Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mave og tarm

Forløb: Operation for hæmorider


Opdateret: 15. December 2008

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge Patienten har bemærket smerter eller blod ved toiletbesøg. Måske en udposning ved endetarmen.Ventetid:Lægen kan mange gange stille den kliniske diagnose med det samme.  
Klinisk diagnose Lægen foretager en undersøgelse, og hvis han kan mærke/ se hæmoriden, kan han henvise til operation. Hvis lægen er i tvivl om, hvorvidt det skulle dreje sig om andet, kan han henvise til en kikkert- undersøgelse af tarmen først.Ventetid:Lægen skriver henvisning til operation, hvis anden behandling ikke er nok. Praktiserende læge/ speciallæge
Henvisning Lægen skriver og sender en henvisning til organkirurgisk afdeling samme dag, med ønsket undersøgelse og operation.Ventetid:Max 8 dage efter modtagelse af henvisningen: brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten fra sygehuset Praktiserende læge/ speciallæge
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem senest næste hverdag. Der bookes tid til forundersøgelse. Brev med dato for forundersøgelsen sendes til patienten, inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, Patientinformation om ventetider, vejledning om forundersøgelse, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset.Ventetid:Fra visitation til behandling må der max. gå 1 måned, ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. For hver forundersøgelse, inden den egentlige behandling kan finde sted, må der dog lægges 2 uger til - for eksempel i forbindelse med et røntgenbillede.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Visiterende overlæge/ sekretær
Forundersøgelsen Patienten modtages i skranken. Skemaer, der er udfyldt på forhånd, afleveres. Følges til undersøgelseVentetid:Forberedelserne til operationen er en del af forundersøgelsen. Sekretær/ sygeplejerske
  Der måles blodtryk/ puls, højde og vægt. Sygeplejerske
  Gennemgang af sygehistorien. Patienten undersøges. Der mærkes og kigges også op i tarmen. Det afklares, om der er behov for operation. Hvis der ikke er behov, afsluttes forløbet. Speciallæge
  Afklaring, om der er behov for yderligere undersøgelser. Lægen giver information om operationen, og hvordan man laver indgrebet. Desuden informationer om komplikationer ved operationen og forventet efterforløb, for eksempel smerter.  
Information ved forundersøgelsen Dato for operation aftales.Ventetid:Dato inden for ventetidsgarantien på 1 måned fra visitation til behandling. Sygeplejerske/ sekretær
  Patienten får information, både mundtlig og skriftlig i form af pjecer. Sygeplejerske
Undersøgelser Der tage blod- og urinprøve. Eventuelt et hjertekardiogram.  
  Eventuelt røntgenbillede af hjerte og lunger. Røntgenafdelingen
  Tilsyn fra anæstesiafdelingen. Bedøvelsesmåde og medicin aftales. Anæstesi- sygeplejerske/ anæstesilæge
Modtagelse på operationsdagen Patienten indlægges på afdelingen og får udleveret hospitalstøj og id-armbånd. Instrueres i, hvad der skal ske, og anvises en seng.Ventetid:Opereres i løbet af dagen. Sygeplejerske/ sekretær
Før operation Patienten udspørges om navn, CPR-nummer og hvilken operation han/ hun skal have foretaget. Id-armbånd sikres. Der gives medicin forud for bedøvelsen, som aftalt. Sygeplejerske/ social og sundhedsassistent
  Eventuelt nye blodprøver. Laborant
  Køres af portør til operationsgangen. Portør
Operation Identifikation igen ved kirurgen (oplys cpr-nummer, bekræfter, at det er hæmorider, der skal opereres).Ventetid:Operationen kan vare fra 15 minutter til et par timer. Operations- sygeplejerske/ opererende læge
  Lejring med puder og lignende. Portør/ social og sundhedsassistent
  Der sættes overvågning på i form af puls og BT overvågning. Der lægges en veneadgang til bedøvelse, antibiotika og andet medicin ved behov. Anæstesi- sygeplejerske
  Patienten bedøves. Anæstesi- sygeplejerske
  Der lægges eventuelt et kateter. Social- og sundhedsassistent
Efter operation Køres til observation på opvågningsstue og senere på sengeafdeling.Ventetid:Køres på sengeafdelingen efter cirka 1 time. Anæstesi- sygeplejerske/portør
  Når patienten er klar og vågen, gives information om: 1) operations- og efterforløbet, 2) videre behandling, 3) eventuel kontrol, 4) smertebehandling og 5) afføringsmidler.Ventetid:Udskrives i løbet af dagen eller en af de følgende. Opererende læge/ sygeplejerske
Udskrivelse De fleste udskrives samme dag, som de er opereret.Andre forbliver indlagt. Det afhænger af, om der har været komplikationer under operationen, hvad patienten ellers fejler, og hvordan de hjemlige forhold er.Ventetid:Kontrol aftales til cirka 6 uger efter operationen. Speciallæge/ sygeplejerske
  Når patienten kan klare sig selv, kan han/ hun udskrives. Der skal dog være en voksen person i hjemmet det første døgn, hvis patienten har været i fuld bedøvelse. Patienten må ikke tage offentligt transportmiddel uden ledsager. Læge/ sygeplejerske
  Operations- beskrivelse sendes til patientens læge Læge/ sekretær
Kontrol Patienten kommer til kontrol og endetarms- undersøgelse.Ventetid:Forløbet afsluttes, med mindre der er behov for yderlig kontrol. Sekretær/ læge

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved hæmorider](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/f0035-kc-alle-ver01.pdf nofollow)

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons