Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Forløb: Grå stær (Katarakt)


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge læge Sløret og nedsat syn. Eventuelt efter kontrol ved optiker.Ventetid:Når der er tid ved egen læge eller øjenlæge.  
Klinisk diagnose Lægen undersøger øjet.Ventetid:En øjenlæge kan stille diagnose med det samme, mens patientens egen læge ofte bliver nødt til at henvise til en øjenlæge først. Praktiserende læge eller øjenlæge
Henvisning Læge skriver og sender en henvisning til øjenafdelingen på sygehuset, hvis operation skønnes nødvendigVentetid:Max 8 dage fra modtagelse af henvisning til brev fra sygehus til patient. Praktiserende læge eller øjenlæge
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem næste hverdag. Der bookes tid til forundersøgelse. Brev med dato for forundersøgelsen sendes til patienten inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”. Patientinformation om ventetider. Vejledning om forundersøgelse, grå stær, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset.Ventetid:Fra visitation til behandling må der max. gå 1 måned, ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. For hver forundersøgelse, inden den egentlige behandling kan finde sted, må der dog lægges 2 uger til - for eksempel i forbindelse med et røntgenbillede.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Visiterende overlæge/ sekretær
Forundersøgelse Patienten modtages i skranken. Skemaer udfyldt på forhånd afleveres. Følges til undersøgelse. Gennemgang af sygehistorien og generelle helbredsforhold. Øjet dryppes med specielle øjendråber.Ventetid:Forundersøgelsen varer nogle timer. Sekretær/ sygeplejerske/ øjenlæge
Diagnostiske undersøgelser Synet undersøgelse og øjet undersøges med mikroskop. Der aftales tid til operation. Der informeres om komplikationer, selve operationen samt forløbet før og efter.Ventetid:Indenfor ventetids-garantien. Øjenlæge/ sygeplejerske/ sekretær
Operation Modtages på operationsgangen. Patientens identitet kontrolleres og der spørges om hvilken operation, der skal laves. Øjet bedøves og patienten opereres.Ventetid:Operationen varer 15-30 minutter. Man udskrives samme dag. Sygeplejerske/ øjenlæge
Efter operation Patienten instrueres i drypning af øjet, forholdsregler og kontrol. Patienten kan tage hjem efterfølgende. Må ikke selv køre bil. Operations- beskrivelse sendes til egen lægeVentetid:Kontrol efter 1-2 uger. Sygeplejerske/ øjenlæge
Kontrol Kontrol 1 til 2 uger efter operationen på sygehuset eller hos egen øjenlæge. Eventuel kontrol dagen efter operation på sygehuset. Sekretær/ patienten

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved grå stær](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0049-KC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.