Annonce

Skilsmisse rammer mænd på helbredet

Når en mand bliver skilt, så stiger risikoen for dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt studie en øget risiko for inflammation i kroppen sammen med både skilsmisse og det at bo alene i mange år.

I Danmark bor cirka en million mennesker alene. Det er efterhånden velbeskrevet, at den leveform udgør en sundhedsrisiko for mænd - modsat for kvinder. Men i et nyt studie kobler forskere fra Københavns Universitet endnu en risikofaktor til det at bo alene som mand.

Læs også: Skab det gode singleliv, senior

Risiko for inflammation stiger

- At bo alene i mere end 6 år og have to eller flere partnerbrud øger risikoen for forhøjet inflammation hos mænd, men ikke hos kvinder. Inflammation henviser her til en kronisk vævsirritation, og ikke noget, der skyldes virus eller bakterier. Og her er mænd særligt sårbare, forklarer professor Rikke Lund ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, der er studiets hovedforfatter.

Risikoen for forhøjet inflammation finder forskerne også, når der er taget højde for faktorer som alder, uddannelsesniveau og anden sygdom. Tilstanden øger risikoen for at udvikle en række andre sygdomme for eksempel åreforkalkning og demens.

Forskerne har fulgt 4835 midaldrende mænd og kvinder over en 20-årig periode. Studiet er lavet på baggrund af registerdata, spørgeskemadata og blodprøver.

Læs også: Hvad er åreforkalkning?

Øget risiko for ensomhed

Selvom mange danskere bor alene og trives fint med det, så er det at bo alene også forbundet med en øget risiko for at blive ensom. Tidligere forskning har vist, at ensomhed kan dæmpe immunforsvaret og medvirke til, at man udvikler forskellige sygdomme som for eksempel hjertekarsygdom eller forhøjet blodtryk. Derfor tænker man i forskellige konstellationer for at prøve at undgå, at folk bliver ensomme.

Det kan for eksempel være i form af seniorbofællesskaber eller boligområder, der blander unge og ældre i et forsøg på at modvirke ensomhed blandt pensionister. Her ser man dog også, at det oftest er kvinderne, der opsøger boligfællesskaberne:

- For mænd og kvinder i den ældre generation ser vi et gennemgående, men meget forskelligt mønster i forhold til at opsøge social kontakt. Kvinder opsøger det i langt højere grad end mænd. Det er muligvis forklaringen på, at kvinder, der bor alene, alligevel har en masse kontakt, imens mænd, der bor alene, måske er dårligere til at opsøge det, forklarer Rikke Lund.

Hvis du er ensom og har behov for at tale med nogen, er der hjælp at hente hos blandt andre Psykiatrifonden, Ældre Sagen og hos Røde Kors.

Få flere nyheder om sundhed i Netdoktors nyhedsbrev


Kilder: Københavns Universitet og Bedre Psykiatri.

Sidst opdateret: 17.01.2022

Annonce