Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerne og nerve

Forløb: Demens


Opdateret: 12. September 2008

Aktivitet/ hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Personen selv, pårørende eller personale i forbindelse med hospitalsindlæggelse af anden årsag, har mistanke om demens. Personen selv, samt eventuelt pårørende, får tid hos egen læge, som spørger til sygehistorien og laver lægelig undersøgelse, gennemgang af medicinliste og en demenstest (”MMSE-test”). Eller: Sygehusafdeling beder om tilsyn fra speciallæge i geriatri, neurologi eller psykitari med henblik på lægelig undersøgelse og demenstest. Der tages en række blodprøver for at udelukke eksempelvis vitaminmangel, stofskiftelidelser og andre tilstande, der kan give demenslignende symptomer. Der henvises til CT-scanning af hjernen for at udelukke blodpropper, hjerneblødninger og svulster som årsag til symptomerne. Desuden kan der allerede nu eventuelt henvises til hjemmepleje/ demens-team med henblik på nødvendig støtte.Ventetid:Dage – uger. Egen læge, sygehusafdeling
Henvisning til videre udredning Hvis den undersøgende læge har mistanke om demens (ved sygehistorie og/ eller demenstest), henvises som regel til videre udredning, medmindre de første undersøgelser giver en oplagt forklaring på symptomerne. Yngre under 65 henvises til neurolog, ældre til geriater eller gerontopsykiater (altså til specialister i ældre menneskers sygdomme/ psykiske sygdomme).Ventetid:Dage – uger. Egen læge eller sygehusafdeling.
Indkaldelse til videre udredning. Overlæge på neurologisk, geriatrisk eller gerontopsykiatrisk afdeling gennemgår henvisningen næste dag og tager stilling til udredning, enten i personens eget hjem, i ambulatoriet på sygehuset eller under indlæggelse, afhængigt af de præcise problemer. Indkaldelse afsendes med opfordring om at have pårørende med til samtalen samt at medbringe medicin.Ventetid:Indkaldelse afsendes inden 8 dage. Overlæger på den afdeling, der er henvist til.
1. undersøgelse Personen møder i ambulatoriet eller til indlæggelse eller får eventuelt hjemmebesøg. Sygehistorien gentages med hjælp fra pårørende. Der laves medicingennemgang for at udelukke medicinbetinget hukommelses- svækkelse, legemlig undersøgelse og demenstest (MMSE-test). Testen består af en række spørgsmål med simple spørgsmål, regnestykker, gengivelse af ord, og personen bedes tegne en urskive med viserne på et bestemt klokkeslæt. Eventuelt suppleres med flere tests. Det vurderes også, om der er tegn på depression (der kan give demenslignende symptomer). Hvis der ikke allerede er taget alle relevante blodprøver og lavet CT-scanning af hjernen, henvises til dette. Andre særlige undersøgelser overvejes i udvalgte tilfælde. Der aftales tid til kontrolbesøg.Ventetid:Dage – uger. Speciallæge
2. undersøgelse Information om de hidtidige undersøgelser og konklusion. Er der tale om demens og i så fald hvilken type? De pårørende bør også her være med. Der informeres om det forventede forløb. Der diskuteres fremtidige boligforhold og sociale støttetiltag. Der informeres om eventuel mulig medicinsk behandling og om mulighed for kontakt til demens- sygeplejerske, hjemmepleje, undervisningsprogram for pårørende, socialrådgiver og så videre.Ventetid:Måneder Speciallæge, sygeplejerske
Behandling Behandling af/ rådgivning om almene risikofaktorer: Forhøjet blodtryk, for højt kolesteroltal, alkoholoverforbrug eller rygning. Ved Alzheimers demens forsøges specifik behandling med medicin. Ved demens betinget af åreforkalkning behandles med blodfortyndende medicin samt medicin til at sænke kolesteroltal og eventuelt blodtryk.Ved andre demensformer er behandlingen ofte mest social og psykisk støtte.Ventetid:Måneder Speciallæge
Kontrol Afhængigt af hvilken behandling, der er startet, kontrolleres med måneders interval. Man holder øje med virkning og evenuelle bivirkninger af medicinen, samt om der undervejs bliver behov for mere støtte til personen selv eller de pårørende.Ventetid:Måneder Speciallæge
Afslutning På et tidspunkt, der afhænger af demenstype og behandling, afsluttes personen til videre kontrol hos egen læge. Egene læge

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved demens](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0002-PC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.