Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Synskrav til kørekort

Da konsekvenserne af en eventuel ulykke i en vis udstrækning afhænger af køretøjets art og størrelse, har man inddelt synskravene i 2 grupper, således at kravene til synsfunktionerne er mindre i gruppe 1 end i gruppe 2. For at man kan opfylde synskravene til kørekort, skal man have tilfredsstillende synsstyrke, synsfelt og samsyn. Nedenfor kan du læse, hvad dette indbærer, samt hvilke krav der stilles til synet.


Opdateret: 22. Januar 2018

Kørekort til forskellige køretøjer

Da konsekvenserne af en eventuel ulykke i en vis udstrækning afhænger af køretøjets art og størrelse, har man inddelt synskravene i 2 grupper, således at kravene til synsfunktionerne er mindre i gruppe 1 end i gruppe 2.

Gruppe 1 omhandler: Motorcykel (A), Almindelig bil (B), Almindelig bil med trailer/campingvogn (B/E).

Gruppe 2 omhandler: Erhvervsmæssig personbefordring i almindelig bil/BUS (B/D) og stort kørekort til lastbil (C), lastbil med anhænger (C/E) og Bus (D).

For at opfylde synskravene til kørekort, skal man have tilfredsstillende synsstyrke, synsfelt og samsyn. Nedenfor kan du læse, hvad dette indebærer, samt hvilke krav der stilles til synet.

Synsstyrke

Øjets evne til at se detaljer udmåles på en synstavle, som består af symboler (bogstaver, eller tal), af forskellig størrelse. Jo længere væk et symbol er, jo større skal det være, for at det kan ses. Dette er grundlaget for synstavlens opbygning, hvor symboler i forskellige størrelser er anbragt under hinanden. Når man står foran en synstavle, skal en normaltseende kunne se det øverste, største bogstav fra 60 meters afstand. Næste bogstavrække fra 36 meters afstand og de følgende fra 24, 18, 12, 9 og 6 meters afstand.

 

Jo mindre symboler man kan se på synstavlen i en given afstand, jo bedre er ens synsstyrke. Den normaltseende skal kunne se den nederste bogstavrække på 6 meters afstand. Det svarer til en synsstyrke på 6/6. Har man en synsstyrke på 6/60 betyder det, at det symbol den normaltseende kan se på 60 meters afstand, kan den undersøgte først se på 6 m’s afstand. Man kan også udtrykke synsstyrken som decimaltal. Normal synsstyrke er 6/6 =1,0, en synsstyrke på 6/12 = 0,5 og 6/60 = 0,1.

Synsstyrken kan nedsættes ved forskellige øjensygdomme, hvoraf grå stær og alderspletter (AMD) er de almindeligste. Den hyppigste årsag er dog nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl, som kan korrigeres med briller.

Brillestyrke

Synsstyrker og brillestyrker er to principielt forskellige ting. Brillestyrken udtrykkes i dioptri og angiver styrken af det brilleglas eller kontaktlinse, der danner et skarpt billede på nethinden. Minus-glas bruges til nærsynede og plus-glas til langsynede. Såkaldte cylinderglas bruges til bygningsfejl.

Synskrav og briller

Den optimale synstyrke bestemmes ved en test, hvor man bruger synstavlen. Hvis personen bruger briller skal vedkommende altid have den bedste brille på til testen. Hvis man kun kan overholde kravene til synsstyrken, når man bruger briller eller kontaktlinser, er man under kørsel forpligtet til at anvende disse hjælpemidler.

Der er ingen krav til anvendelse af læsebriller i forbindelse med kørsel.

Synsfeltet

Synsfeltet angiver evnen til at opfatte, hvad der sker til siderne, opad og nedad når man ser ligefrem.

Billederne er venligst udlånt af Øjenforeningen. 

De to øjnes synsfelter dækker over hinanden mod næsen med en udstrækning på 120 grader. Derudover kan højre øje (grøn) og venstre øje (rød) se yderligere 30 grader til siderne. Det enkelte øjes synsfelt har altså en vandret udstrækning på 150 grader (120+30) og begge øjnes synsfelt har en vandret udstrækning på 180 grader (30+120+30). I lodret udstrækning kan man normalt se 60 grader op og 70 grader ned.

