Annonce

Patientforeninger for personer med kroniske smerter

Dansk Fibromyalgi Forening

Dansk Fibromyalgi Forening

Annonce (læs videre nedenfor)

Dansk Horton Hovedpineforening

Dansk Horton Hovedpineforening er en forening for patienter med Hortons hovedpine og deres pårørende. Foreningen yder økonomisk støtte til forskning i sygdommen, oplyser og rådgiver om sygdommen og varetager patienter med Hortons hovedpine og deres pårørendes interesser ved at yde støtte på områder, der ikke omfattes af det offentlige sygehusvæsen. Foreningen udgiver medlemsbladet HortonNyt og yder støtte til www.hortonforum.dk som er et debatforum for Hortons hovedpine."

FAKS (Foreningen af kroniske smertepatienter)

FAKS (Foreningen af kroniske smertepatienter) er en anderledes patientforening, da vi ikke er diagnoseorienteret. Vi fokuserer alene på smerterne, idet det at leve med kroniske smerter er det samme, uanset hvad smerten er opstået af. Der udgives et blad 4 gange årligt. Vi afholder sociale møder i vores lokalafdelinger 2-4 gange om måneden. FAKS arbejder på at få lokalafdelinger i hele landet. Besøg FAKS på hjemmesiden www.faks.dk , eller skriv en mail til foreningen på mailadressen faks@faks.dk

Annonce (læs videre nedenfor)

FNUG (ForeningeN af Unge med Gigt)

FNUG (ForeningeN af Unge med Gigt)

Gigtforeningen

Gigtforeningen

Migræne og hovedpineforeningen

Migræne og hovedpineforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Migrænikerforbundet

Migrænikerforbundet er patientforening for migrænikere og deres pårørende. Forbundet oplyser om migræne, om hvad man selv kan gøre for at få det bedre og om alle andre forhold af speciel interesse for migrænikere. Vi modtager ikke sponsorstøtte fra virksomheder, som ønsker at sælge produkter specielt til migrænikere. Det giver mulighed for en kritisk dialog med politikere, lægemiddelindustrien og lægerne. Migrænikerforbundet udgiver MigræneNyt 4 gange om året, fulgt af de seneste nyheder fra forskningen om migræne, der afholdes foredrag rundt om i landet, og der arrangeres efter behov særlige arrangementer for migrænikere. Vores hjemmeside www.migraeniker.dk er fyldt med informationer om migræne. Desuden har vi en telefonrådgivning (7022 0131).

Whiplashforeningen

Whiplashforeningen er til for at hjælpe og støtte piskesmældsramte og deres pårørende. Foreningen kæmper for fuld anerkendelse af piskesmæld og for bedre behandlingsmuligheder. Whiplashforeningen er landsdækkende med 7 regionale mødesteder, hvor der er mulighed for en gang om måneden at mødes og udveksle erfaringer og dele viden. Rådgivningsteam, telefonvejledere og et debatforum på foreningens hjemmeside Whiplashforeningen.dk er parat til at hjælpe piskesmældsramte med at håndtere deres situation. Foreningen arrangerer også en lang række vedkommende foredrag.

Sidst opdateret: 21.12.2007

Seneste brevkassesvar om Gigt

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce