Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Forløb: Hoftebrud


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge Et fald eller en ulykke, hvorefter patienten ikke kan støtte på benet, eller benet ligger drejet forkert. Der ringes efter vagtlæge, egen læge eller Falck.Ventetid:Hvis der er mistanke om hoftebrud, skal patienten indlægges akut på en ortopædkirurgisk afdeling.  
Henvisning Hvis en læge har set patienten, sendes en henvisning til ortopædkirurgisk afdeling med det samme.Ventetid:Henvisningen modtages inden for få minutter, hvis den er sendt elektronisk. Alternativt gives den med Falck. Egen læge/ vagtlæge
Modtagelse Falck kører patienten på sygehus. Patienten modtages af en sygeplejerske. Bliver lagt over på en seng og får anvist en stue. Der tages puls, blodtryk. Gives ilt gennem næsekateter og væske i et drop. Patienten informeres om undersøgelse, røntgen og eventuel ventetid .Ventetid:Patienten skal undersøges inden for en time. Falckredder / Portør / Læge / Sygeplejerske
Diagnose og behandling Patienten undersøges. Der lægges eventuelt lokalbedøvelse i nærheden af bruddet og mere smertestillende i form af tabletter eller indsprøjtninger. Der vurderes, om der skal tages et røntgenbillede. Patienten klædes om i hospitalstøj.Ventetid:Der mistænkes diagnosen hoftebrud og der sendes straks en henvisning på et røntgenbillede af hoften. Patienten kører i røntgen så hurtig som muligt. Læge/ Sygeplejerske
Undersøgelse Der sendes elektronisk henvisning til røntgenafdelingen. Der tages røntgenbillede af hoften. Patienten køres til og fra røntgenafdelingen.Ventetid:Straks billederne er fremkaldt, ser lægen på dem. Læge/ sygeplejerske /radiograf / portør
Diagnose Lægen ser røntgenbilleder og diagnosen stilles. Hvis der er brud og/ eller mistanke om brud, indlægges patienten. Patienten informeres om diagnosen.Ventetid:Indlægges med det samme. Læge
Forundersøgelse Patienten køres op på sengeafdelingen. Der tages blod- og urinprøve, hjertekardiogram og id-armbånd sættes på.Ventetid:Det kan gå fra få timer til næste dag, inden patienten bliver opereret. Sekretær/ sygeplejerske/ laborant
  Sygehistorien gentages og patienten undersøges igen. Der bestilles ekstra undersøgelser, hvis det er nødvendigt. Medicin og væske ordineres. Læge
  Kontakt til pårørende/ hjemmepleje. Sygeplejerske
  Patienten holdes fastende. Læge/ sygeplejerske
Information Patienten informeres mundtligt og skriftligt om operationen, prognosen og risiko forbundet med indgrebet.Ventetid:Finder sted inden operationen. Sygeplejerske/ læge
  Informeres om medicin, bedøvelse, faste og om postoperativ optræning (optræning efter operationen). Sygeplejerske/ læge
Anæstesitilsyn Patienten har en samtale med anæstesi- sygeplejerske eller anæstesilæge omkring bedøvelsen. Valg af bedøvelse.Ventetid:Nogle timer inden operationen. Anæstesi- sygeplejerske/ læge
Før operation Patienten udspørges om navn, CPR-nummer og hvilken operation han/ hun skal have foretaget. Id-armbånd sikres. Der gives medicin forud for bedøvelsen som aftalt.Ventetid:Der kan gå fra nogle få minutter til nogle timer, før patienten bliver kørt ned til operation. Sygeplejerske/ sygehjælper/ SSA
  Køres af portør til operationsgangen. Portør
Operation Identifikation igen ved kirurgen (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det for eksempel er højre hofte, der skal opereres).Ventetid:Operationen varer fra 30 minutter til nogle timer. Oprationssygeplejerske/ opererende læge
  Der sættes overvågnings- udstyr på patienten til blodtryk og puls. Der lægges en veneadgang til bedøvelse, antibiotika og andet medicin ved behov. Patienten bedøves. Anæstesi- sygeplejerske
  Patienten lejres med puder, og så videre. Der ligges et kateter op i blæren Opererende læge/ portør/ sygeplejerske
  Afdækning rundt om hoften, huden vaskes/ desinficeres. Operations- sygeplejerske
  Patienten opereres. Speciallæge
Efter operation Køres til observation på opvågningsstue. Når klar og vågen: overflytning til sengeafdelingVentetid:Overflyttes ofte til sengeafdelingen efter 3-4 timer Portør/ sygeplejerske
Indlæggelse fortsat Stuegang, hvor der gives information om operationen og den videre behandlingsplan. Patientvejledning udleveres. På et tidspunkt tages et røntgenbillede af hoften til kontrol af operationen.Ventetid:Genoptræning starter dagen efter operationen og fortsætter under hele indlæggelsen Læge
  Såret observeres og forbindingen skiftes. Der hjælpes med træning og personlig hygiejne. Patienten anvender støttestrømper under hele indlæggelsen for at forebygge blodpropper i benenes vener. Clips/ tråde fjernes cirka 12 dage efter. Sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent.
Genoptræning Der trænes dagligt ud fra, hvad den enkelte patient kan være med til. Der udleveres en pjece om øvelser efter hoftebrud. Patienten starter med træning på stuen. Op at sidde på sengekant/ stol og måske gå nogle skridt. Herefter gang med talerstol . Patienten udstyres med et ganghjælpemiddel og trænes i at gå længere og længere afstande og på trapper.Ventetid:Udskrivelsen kan være få dage til flere uger efter operationen. Fysioterapeut/ ergoterapeut
  Samtale om patientens behov for hjælp og formåen i hjemmet. Sygeplejerske
Bolig De fleste patienter kan ikke klare sig på samme måde, som de gjorde før de fik deres hoftebrud. Mange har behov for hjemmepleje og ændringer i den måde, deres hjem er indrettet på. Mange kan ikke klare sig uden gangredskab.Ventetid:Det ordnes løbende under indlæggelsen. Kommunen/ sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent
Udskrivelse Når patienten har det godt nok til at tage hjem, udskrives denne, og der bestilles hjemtransportVentetid:Genoptræningen afhænger af kommunens tidsrammer. Sygeplejerske/ sekretær
  Der laves en genoptræningsplan til den kommunale fysioterapeut. Fysioterapeut
  Der bestilles de hjælpemidler, der er behov for i hjemmet Sygeplejerske/ kommunen
  Operationsbeskrivelse sendes til egen lægeVentetid:Kontrol efter nogle måneder. Læge/ sekretær
Kontrol Ambulant møde på sygehuset med et kontrol-røntgenbillede Læge/ radiograf

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved hoftebrud](https://www.rssundhed.dk/ptf/Udvidet.aspx?ID=22 nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.