Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Hjælp til at opdage børns synsproblemer

I Danmark bliver der gennemført systematisk synsscreening af børn, både før og efter de starter i skolen. Alligevel bliver synsproblemer hos mange af børnene ikke opdaget.

Opdateret: 13. Marts 2020

I Danmark bliver der gennemført systematisk synsscreening af børn, både før og efter de starter i skolen. Alligevel bliver synsproblemer hos mange af børnene ikke opdaget. Og for dem kan det føre til unødvendige læsevanskeligheder, særligt når læsemængden bliver større og bogstaverne mindre.

Den problemstilling besluttede Synoptik-Fonden at sætte fokus på med projektet "Børn og Unges Syn". Formålet var at komme skoleelever med uopdagede synsproblemer til undsætning, så de kunne få de bedste betingelser for at læse og lære.

Lisbeth Sandfeld, ph.d., overlæge ved øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde er en af de forskere, som har deltaget i projektet. Hun fortæller, at to ud af tre af de 5-7-årige, der har behov for briller eller anden synsbehandling, ikke er blevet opdaget ved de obligatoriske synstest.

Udover at se kritisk på den synstavle, der typisk anvendes ved de obligatoriske synsundersøgelser af børn hos praktiserende læge og sundhedsplejerske, er der ifølge Lisbeth Sandfeld også brug for at de voksne, som er omkring børnene i hverdagen, lærer at spotte de synlige tegn på synsproblemer hos de 5-7-årige.

"Med øget opmærksomhed og kendskab til symptomer på synsvanskeligheder vil lærere og pædagoger kunne bidrage til, at flere børn bliver henvist til relevant undersøgelse og behandling," fortæller hun.

Tegn på synsproblemer hos børn

 1. Klager over hovedpine
 2. Har synlig skelen, også bare en gang i mellem
 3. Virker klodsede i forhold til jævnaldrende eller har problemer med finmotorikken
 4. Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 5. Har problemer med at se ting der er langt væk, fx tavlen
 6. Er tydeligt generet af lys
 7. Tager ting meget tæt på når de læser eller leger
 8. Ofte er trætte i øjnene og gnider sig i dem
 9. Dækker for eller lukker det ene øje for at fokusere

Se de uddybede 9 tegn på synsproblemer her.

De vigtigste indikationer på dårligt syn hos børn

Synoptik-Fonden har på baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet iværksat en afdækning af, hvilke indikationer på synsproblemer, der kan være hos børn i alderen 5-7 år.Afdækningen omfatter Danmark, Norge og Sverige. Afdækningen viser, at det ikke er muligt at udpege enkeltstående validerede indikationer på dårligt syn hos børn, men at der er stort sammenfald mellem de indikationer, der beskrives i de tre lande på tværs af videnskabelig litteratur, officielle retningslinjer samt informationsmateriale fra sundhedsfaglige organisationer.

Det er disse indikationer, der har været fokus på i den videre proces. Her har en sundhedsfaglig styregruppe, nedsat af Synoptik-Fonden, udvalgt 9 observerbare indikationer, som netop har været udgangspunktet for en oplysningskampagne målrettet lærere og pædagoger. Under udvælgelsen af indikationer har styregruppen lagt vægt på, at de er særligt relevante i forhold til børn i alderen 5-7 år, og at de er synlige og dermed mulige at genkende for lærere og pædagoger. I tilfælde af mistanke er rådet fra styregruppen, at læreren/pædagogen deler den med barnets forældre og opfordrer dem til at lade sundhedsplejersken eller egen læge se på barnet.

Den 27. januar 2020 lancerede Synoptik-Fonden en målrettet oplysningskampagne 'Barnets Syn' med det formål at få kommunikeret de valgte indikationer ud til lærere og pædagoger.

Oplysningskampagne om tegn på dårligt syn hos 5-7-årige

Kampagnen består af en plakat med de 9 indikationer på mulige synsproblemer hos børn – udvalgt af styregruppen. Plakaten er sendt ud til alle landets skoler og børnehaver, hvilket skal være med til at skabe et fælles afsæt for at finde og hjælpe flere børn med synsproblemer. Plakaten er hængt op i klasseværelser, personalerum, stuer og andre steder hvor lærere, pædagoger og forældre færdes, for på den måde at gøre opmærksom på de tegn, som man kan holde øje med i en hverdag med leg og skolegang.

For kampagnen har det også været helt centralt at klæde sundhedsplejen på med ekstra viden i tilfælde af et øget antal henvendelser fra forældre, der har en mistanke om et muligt synsproblem hos deres barn.

Derfor er der, som et essentielt element i kampagnen, også udviklet et inspirationsark om 5-7-årige børns syn, som er målrettet sundhedsplejen. Inspirationsarket formidler ny viden fra forskningsprojekter under fondens projekt 'Børn og Unges Syn' og imødekommer samtidig efterspørgsel efter mere viden om børns syn, der blev tydelig i forbindelse med den indledende udredning af indikationerne. Arket indeholder således viden om synsprøver, synstavler og de hyppigste synsproblemer hos 5-7-årige børn, samt en uddybning af de 9 tegn på synsproblemer, der indgår på plakaten.

Læs mere: Projekt Barnets Syn og kampagnen

Afdækning af indikationer

Afdækningen af indikationer er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning. Den går på tværs af Danmark, Norge og Sverige og omfatter:

 • Videnskabelig litteratur, artikler m.v.
 • Informationsmaterialer og anbefalinger fra nationale styrelser og ministerier
 • Informationsmaterialer fra organisationer og sundhedsfaglige
 • Primærsektoren hos hhv.:
  • sundhedsplejen
  • almen praksis
  • privatpraktiserende øjenlæger.
 • Sekundær sektor dvs. hospitalsøjenlæger

Styregruppen bestod af:

 • Lisbeth Sandfeld, overlæge og Ph.d., Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 • Inger Holst, skele-terapeut, Sjælland Universitetshospital, Roskilde

 • Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 • Merete Rubeck Petersen, praktiserende læge

 • Anette Slyngborg, klinisk fagspecialist og master i optometri, Synoptik A/S

 • Steffen Heegaard, professor, dr.med. klinisk professor ved SUND og overlæge i øjensygdomme Rigshospitalet/Glostrup, øjenafdelingen og patologiafdelingen

 • Grethe Ebert Jacobsen, sekretariatsleder, Synoptik-Fonden

Læs mere: Forskningsundersøgelse om Børn og Unges Syn, Synoptik-Fonden 2018


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons