde smag skyldes mælkesukker der er et uskadeligt bindemiddel, og som viser at dit barn har taget medicinen korrekt.

 • Fjern mundstykket fra dit barns mund, når hun/han har trukket vejret dybt, og bed han/hende holde vejret i 10 sekunder. Barnet må ikke ånde ud gennem Diskos.

 • Skub fingergrebet tilbage indtil du hører et klik (du behøver ikke skubbe dosisknappen tilbage, den flyttes automatisk på plads, når du fører tommelfeltet tilbage.

 • Skal barnet have flere doser så vent et øjeblik til der igen er kontrol over vejrtrækningen og gentag så trin et-seks.

Træn først teknikken nogle gange uden at gøre det rigtigt. Når I begge er med på teknikken, så prøv at gøre det rigtigt. Dit barn vil snart lære at gøre det hele selv - naturligvis under opsyn de første gange.

Gode råd

 • Når du eller dit barn bruger Diskos med fluticasonproprionat er det vigtigt at skylle munden bagefter, børst evt. tænder. Ved at gøre dette modvirker du dannelse af mundsvamp (trøske).

 • Du må ikke vaske mundstykket på Diskos. Tør den blot med en tør klud.

 • På Diskos er der et felt, der viser hvor mange doser der er tilbage. Når der 5 doser tilbage bliver tallene røde, og det er på høje tid at få en ny. En ny Diskos indeholder 60 doser, når den er tom viser feltet 0, og du kan smide den ud.

 • I pakken til Diskos findes en indlægsseddel, der viser hvordan den skal bruges.

 • Bliver din eller dit barns astma værre på trods af at behandlingen følges skal du/I omgående søge læge.

Hvad er godt ved Diskos?

 • Det er nemt at suge medicinen op på grund af den lave modstand i Diskos.

 • Diskos fylder ikke ret meget og kræver ikke specielle hjælpemidler.

 • Man skal ikke koordinere indånding med dosering.

 • Ved korrekt brug er Diskos en meget effektiv astmabehandling.

Hvad er mindre godt ved Diskos?

 • Diskos kan som regel ikke anvendes af ældre med meget svag lungefunktion og af børn under fire-fem år.

Inhalationsmidler mod astma til Diskos

 • Flixotide , der indeholder fluticasonproprionat, er et binyrebarkhormon, som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma. Virkningen indtræder som regel først efter fire-syv dage. Der kan ske en forbedring allerede efter 24 timer, hvis man ikke tidligere har anvendt binyrebarkhormoner til inhalation.

 • Serevent , der indeholder salmeterol afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Virker sædvanligvis i løbet af 10 minutter og mindst i 12 timer.

 • Seretide er et kombinationspræparat, der indeholer både fluticasonproprionat og salmeterol.

 • Ventoline indeholder salbutamol, der afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Virker sædvanligvis i løbet af 5 til 10 minuter.

NetDoktor gør opmærksom på, at rubrikken "Hvordan bruger jeg min Diskos" ikke er en direkte gengivelse af den pågældende producents egne beskrivelser. Rubrikken må alene bruges som led i en orientering af hvilke produkter, der findes på markedet, sådan som beskrevet. Indholdet erstatter derfor ikke information fra såkaldte indlægssedler vedlagt det pågældende produkt eller information fra egen læge eller apotek.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.