Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjertesvigt

Forløb: Hjertesvigt (hjerteinsuffiens)

Her kan du læse om, hvad der sker når man får hjertesvigt.

Opdateret: 14. August 2017

Symptomer der får personen til at søge læge

Symptomer kan være hævede ben, træthed, eller at man er forpustet selvom man ikke laver noget. Måske akut på grund af vand i lungerne eller en blodprop.

Læs mere: [Symptomer på hjertesvigt][ID: 007590]

Ventetid: Lægen får oftest mistanke om diagnosen med det samme og undersøger patienten.

Diagnose

Lægen undersøger patienten: Tager blodprøver, blodtryk/ puls og et hjertekardiogram. Når lægen får mistanke om, at det drejer sig om hjertesvigt, startes der oftest medicinsk behandling med det samme for at bedre patientens symptomer, indtil det er tid til undersøgelse på sygehuset.

AKUT: Hvis patienten er dårlig, bliver vedkommende indlagt med det samme på en hjertemedicinsk afdeling.

Ventetid: Lægen skriver en henvisning med det samme, eller der sker en akut indlæggelse og henvisning.

Ansvarlig: Egen læge/ hospitalslæge/ Falck eller vagtlægen.

Henvisning

Når lægen har set patienten, sendes en henvisning til hjertemedicinsk afdeling med det samme. På den står der, om det er en akut indlæggelse eller et ambulant forløb.

Ansvarlig: Egen læge/ vagtlæge/ hospitalslæge

Visitation og brev til patienten

AMBULANTE FORLØB: Ambulante forløb er forløb, hvor man ikke er indlagt, men får undersøgelse og behandling på et ambulatorium, som er en dagklinik. Henvisningen læses igennem af ambulatoriet senest næste hverdag. Der bookes tid til undersøgelse. Brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, patientinformation om ventetider, vejledning om undersøgelserne, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset.

Ventetid: Patienten vil blive indkaldt til første undersøgelse inden for syv hverdage.

Ansvarlig: Sekretær

Ambulant undersøgelse

Ambulant undersøgelse betyder, at undersøgelsen foregår på et ambulatorium. Et ambulatorium er en klinik, hvor man ikke er indlagt, men kommer om dagen for at blive undersøgt. Man tager hjem samme dag. Ambulatorier er som regel tilknyttet hospitaler.

Modtagelse

Patienten modtages i skranken. Forhåndsudfyldte skemaer. Patienten følges til undersøgelse. Der måles blodtryk/ puls, højde og vægt.

Ventetid: Cirka 15 minutter

Ansvarlig: Sekretær/ sygeplejerske og læge

Undersøgelse

Gennemgang af sygehistorien og undersøgelse. For eksempel med ultralydsskanning af hjertet. Der planlægges måske flere undersøgelser inden næste møde. Lægen giver information om diagnosen og om, hvordan man kan behandle sygdommen. Desuden informationer om prognose, og hvad sygdomme betyder i dagligdagen. Der startes oftest medicinsk behandling. Der snakkes forebyggelse; hvor man kommer ind på rygning, vægttab, alkohol, og så videre. Der gives tider til næste møde/ undersøgelse.

Ventetid: Uger til måneder inden næste møde. Det er individuelt og afhænger blandt andet af undersøgelserne og om der er andre sideløbende sygdomme.

Ansvarlig: Læge, sygeplejerske og sekretær

Information til patienten

Patienten får information både mundtlig og skriftlig i form af pjecer. Løbende beskrivelser af forløbet sendes til egen læge.

Ansvarlig: Læge, sygeplejerske og sekretær

Akut indlæggelse

Modtagelse:

Patienten modtages af en sygeplejerske, så snart man ankommer med Falck. Får anvist en stue. Der måles blodtryk og puls, og så videre, og man skifter til hospitalstøj. Får et id-armbånd. Hjertekardiogram og blodprøver tages med det samme, når man ankommer til afdelingen.

Ventetid: Så snart man ankommer til afdelingen

Ansvarlig: Sygeplejerske / laborant

Undersøgelse

Sygehistorien gennemgås, og patienten undersøges af en læge. Der tages stilling til behandling og yderlige undersøgelser

Patienten informeres om diagnosen, undersøgelse og behandling. Symptomer registreres og vurderes løbende. Røntgenbillede af hjerte og lunger, ultralydsskanning af hjertet. Der tages blod- og urinprøve. Hjertekardiogram. Mens man er indlagt, er der stuegang, hvor den medicinske behandling tilpasses.

Ventetid: Ved indlæggelse er der oftest stuegang på hverdage - ellers ved behov

Ansvarlig: Sygeplejerske/ læge, røntgenafdelingen/ speciallæge/ laborant

Information til patienten

Patienten får information både mundtligt og skriftligt. Sidstnævnte i form af pjecer.

Ansvarlig: Sygeplejerske/ læge

Udskrivelse

Når patienten har det godt nok, får han/hun lov til at tage hjem. Der arrangeres hjemtransport. Beskrivelse af indlæggelsen sendes til egen læge.

Ventetid: Dage/ uger efter, at man er blevet indlagt.

Ansvarlig: Læge/ sekretær

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Opfølgning både for indlæggelse og ambulant forløb

Enten går man til kontrol hos sin egen læge eller i hjertesvigts- ambulatoriet med jævne mellemrum. Medicinen justeres efter behov.

Ventetid: Med måneders mellemrum.

Ansvarlig: Læge/ sygeplejerske/ sekretær

Kilder:

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland. Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider.

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons