Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mave og tarm

Forløb: Operation for brok (Hernie operation)


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge Patienten har bemærket en udbuling på maven/ lysken. Måske gør den lidt ondt i nogle situationer.Ventetid:Lægen kan for det meste stille den kliniske diagnose med det samme.  
Klinisk diagnose Lægen undersøger maven, og hvis han kan mærke/ se brokket, henviser han til operation. Hvis lægen er i tvivl, om der skulle være et brok, kan han henvise til ultralyd over maven, hvor man kan se, hvis der et hul i muskulaturen. Herefter operation.Ventetid:Lægen skriver henvisning til operation med det samme. Praktiserende læge
Henvisning Lægen skriver og sender en henvisning til organkirurgisk afdeling samme dag, med beskrivelse af ønsket undersøgelse og operation.Ventetid:Max 8 dage efter modtagelse af henvisningen: Brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten fra sygehuset. Praktiserende læge.
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem senest næste hverdag. Der bookes tid til forundersøgelse.Ventetid:Fra visitation til behandling, må der max. gå 1 måned - ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. For hver forundersøgelse, inden den egentlige behandling kan finde sted, må der dog lægges to uger til - for eksempel i forbindelse med et røntgenbillede.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Visiterende overlæge/ sekretær
  Brev med dato for forundersøgelsen sendes til patienten, inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, patientinformation om ventetider, vejledning om forundersøgelsen, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset. Sekretær
Forundersøgelsen Patienten modtages i skranke. Skemaer, der er udfyldt på forhånd, afleveres. Følges til undersøgelseVentetid:Forberedelserne til kikkert- undersøgelsen er en del af forundersøgelsen Sekretær/ sygeplejerske
  Der måles blodtryk/ puls, højde og vægt. Sygeplejerske
  Gennemgang af sygehistorien og undersøgelse. Det afklares, om der er behov for operation. Hvis ikke, der er behov, afsluttes forløbet. Speciallæge
  Lægen giver information om operationen, og hvordan man laver indgrebet. Nogen gange kan det laves som kikkert operation. Desuden informationer om komplikationer ved operationen og forventet efterforløb, for eksempel om løft og smerter  
  Dato for operation aftales. Sygeplejerske/ sekretær
Information ved forundersøgelsen Patienten får information, både mundtlig og skriftlig i form af pjecer. Sygeplejerske
Undersøgelser Der tage blod- og urinprøve og eventuelt et hjertekardiogram. Laborant
  Eventuelt røntgenbillede af hjerte og lunger. Røntgenafdelingen
  Tilsyn fra anæstesi- afdelingen. Anæstesi- sygeplejerske/ anæstesilæge
Eventuelt supplerende undersøgelser Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt det drejer sig om et brok, kan det være nødvendig at supplere med en ultralydsundersøgelse af maven.Ventetid:Inden for ventetidsreglerne. Røntgenlæge
Modtagelse på operationsdagen Patienten indlægges på afdelingen og får udleveret hospitalstøj og id-armbånd. Instrueres i, hvad der skal ske.Ventetid:Opereres i løbet af dagen. Sekretær/ sygeplejerske
Før operation Eventuel fjernelse af hår på maven. Patienten udspørges om navn, cpr-nummer og hvilken operation han/hun skal have foretaget. ID-armbånd sikres. Der gives medicin forud for bedøvelsen, som aftalt. Sygeplejerske/ sygehjælper/ social- og sundhedsassistent
  Eventuelt nye blodprøver. Laborant
  Køres af portør til operationsgangen. Portør
Operation Identifikation igen ved kirurgen (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det for eksempel er i højre side, der skal opereres).Ventetid:Operationen kan vare fra 30 minutter til flere timer. Operationssygeplejerske/ opererende læge
  Lejring med puder osv. Afdækning rundt om maven, huden vaskes/ desinficeres. Portør/ social- og sundhedsassistent.
  Der sættes overvågning på i form af puls og BT overvågning. Der lægges en veneadgang til bedøvelse, antibiotika og anden medicin ved behov. Anæstesi- sygeplejerske
  Patienten bedøves.  
Efter operation Køres til observation på opvågningsstue og senere på sengeafdeling.Ventetid:Køres på sengeafdelingen efter nogle timer Portør /sygeplejerske
  Når klar og vågen, gives der information om: 1) hvad undersøgelsen viste, 2) hvad der er foretaget af behandling, 3) videre behandling, 4) eventuel kontrol, 5) smertebehandling og 6) genoptræning.Ventetid:Udskrives i løbet af dagen eller en af de følgende dage. Opererende læge/ sygeplejerske / fysioterapeut
Udskrivelse Nogle patienter kan udskrives samme dag, som de er opereret. Andre forbliver indlagt. Det afhænger af, om der har været komplikationer under operationen. Hvilken type operation, der er lavet. Hvad patienten ellers fejler, og hvordan de hjemlige forhold er. Speciallæge/ sygeplejerske
  Når patienten kan gå og klare sig selv, kan han/ hun udskrives. Der skal dog være en voksen person i hjemmet det første døgn, og patienten må ikke benytte offentligt transportmiddel uden ledsager. Læge
  Operationsbeskrivelse sendes til egen læge Læge/ sekretær
Kontrol Hos egen lægen, når der skal fjernes tråde.Ventetid:Cirka en 14 dage efter operationen.  

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved brok (Hernie Operation)](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0036-KC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.