Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Angst

Eksamensangst

Eksamensangst er angst, der opstår i forbindelse med en eksamen eller en anden præstation, hvor man skal bedømmes af andre.

Opdateret: 19. Maj 2016

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst er angst, der opstår i forbindelse med en eksamen eller en anden præstation, hvor man skal bedømmes af andre.

Eksamensangst er overordnet set oplevelsen af ikke at kunne slå til eller være god nok i en præstationssituation. Angsten er ofte ledsaget af tanker og frygt for, at der opstår stærkt ubehagelige eller skamfulde situationer til eksamen.

Typisk vil angsten medføre, at man prøver at undgå både eksamenen og andre situationer, der minder om den forestående eksamen, for eksempel selve eksamensforberedelsen.

Hvad er normale og unormale reaktioner?

Det er helt almindeligt at føle en grad af spænding eller nervøsitet i forbindelse med en eksamen, og det kan ligefrem være en fordel, fordi det skærper sanserne og får én til at yde sit bedste i situationen.

For nogle kan nervøsiteten dog stige til et niveau, som føles så udmattende og krævende, at den skaber fysisk og psykisk utilpashed og forringer præstationsevnen, og den ramte derfor ikke får vist sine faglige kvalifikationer. I disse tilfælde taler man om eksamensangst.

Hvorfor får man eksamensangst?

Eksamensangst kan ramme alle men forekommer ofte hos personer, der stiller meget høje krav og forventninger til sig selv.

Eksamensangst skyldes i langt de fleste tilfælde en eller flere af disse årsager:

 • Egne dårlige erfaringer med eksaminer eller andre situationer, hvor man har følt sig udstillet eller bedømt.

 • Et stort ydre forventningspres, for eksempel fra uddannelsesinstitutionen, familie, sig selv eller andre studerende.

 • Anden bagvedliggende lidelse, for eksempel stresstilstande, social fobi, panikangst eller depression.

Hvordan føles eksamensangst?

Eksamensangst vil ofte være forbundet med stærkt fysisk ubehag, koncentrationsbesvær og angstfyldte forestillinger om, hvad der kan gå galt i eksamenssituationen.

Det er forskelligt fra person til person, hvordan eksamensangsten kommer til udtryk. Nogen oplever eksamensangsten, så snart der blot tales om en forestående eksamen, mens andre først oplever den kort før, de skal ind og præstere til selve eksamenen. Atter andre oplever, at eksamensangsten kommer og går uden et egentligt mønster.

Hyppige symptomer på eksamensangst er:

Nedsatte kognitive funktioner

 • Dårlig koncentration og hukommelse
 • Tankemylder
 • Dårlig samvittighed og selvbebrejdelser
 • "Klappen går ned"


Følelsesmæssige reaktioner

 • Angst
 • Magtesløshed
 • Irritabilitet
 • Frustration
 • Tristhed
 • Svært ved at styre trangen til tårer


Stærkt fysisk ubehag


Trang til at handle for at undgå at blive angst

 • Overforberedelse
 • Handlingslammelse
 • Overspringshandlinger
 • Isolation
 • Udeblivelse

Hvad skal du være opmærksom på?

Angst er en grundlæggende del af vores menneskelige beredskab, som sætter os i stand til at kunne reagere hurtigt, når der er fare på færde. Derfor er angst en naturlig reaktion, som alle mennesker med al sandsynlighed vil opleve på et tidspunkt i deres liv.

En angstlidelse er karakteriseret ved at kroppens alarmberedskab går i gang, uden at der er en reel fare på færde, og da eksamensangst oftest opleves som en kraftig fysisk reaktion, vil der være en trang til at reagere på truslen ved enten at flygte eller bekæmpe det farlige. I situationer, hvor man ikke umiddelbart med vores fornuft kan identificere en konkret trussel, kan man komme til at opleve angsten som forkert, irrationel eller sygelig, men det er den ikke.

Angst i forbindelse med eksamen er dog uhensigtsmæssig, da symptomerne på angst i sig selv gør det sværere for den ramte at præstere i eksamenssituationen. Dette skaber ofte en yderligere angst for, at angsten skal opstå – en såkaldt forventningsangst.Forventningsangsten er således tæt forbundet med den angst, der opstår i selve eksamenssituationen.

Forventningsangsten bliver udløst i situationer, der minder den ramte om at skulle til eksamen. Det kan eksempelvis være eksamensforberedende undervisning eller blot tanken om at skulle til eksamen. Denne forventningsangst kan gradvist forværre det, som til at begynde med blot var en lettere ængstelse og nervøsitet i forbindelse med selve eksamenssituationen, til at blive en behandlingskrævende eksamensangst.