Hvis man har defekter i synsfeltet, kan det bevirke, at man ikke kan opnå eller bevare kørekort. Disse defekter kan skyldes sygdomme i nethinde, synsnerve eller synsbaner. Sidstnævnte opstår typisk i forbindelse med slagtilfælde (apopleksi) på grund af blødninger eller blodpropper i hjernen.

Samsyn – dobbeltsyn

Normalt er de to øjnes synsakser parallelle og følges ad i alle blikretninger. Hvis dette ikke er tilfældet, skeler man og vil få dobbeltsyn, med mindre man enten tildækker det ene øje eller hjernen undertrykker synet på det ene øje. Hos et skeløjet barn vil hjernen sædvanligvis undertrykke synet på det ene øje, og barnet vil derfor ikke se dobbelt - heller ikke i voksenalderen. Kommer skelen først hos unge eller voksne, vil man opleve dobbeltsyn, som dog i en del tilfælde kan forsvinde igen.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Privat kørekort - Gruppe 1

Kravene til synsstyrke, synsfelt og samsyn skal alle være opfyldt samtidig.

Synsstyrken eventuelt med briller skal, når begge øjne bruges samtidig, være mindst 6/12=0,5.

Hvis man på hver øje for sig ser lidt dårligere end 6/12=0,5 kan man undertiden, når begge øjne bruges, forbedre synsstyrken til de krævede 6/12=0,5. Enøjede kan godt få kørekort, hvis synsstyrken på det seende øje er mindst 6/10=0,6

Synsfeltet skal have en vandret udstrækning på mindst 120 grader, dog således at der til både højre og venstre er mindst 50 grader. I lodret udstrækning kræves mindst 20 grader både op og ned (markeret med lilla på fiuren)

Billederne er venligst udlånt af Øjenforeningen. 

Der må endvidere ikke være udfald i synsfeltet indenfor de centrale 20 grader. Dog regnes den blinde plet, hvor synerven træder ud af øjet ikke for et udfald.

Enøjede kan godt få kørekort, da det seende øjes synsfelt normalt er 150 grader. Personer med skader på synsbanerne (apopleksi), mister ofte synsfeltet til hele den ene side på begge øjne (enten til højre eller til venstre) og vil derfor kun have en vandret udstrækning af synsfeltet på 90 grader. De kan derfor ikke opnå eller bevare kørekortet.

Dobbeltsyn er ikke tilladt, men hvis et øje tildækkes, så man i realiteten bliver enøjet, kan kørekort opnås eller bevares efter en passende tilvænningsperiode.

Gyldighed. I juni 2017 vedtog Folketinget en lovændring om, at personer over 75 år ikke længere behøver at få fornyet deres kørekort hvert andet år - eller hvert år for personer over 80 år. Man er dog selv ansvarlig for, at man på ethvert tidspunkt opfylder blandt andet synskravene til det kørekort, man anvender.

Stort kørekort – Erhvervsmæssig personbefordring - Gruppe 2

Synsstyrken eventuelt med briller skal på bedste øje være mindst 6/7,5=0,8 og på dårligste øje være mindst 6/60=0,1.

Brillestyrken skal være mindre end +/- 8 dioptri. Anvendes kontaktlinser er der ingen krav til disses styrke.

Synsfeltet , når begge øjne bruges, skal have en vandret udstrækning på mindst 160 grader, dog således at der til højre og venstre skal være mindst 70 grader. I lodret udstrækning skal der være mindst 30 grader både op og ned. De centrale 30 grader skal være uden udfald

Dobbeltsyn må ikke være tilstede.

Indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til almindelig bil (B) og kørelærere til motorcykel (A) og bil (B) udstedt før 1/7-1996 skal ved fornyelse blot opfylde synskravene til gruppe 1.

Gyldighed. Står på kørekortet. Udstedelse og fornyelse på basis af en lægeerklæring gælder i 5 år frem til 70 år. Derefter skal det fornys ved 74, 76 78 og 80 år og derefter hvert år.Man er dog selv ansvarlig for, at man på ethvert tidspunkt opfylder bl.a. synskravene til det kørekort, man anvender.

Er kørekortet erhvervet før 14/4-1997, gælder det dog, til man bliver 70 år.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal dog altid fornyes hvert 5 år frem til 70 år og derefter som ovenfor nævnt.

Man er dog selv ansvarlig for, at man på ethvert tidspunkt opfylder bl.a. synskravene til det kørekort, man anvender.

Læs mere kørekortskrav på i Øjenforeningens pjece 'Trafiksyn' .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.