Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Forløb: Kunstigt knæ (knæalloplastik)


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge Mangeårige knæsmerter.Ventetid:Lægen kender ofte patientens sygehistorie og henviser som sidste mulighed til operation Læge
Henvisning Læge sender, efter aftale med patienten, en henvisning til ortopædkirurgisk afdeling.Ventetid:Max 8 dage efter henvisningen modtages, sendes der brev med dato for forundersøgelse fra sygehuset til patienten. Egen læge/ speciellæge
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem senest næste hverdag.Ventetid:Fra visitation til behandling må der max. gå en måned, ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. For hver forundersøgelse, inden den egentlige behandling kan finde sted, må der dog lægges 2 uger til - for eksempel i forbindelse med et røntgenbillede. Visiterende overlæge
  Der bookes tid til forundersøgelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøgelser, såsom røntgen eller skanning. Brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten, inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, patientinformation om ventetider, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset.Ventetid:Forundersøgelse inden for 4 uger. Sekretær
Forundersøgelse Modtagelse Patienten modtages i skranken. Skemaer, der er udfyldt på forhånd, afleveres.Ventetid:Varighed 3-4 timer. Sekretær/ sygeplejerske
Billedundersøgelse Patienten får taget røntgenbilleder af knæet (eventelt nogle dage før forundersøgelsen). Radiograf/ sekretær
Undersøgelse Knæet undersøges og sygehistorien gentages. Der vurderes, om patienten kan tilbydes operation. Hvis ikke, afsluttes forløbet eller patienten henvises til yderligere udredning. Speciallæge
Information Patienten informeres mundtligt og skriftligt om operationen, risiko, efterforløb og holdbarheden af det kunstige knæ. Speciallæge/ sygeplejerske
  Patienten informeres om medicin og at møde fastende på operationsdagen. Får dato og tidspunkt for operation.Ventetid:Operation inden for ventetidsgarantien på 1 måned fra visitation til operation.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Sygeplejerske
Yderligere undersøgelser Blodprøve, hjertekardiogram. Eventuel røntgen af lunger. Laborant / læge
Anæstesitilsyn Patienten har en samtale med anæstesilægen omkring bedøvelse. Hvordan patienten skal bedøves fastlægges. Anæstesilæge
Indlæggelse Modtagelse dagen før operationen Patienten indlægges på afdelingen og får udleveret hospitalstøj og id-armbånd. Instrueres i, hvad der skal ske i de kommende dage og ved udskrivelsen. Får at vide, hvornår han/ hun skal faste.Ventetid:Opereres hverdagen efter. Sekretær/ sygeplejerske
  Fjernelse af hår hen over knæet ved behov. Sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent
Undersøgelser Blodtryk, puls, hjertekardiogram og temperaturmåling. Urinprøve og blodprøver. Gentages ved behov under hele indlæggelsen. Sygeplejerske/ laborant
  Kort samtale og undersøgelse. Læge
Gennemgang af genoptræning Gennemgang af træningsforløb, begrænsning i bevægelser og belastning. Smerter og ganghjælpemidler. Fysioterapeut
Før operation Patienten udspørges om navn, CPR-nummer, og hvilken operation, han/ hun skal have foretaget. Id-armbånd sikres. Støttestrømper gives på. Der gives medicin forud for bedøvelsen som aftalt.Ventetid:Opereres samme dag. Sygeplejerske/ sygehjælper/ Social- og sundhedsassistent
  Køres til operationsgangen. Portør
Operation Identifikation igen ved kirurgen (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det for eksempel er højre knæ, der skal opereres).Ventetid:Operationen varer nogle timer. Oprations- sygeplejerske/ kirurgen
  Lejring med puder, og så videre. Afdækning rundt om knæet, huden vaskes/ desinficeres. Operations- personale
  Der sættes overvågning på i form af puls og BT overvågning. Der ligges en veneadgang til bedøvelse, antibiotika og andet medicin ved behov. Anæstesi- sygeplejerske
  Patienten bedøves. Anæstesi- sygeplejerske
Efter operation Køres til observation på opvågningsstueVentetid:Køres efter cirka 2 timer til sengeafdelingen. Portør/ anæstesi- sygeplejerske
Fortsat indlæggelse på sengeafdelingen Når patienten er helt klar og vågen, gives information om hvordan operationen gik.Ventetid:Udskrives 6-10 dage efter operationen. Opererende læge/ sygeplejerske
  Patient observeres og gives smertebehandling efter behov. Sygeplejerske/ læge
  Fremgang og eventuelle komplikationer diskuteres ved stuegang. Læge
  Røntgenkontrol af knæet. Læge/ radiograf
  Genoptræning startes langsomt op. Først øvelser og senere gangfunktion. Fysioterapeut
Udskrivelse Når patienten har det godt nok til at tage hjem, udskrives denne, og der bestilles hjemtransport.Ventetid:Genoptræning fortsætter efter udskrivelsen. Sygeplejerske/ læge/ sekretær
  Operations- beskrivelse sendes til egen læge.Ventetid:Kontrol 8 uger efter operation og efter et år. Foregår i ambulatoriet ved speciallæge. Læge/ sekretær
Genoptræning Nogle patienter kan træne selv efter skriftlige øvelser. Andre træner på små hold. Nogle patienter tilbydes træningskontrol i efterforløbet med cirka 3 ugers mellemrum. Fysioterapeut

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved kunstigt knæ (knæalloplastik)](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0008-KC-ALLE-Ver03.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.