Annonce

Forældre til et barn med autisme: Hvilke tilbud findes til jer?

Har dit barn autisme? Så er der en række hjælpemidler og tilbud, I kan søge, for at få hjælp i hverdagen. Her har vi samlet en oversigt over nogle af de tilbud, der findes.

I denne uge er det Autism Awareness Week, hvor der verden over sættes fokus på autisme. Autisme er en medfødt psykisk udviklingsforstyrrelse, som kan give sociale, kommunikations- og adfærdsmæssige udfordringer. Autisme diagnosticeres som regel i barndommen, og som familie kan det være en udfordring, når ens barn får diagnosen. Men der er en række tiltag og hjælpemidler, man kan søge for at gøre hverdagen lettere.

Læs også: Hvad er autisme?

Kommunen tilbyder forskellig hjælp

Når I ønsker støtte til jeres barn og familie, er det jeres egen kommune, der skal give den støtte. Autisme kommer til udtryk på mange måder, og det er derfor forskelligt, hvilken slags støtte, hver familie har brug for. Der er også forskel på, hvilken hjælp der er at hente i de forskellige kommuner. Derfor får man heller ikke tilbudt hjælp med det samme, men det er jer som forældre, der skal kontakte jeres kommune for at blive klogere på, hvilken hjælp kommunen tilbyder, og hvordan I kan søge den.

Socialrådgiveren vurderer, hvilken støtte I kan få

Jeres barn får tilknyttet en socialrådgiver fra kommunen. Det er socialrådgiveren, der skal være med til at vurdere, hvilken støtte jeres barn kan få. Inden I møder jeres socialrådgiver, er det derfor vigtigt, at I har overvejet, hvilken støtte netop jeres barn har brug for.

Oversigt over tilbud

Der er mange forskellige tilbud og hjælpemidler, man kan søge. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke tilbud de tilbyder. Nedenstående oversigt er eksempler på tilbud, som I kan undersøge nærmere sammen med jeres socialrådgiver.

Rådgivning og vejledning

  • Rådgivningsforløb / psykoedukativt forløb målrettet familien: Hvor man kan få viden om, hvad det kan betyde for jer som familie, at jeres barn har autisme.
  • Rådgivningsforløb / psykoedukativt forløb målrettet barnet: Hvor I kan få hjælp og rådgivning om, hvad det betyder for jeres barn, at det nu har fået diagnosticeret autisme.
  • Autismekonsulent eller familievejleder: I kan få tilknyttet en autismekonsulent eller familievejleder, der kan vejlede jer.

Arbejde, aflastning og skole

  • Tabt arbejdsfortjeneste: Når I har et barn med autisme, kan det være ekstra udfordrende at få hverdagen til at hænge sammen. Der kan være behov for længere tid til at udføre forskellige dagligdags-opgaver, og det kan kræve meget som forældre. Derfor er det også en mulighed at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvor man kan få kompensation for nogle arbejdstimer og derfor arbejde mindre.
  • Aflastning eller botilbud: Et aflastningstilbud eller et botilbud kan være en hjælp for nogle familier og børn med autisme.
  • Skoletilbud: Når jeres barn har fået diagnosen autisme, er det nødvendigt at tage stilling til, i hvilken grad det påvirker jeres barn. For eksempel kan I overveje, om jeres barn vil have gavn af at gå i en specialklasse. For at søge om at komme i en specialklasse eller specialskole skal man ansøge via skolens PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).

Hjælpemidler til barnet

  • Hjælpemidler: En autismediagnose kan komme til udtryk på forskellige måder.. For eksempel kan man være mere sensitiv, når det kommer til at bearbejde visuelle indtryk, lyde, lugte og berøring. Derfor kan man have gavn af forskellige hjælpemidler. Det kan for eksempel være støjreducerende hovedtelefoner, tyngdedyner og siddepuder. I kan få et overblik over, hvilke hjælpemidler I kan søge her. Hjælpemidlerne søges via borger.dk, hvor I også kan få flere oplysninger om, hvordan I søger.

Få flere nyheder om sundhed og sygdom i Netdoktors nyhedsbreve. Se en oversigt over Netdoktors nyhedsbreve og tilmeld dig her


Kilder: autismeforeningen.dk, og Netdoktors egen artikel om autisme

Sidst opdateret: 29.03.2023

Annonce