Annonce

En oversigt over børnesygdomme

Hvad er børnesygdomme?

Børnesygdomme er en række meget smitsomme sygdomme, og derfor smittes de fleste mennesker allerede som børn, deraf navnet 'børnesygdomme'.

Som regel får man kun disse sygdomme en gang i løbet af sit liv, og har man for eksempel haft røde hunde, er man immun mod sygdommen resten af sit liv, fordi kroppens immunforsvar har lært at genkende sygdommen, så den kan hindre den i at bryde ud én gang til.

Nogle af børnesygdommene kan have farlige komplikationer. Mæslinger, røde hunde og fåresyge kan alle tre give alvorlige sygdomme, og derfor er har MFR-vaccinen siden 1987 været en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Af samme grund er sygdommene nu ikke så udbredte længere.

Inkubationstiden er den tid, der går, fra barnet er blevet smittet, til sygdommen bryder ud. Nogle sygdomme smitter, før sygdommen bryder ud, og det er derfor svært at forebygge smitte.

Annonce (læs videre nedenfor)

Oversigt over børnesygdomme

Tre-dages-feber

 • Kendetegn: 3-dages feber rammer næsten kun børn under 3 år. Barnet får høj feber i 3 dage. Feberen falder så, samtidig med at et blegrødt, udflydende udslæt breder sig over krop, arme og ben.

 • Smitte: 10-15 dage fra smitte til sygdom. 3-dages feber smitter, imens der er feber, og op til 2 dage efter at udslættet har vist sig.

 • Det kan du selv gøre: Som ved anden feber. Klæd barnet i let tøj, så det er veltilpas. Sørg for, at barnet drikker meget. Læs mere om tredages-feber her.

Hånd-, fod- og mundsygdom

 • Kendetegn: Mange små blærer omgivet af en rød ring især i munden, på fødder og hænder. Kan give let feber i nogle dage.

 • Smitte: 2-3 dage fra smitte til sygdom. Der smittes kun, mens der er blærer.

 • Det kan du selv gøre: Hvis det gør ondt at spise, så prøv at mose maden. Sørg for, at barnet drikker meget. Læs mere om hånd-, fod- og mundsygdom her

Kighoste

 • Kendetegn: Lange hosteanfald afsluttet med hivende vejrtrækning ("higende" søløveagtig lyd), som især kommer om natten. Anfaldene kan afsluttes med opkastninger.

 • Smitte: 7-14 dage fra smitte til sygdom. Kighoste smitter mest i det forkølelseslignende stadie i første uge. Smitterisikoen aftager de næste 6 uger. Undgå kontakt med børn under 1 år.

 • Det kan du selv gøre: Frisk luft er godt. Lad barnet få sin mad som flere små måltider, da det mindsker risikoen for opkastninger. Læs mere om kighoste her.

Lussingesyge - Den 5. børnesygdom

 • Kendetegn: Lussingesyge rammer hyppigst 5-14-årige. Man får store og blegrøde pletter hen over kinder og næseryg (lussinger) og på baller, lår og arme. Pletterne bliver blege i midten, så de ligner guirlander, og de forsvinder efter 3-14 dage. Der er som regel ingen feber.

 • Smitte: 1-2 uger fra smitte til sydom. Lussingesyge smitter mest i de første dage. Børnene skal holdes fra gravide kvinder, da smitte under graviditeten kan give fosterskader.

 • Det kan du selv gøre: Barnet er ikke så sygt og skal bare passes almindeligt. Læs mere om lussingesyge her.

Røde Hunde

 • Kendetegn: Røde hunde ses næsten aldrig mere efter MFR-vaccinationen, men der er set enkelte spredte tilfælde blandt voksne. Udslættet er blegrødt og svært at skelne fra mange andre udslæt. På kroppen kan det flyde sammen og ligne skarlagensfeber. Der kan være let feber og rødme ved øjnene. Det mest typiske er mange følbare, ømme lymfeknuder, specielt i nakkeregionen.

