Annonce

Hvilke tilskud gives til medicin?

Alle har ret til gratis læge – og sygehushjælp i Danmark, og hvis egen læge skønner det nødvendigt. Til gengæld skal vi som udgangspunkt betale den medicin, vi køber.

Det gælder, hvad enten det er i håndkøb eller på recept. Medicin kan dog let blive en stor udgift for en husholdning hvis man er kronisk syg eller hvis der er tale om særlig dyr medicin.

Det almindelige tilskud

Derfor yder Sygesikringen tilskud til al lægeordineret medicin, når forbruget overstiger 925 kroner om året (2015-tal).

Læs mere om medicintilskudsgrænser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Alle personer med fast bopæl i landet får tilskuddet.

Det er Sundhedsstyrelsen, som beslutter, hvilke lægemidler, der skal gives tilskud til på forhånd. Altså automatisk tilskud.

Tilskuddet bliver automatisk trukket fra prisen, når du køber og betaler på apoteket. Tilskuddet bliver større, jo flere udgifter du har, og det gives uafhængigt af, hvor meget du tjener. Din ”medicinkonto” løber et år ad gangen, hvorefter den bliver nulstillet, og starter forfra. Tilskuddet bliver større, jo flere medicinudgifter, du har.

Annonce (læs videre nedenfor)

CTR beløbsgrænserne for 2015

**Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra*** Personer over 18 år Personer under 18 år
0-925 kr. 0% 60%
925-1.515 kr. 50% 60%
1.515-3.280 kr. 75% 75%
Over 3.280 kr. 85% 85%

Her finder du oplysninger om dit medicinforbrug

Alle medicinkøb bliver registreret i Det Centrale Tilskudsregister (CTR), og følgende instanser har adgang til at se i dit og andres medicinforbrug og tilskud:

  1. Apoteket
  2. Lægerne
  3. Sundhedsstyrelsen

Man får adgang til oplysninger om den medicin, man har fået, ved at logge på Medicinkortet via sundhed.dk eller ved at logge på Det Fælles Medicinkort fmk-online.dk

Logger du på en af de nævnte hjemmesider kan du se, hvor meget tilskudsberettiget medicin du alt i alt har købt inden for en periode på ét år. Hvis du vil beregne hvor meget tilskud du har tilbage, skal du bruge din CTR saldo, som fremgår af den sidste kvittering fra apoteket.

Du kan få mere at vide om prisberegninger og det generelle tilskud her:

Kan man ikke lide at være registreret i CTR, er det muligt at frabede sig det. Men i så fald bortfalder ens tilskud til medicin.

Annonce (læs videre nedenfor)

Særlige tilskud

Ved siden af det almindelige tilskud kan egen læge hjælpe med at søge disse former for medicintilskud:

Enkelttilskud

Hvis din læge mener at du har brug for at et lægemiddel, som ikke har fået et OK for tilskud på forhånd, kan lægen søge om et såkaldt Enkelttilskud hos Sundhedsstyrelsen. Får man som person via egen læge bevilget dette enkelttilskud varer det som regel i mange år frem for denne type medicin. Enkelttilskud kan gives med tilbagevirkende kraft, og det betyder, at det altså er muligt at få tilskud udbetalt til medicin, du har købt før du ansøgte om tilskud. Derfor er det en god ide at gemme kvitteringerne.

Kronikertilskud: Tilsvarende kan egen læge søge om tilskud til medicin, som skal gives for en kronisk lidelse. Dette kommer til at foregå automatisk fra 1. Januar 2016.

Forhøjet tilskud: Det hænder, at en person ikke kan tåle det billigste kopipræparat, som har tilskud og derfor er nødt til at få ”originalpræparatet” eller et andet mærke. Her kan egen læge også søge om tilskud hos Sundhedsstyrelsen. Får man tilkendt dette, ydes der tilskud til medicinens faktiske pris og ikke den billigste medicins pris.

Terminaltilskud: Til døende patienter gives 100% tilskud, hvis de ikke er indlagt på sygehus i den sidste tid.

Sociale tilskud: Står du i en særlig vanskelig økonomisk situation er der mulighed for at søge om tilskud via kommunen og det foregår via borger.dk (se linket ovenfor)

Andre EU-lande

Fra 1. Januar 2014 blev det muligt at få tilskuddet udbetalt også når du køber medicin i et andet EU land. Man lægger selv ud og anmoder så om refusion ved forevisning af recept og kvittering via blanketten her

Læs mere: Om EU-køb

Ændres tilskuddene?

Ja, de reguleres hvert år den 1. januar og findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside . Der kan være visse klausuler knyttet til et tilskud, eksempelvis at det kun gælder, hvis medicinen ordineres til visse sygdomme. Der er i så fald et særligt symbol på medicinpakken.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sundhedsstyrelsen på deres nummer for medicintilskud: Tlf 4488 9696 eller via mail: medicintilskud@dkma.dk

Læs mere: Om relevante paragraffer i sundhedsloven om medicintilskud

Sidst opdateret: 13.08.2015

Annonce