Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mave og tarm

Medicin mod mavesyre


Opdateret: 16. Januar 2009

Medicin mod mavesyre

Et mavesår dannes, hvis mavens mavesaft ætser hul i slimhinden og danner et sår på mavesækken. Et sådan sår kan både forekomme i mavesækken og på tolvfingertarmen.

Bakterien Heliobactor Pylori er oftest årsag til, at man danner mavesår. En anden årsag kan være, hvis man i længere tid har brugt medicin fra lægemiddelgruppen NSAID . Ens læge kan tage en prøve og opklare, om mavesåret skyldes Heliobactor Pylori. Er dette tilfældet, vil antibiotika være en del af behandlingen af mavesåret.

Mavesyren kan også gøre skade på spiserøret ved, at mavesyren løber op i den nederste del af spiserøret. Herved får man en brændende fornemmelse i form af halsbrand eller sure opstød. Forekommer halsbranden over længere tid, kan det give små sår og irritation af spiserøret.

Da mavesyre dannes via flere mekanismer, kan forskellige lægemiddelstoffer regulere dannelsen på flere måder. Der er de midler, som gør mavesaften mindre sur, mens andre midler påvirker mavesækkens beskyttende slimlag. Dette er især fordelagtigt i behandling af mavesår. Midler, som bruges ved halsbrand, er primært de syreneutraliserende midler, samt dem, der neutraliserer mavesaften.

Syreneutraliserede midler

Mavesyren har en pH-værdi omkring 1-2, og er derfor sur og ætsende. Syreneutraliserende lægemidler består af stoffer, der er basiske. Når de blandes med mavesyren, forhøjes PH-værdien til et niveau omkring 5. Med en pH-værdi langt tættere på det neutrale 7, vil der således være en mindre ætsende effekt. Denne effekt er dog kortvarig, og midlerne bruges derfor primært til halsbrand og sure opstød. Lægemiddelstofferne magnesiumcarbonat og aluminiumhydroxid er eksempler på stoffer, der virker syreneutraliserende. Disse findes ofte i kombination i lægemidler.

Midler der mindsker dannelse af mavesyre

I hele kroppen findes receptorer , som bliver aktiveret, når et bestemt signalstof sætter sig på receptoren. I mavesækkens celler findes en type kaldet H2-receptorer, som bliver aktiveret af signalstoffet histamin. Når aktiveringen sker, vil der blive dannet mere mavesyre. Ved f.eks. mavesår og refluks (læs nedenfor) er målet at nedsætte dannelsen af mavesyre, fordi mavesaften på denne måde vil få en højere pH-værdi og derfor vil virke mindre ætsende. Ved at bruge lægemidler, som blokerer for H2-receptorerne, vil histamin således ikke kunne aktivere receptorerne, og mængden af mavesyre vil blive mindre. Lægemiddelstoffet Ranitidin virker på denne måde.

Syrepumpehæmmere

Når der bliver dannet mavesyre, er det blandt andet på grund af en mekanisme i kroppen, som kaldes syrepumpen. Syren bliver dannet i parietalcellerne, som sidder på mavesækkens beklædning. Herfra bliver den dannede syre pumpet ud i mavesækken af syrepumpen. Ved at bruge lægemidler, der hæmmer syrepumpen, vil der blive transporteret mindre mavesyre ud i mavesækken. Denne type medicin er generelt mere effektiv end den, der hæmmer H2-receptorerne. Lægemiddelstoffer som esomeprazol og lansoprazol hæmmer syrepumpen.

Midler der påvirker mavesækkens slimlag

Mavesækken er udstyret med et slimlag, som beskytter den mod den ætsende mavesyre. Har man fået et mavesår, er det fordi dette slimlag er blevet svækket. Slimlaget indeholder mange stoffer, f.eks. prostaglandiner. Disse stoffer regulerer blandt andet dannelsen af slim, og de mindsker samtidig mængden af syre, som frigives i mavesækken. Ved at tilføre lægemiddelstoffer, som minder om kroppens naturlige prostaglandiner, vil man kunne stimulere slimdannelse og mindske syreproduktionen. Misoprostol er et lægemiddelstof, der virker på denne måde. Ofte gives midlet forebyggende, hvis længere tids behandling med de smertestillende NSAID er nødvendigt. Det kan også gives i kombination med andre midler i behandlingen af mavesår.

Midler der forhindrer tilbageløb af mavesyre

Når mavesyren bevæger sig op i den nederste del af spiserøret, kaldes det refluks. Dette kan forekomme, når musklen, der skal åbne og lukke for passage mellem spiserør og mavesæk, er svækket. For at lindre denne tilstand kan man bruge lægemidler, som virker ved at neutralisere mavesyren, som derved bliver i mavesækken. Lægemidlet Gaviscon indeholder flere lægemiddelstoffer, der samlet set giver denne effekt.

Slimhindebeskyttende midler

Lægemiddelstoffet sucralfat har en positiv effekt i helingen af mavesår. Da stoffet virker bedst i den sure mavesyre, kan midlet ikke tages samtidig med lægemidler, der gør mavesaften mindre sur.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.