 • Smitte: 16-18 dage fra smitte til sygdom. Syge skal undgå kontakt med gravide kvinder, som ikke har haft røde hunde, da smitte under graviditeten kan give fosterskader. Man anbefaler, at kvinder får en vaccination før, de bliver gravide. Det er også en del af børnevaccinationsprogrammet.

 • Det kan du selv gøre: Den lette feber og appetitløsheden er ikke alvorlig. Sørg for, at barnet får noget at drikke. Læs mere om røde hunde her.

Skarlagensfeber

 • Kendetegn: Ondt i halsen og feber. Hyppigt ses udslæt på kinder og krop. Udslættet er fintprikket og meget rødt. (skarlagensfarvet). Tungen får et typisk rødt udseende (hindbærtunge), og huden skaller af efter 1-3 uger.

 • Smitte: 3-7 dage fra smitte til sygdom. Skarlagensfeber aftager hurtigt efter 3 dages behandling med antibiotika. Læs vagtlægen om antibiotika.

 • Det kan du selv gøre: Skarlagensfeber behandles med antibiotika, da sygdommen skyldes en bakterie. Barnet skal blive hjemme i mindst 2 dage efter, at behandlingen er startet. Barnet skal kun ligge i sengen efter behov. Læs mere om skarlagensfeber her.

Skoldkopper

 • Kendetegn: Meget karakteristisk udslæt med blærer, som kan brede sig over hele kroppen. Senere kommer der skorper på sårene. Feberen er let.

 • Smitte: 14-16 dage fra smitte til sygdom. Skoldkopper smitter fra nogle dage før blærerne viser sig og indtil den sidste skorpe er faldet af. Barnet kan komme i skole/institution, når sårene er tørre.
 • Det kan du selv gøre: Man kan eventuelt lindre kløen med et brusebad. Læs mere om skoldkopper her.

Hvor sygt er mit barn?

Da mæslinger, røde hunde og fåresyge på grund af MFR-vaccinen nu er sjældne, er sygdommene, der rammer barnet, ikke så alvorlige. Barnet kan dog godt være dårlig og have høj feber, og man skal derfor tage de samme forbehold som ved andre febersygdomme.

Kighoste er altid ubehageligt, og det kræver kræfter at hoste igennem. Derfor er det også en alvorlig sygdom for børn under et år, som ikke er stærke nok til at kunne hoste.

Mange af sygdommene giver også et hududslæt . Det kan se voldsomt ud, men det er ikke udslættet, der afgør, hvor dårligt barnet er. De kan være ret upåvirkede som ved lussingesyge og 3-dages-feber.

Annonce (læs videre nedenfor)

Lidt historie

I gamle dage nummerede man børnesygdommene og kaldte skarlagensfeber for nummer et, mæslinger nummer to, røde hunde nummer tre, og deraf kommer det stadig brugte udtryk 'den femte børnesygdom' for sygdommen med det latinske navn Erythema infectiosum - altså lussingesyge.

Betegnelserne er ikke så anvendelige længere. Den fjerde børnesygdom eksisterer ikke mere som én sygdom, og mæslinger og røde hunde er heldigvis blevet sjældne i Danmark på grund af vaccinationerne.

Vaccination og sygdommenes farlighed

Nogle mennesker frygter vaccinationernes bivirkninger, men når man vaccinerer, hindrer man nogle langt mere alvorlige risici som hjernebetændelse, lungebetændelse og mellemørebetændelse

Før i tiden var den mest almindelige årsag til medfødt blindhed eller døvhed netop, at moderen havde fået røde hunde under graviditeten

Kontakt lægen med det samme, hvis:

 • Barnet har høj feber og er dårligt.
 • Der er stærke smerter.
 • Barnets almentilstand er klart påvirket.

Kontakt lægen i løbet af 24 til 48 timer, hvis:

 • Der er smerter.
 • Der er mistanke om skarlagensfeber.

Sidst opdateret: 10.05.2016

Annonce