Hvad kan man selv gøre?

Det er vigtigt at reagere selv på tidlige tegn på eksamensangst.Ved at presse sig selv ud over sin personlige grænse, kan angsttilstanden nemlig blive forværret, fordi man risikerer at få endnu en dårlig oplevelse, som bekræfter forestillingen om, at man ikke kan præstere i eksamenssituationen.

Omvendt vil angsten også vokse, hvis man vælger at undgå alle situationer, der potentielt kan fremprovokere eksamensangsten, da dette vil bekræfte forestillingen om, at eksamenen er en situation, man bør frygte som en uoverkommelig opgave.

Det gælder derfor om at finde en balance mellem at tage kroppens signaler alvorligt og samtidig nænsomt skabe nye erfaringer, som beviser, at eksamenen ikke udgør en fare, der står mål med de signaler, som kroppen udsender.

4 gode råd mod eksamensangst:

 • Tag angsten alvorligt, og undersøg, hvad der føles skræmmende i situationen. For nogle er det forestillingen om at dumpe eller ikke få den nødvendige karakter for at komme ind på drømmestudiet. For andre er det frygten for at klappen går ned, eller at man får det fysisk dårligt og måske kommer til at græde eller kaste op.

 • Forsøg, så godt du kan, at tage hensyn til det, der fremkalder angsten. Hvis du har en tillidsfuld relation til en lærer, er det ofte givtigt at informere denne om, hvordan du har det og eventuelt spørge, om han eller hun vil hjælpe inden for de mulige rammer. Det kan for eksempel være ved at opfordre til at tage en tår vand, hvis du går i stå, eller give dig god tid til at kigge i dine noter, hvis du har brug for det.

 • Vær opmærksom på din krop op til eksamen. Sørg for at få hvilet ud, spist og drukket. Det er normalt at have svært ved at sove og spise dagen inden en eksamen. Har du passet godt på dig selv i ugen op til, vil den sidste søvnløse nat ikke gøre en forskel.

 • Indarbejd gode studierutiner. Sørg for at finde en god balance mellem at forberede dig og holde pause, så hjernen hviler ud og lagrer den information, du har givet den.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvordan stiller lægen diagnosen?

En læge eller psykolog stiller diagnosen ud fra de anførte symptomer, og en præcis diagnose forudsætter en samtale.I en udredning vil det også indgå, om eksamensangsten er isoleret til kun at handle om enkelte præstationer, eller om den også udgør et problem på andre livsområder.

Hvordan behandles eksamensangst?

Det vil ofte kræve professionel hjælp at finde et niveau, hvor den ramte får oplevelsen af at kunne gennemføre fremtidige eksamenssituationer, uden at angsten får lov til at styre.Hvis angsten udelukkende forekommer i situationer, hvor den ramte skal præstere, eksempelvis til en eksamen, vil et øget fokus på, hvad der skaber angsten, og konkrete hensyn ved eksamenssituationen samt træning af teknikker, som beroliger kroppens angst-reaktion, have god og hurtig effekt på eksamensangsten.

Læs mere om specifikke teknikker og øvelser her!

I lette tilfælde vil samtaler og støtte hos en studievejleder eller en anden relevant rådgiver på skolen kunne være tilstrækkelig. Mange uddannelsesinstitutioner tilbyder i dag eksamenstræning eller støtte ved eksamensangst.

Er der imidlertid tale om eksamensangst, som sætter den ramtes eksamen i fare, eller som skaber angst på flere andre områder i livet, vil samtaler hos en psykolog ofte være den bedste behandling.

Psykologen vil her lave en grundig udredning af, hvad angsten handler om for netop den ramte, og derudfra kunne hjælpe ham eller hende til at finde et passende tempo og egnede udfordringer, som kan medvirke til gradvist at dæmpe angsten og styrke den ramtes selvtillid og selvværd i eksamenssituationen.

I svære tilfælde kan eksamensangsten behandles med små doser af såkaldte betablokkere, der er et receptpligtigt medicinsk produkt, der nedsætter pulsen i moderat grad. Betablokkere påvirker kun blodtrykket i minimal grad, og der er derfor ingen væsentlige bivirkninger ved små doser over kort tid i forbindelse med en eksamen.

Udsigt for fremtiden

Selv svær eksamensangst har en god prognose, såfremt den ramte får behandling, hvor han eller hun mærker, at angsten gradvist bliver reduceret over tid.

Ubehandlet eksamensangst kan i svære tilfælde udvikle sig til også at få indflydelse på andre livsområder.

Vil du vide mere?


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.