Lungerne

Hvad er lungerne?

Lungerne bruges til at skaffe ilt til kroppen og skille sig af med kuldioxid. Når man trækker vejret, fyldes lungerne med luft og dermed ilt, som trækkes ind i blodkarrene, og transporteres med blodet rundt til hele kroppen.

Vi har to lunger, en højre der består af tre lapper og venstre der består af to lapper.

Lungerne og luftskiftet(vejrtrækningen)

Blodkarrene løber langs de helt små luftsække i lungerne, der kaldes alveoler. Alveolerne er de meget små tyndvæggede luftsække og de er det eneste sted hvor luften kan udskiftes.

Hvordan fungerer lungerne?

Luftskift i lungerne er faktisk overraskende komplicerede. Luften suges ned i lungerne fra mund og næsen, ned i det store luftrør der deler sig i mindre luftrør (bronkier). Herfra spredes luften i alveolerne, og ilten trænger ind i blodet, mens kuldioxid passerer fra blodet over i lungerne.

Luften bliver trukket ned i lungerne, når mellemgulvet trækker sig sammen. Mellemgulvet, eller diafragma, er vores vejrtrækningsmuskel. Når mellemgulvet trækker sig sammen, udvides lungerne og der trækkes luft ned i lungerne.

Hvad bruges ilt til i kroppen?

Ilt bruges i alle kroppens celler. Celler kan lave energi på forskellige måder, når ilt bruges, kaldes det aerob energiomsætning. Det betyder blot at cellen omdanner ilt og sukker til energi og vand.

Ilt er meget vigtigt for kroppens celler, hvis en hjernecelle ikke får ilt og sukker går det hurtigt galt og cellerne begynder at dø. Muskelceller kan derimod godt tåle at mangle ilt lidt længere, de kan nemlig lave energi på andre måder, hvis de gør det, bliver der dannet mælkesyre, som man kender fra hvis man dyrker hård intensiv sport, som for eksempel sprint.

Hvilke sygdomme findes i lungerne?

Man kan få mange forskellige sygdomme i lungerne, nogle er kortvarige og kan behandles hurtigt og effektivt, mens andre er livslange.

Af de meste almindelige sygdomme i lungerne findes:

Der er dog også sjældnere typer af lungesygdomme:

Hvad er symptomerne på lungerne er syge?

Åndenød og hoste er de symptomer, man oftest ser når lungerne ikke har det godt. Hvis man hoster, kan man nogle gange få en slimklat (opspyt) med op – det er meget normalt at have en smule, men hvis det er gulligt eller grønligt kan det tyde på at lungerne er i gang med at bekæmpe en mikroorganisme.

Opspyt er helt normalt fra lungerne, det er slim der produceres i lungerne og skubbes op og ud af lungerne ved hjælp af det der kaldes fimrehår. Fimrehår er bittesmå hår, der sidder på cellerne i lungerne og transporterer slim og snavs ud af lungerne. Normalt er det ikke noget man bemærker, for man synker det uden at lægge mærke til det.

Af andre symptomer kan nævnes:

  • Feber
  • Natlig hoste
  • Hoste der varierer efter årstiden
  • Hvæsende og pibende vejrtrækning
  • Smerter når man trækker vejret

Lungerne bliver dog også ældre og der er ikke nødvendigvis noget galt hvis man synes det går lidt langsommere og man bliver lidt mere forpustet når man kommer op i årerne

LÆS MERE OM LUNGERNE

Sidst opdateret: 10.07.2019