Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Indsættelse af kunstig linse i øjet

En kunstig linse i øjet, kan sættes ind hvis en laseroperation ikke er mulig. For eksempel hvis der skal korrigeres for meget stærk nærsynethed (mere end 10 dioptrier) eller hvis andre forhold taler for det.

Opdateret: 28. Februar 2022

I stedet for at ændre på hornhindens brydningsstyrke, ved at bruge briller eller kontaktlinser, kan nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl korrigeres ved at indsætte en kunstig linse i øjet. Denne type operation anvendes kun, hvis en laseroperation ikke er mulig. For eksempel hvis der skal korrigeres for meget stærk nærsynethed på mere end 10 dioptrier (dioptrier er brillestyrken), eller hvis andre forhold taler for det.

Ved operationen, der foregår i lokalbedøvelse, indlægges en tynd kunstig linse bag pupillen, men foran øjets naturlige linse.

Allerede dagen efter operationen kan de fleste patienter se godt uden brille.

Risikoen ved indgrebet er lille. I meget, meget sjældne tilfælde kan der opstå svær betændelse i øjet, som kan medføre blindhed (formentlig efter mindre end én ud af 10.000 operationer). Eftersom kunstlinsen ligger tæt på øjets naturlige linse, er der en øget risiko for udvikling af grå stær (formentlig efter 5-10 % af operationerne over en 10-årig periode). Grå stær kan behandles med et godt resultat i næsten alle tilfælde.

Hvilke operationer behandles i offentligt regi?

I Danmark foretages operation for brydningsfejl i øjet i visse tilfælde i offentligt regi:

  • Nærsynethed større end 6 dioptrier på begge øjne

  • Langsynethed større end 6 dioptrier på begge øjne

  • Forskel i brydningsstyrke på de to øjne på mere end 3 dioptrier

  • Bygningsfejl på ét eller begge øjne på mere end 3 dioptrier

  • Andre brydningsfejl, hvor anvendelse af briller eller kontaktlinser ikke er en mulig foranstaltning på grund af medicinske eller fysiske forhold

  • Andre brydningsfejl, der medfører, at erhvervsevnen i patientens eksisterende erhverv er truet på grund af afhængighed af briller eller kontaktlinser

  • Uregelmæssige bygningsfejl, som ikke kan korrigeres med briller eller kontaktlinser

  • Problemer at bruge kontaktlinser

I andre tilfælde kan operation for brydningsfejl i øjet foretages ved selvbetaling på private hospitaler eller øjenklinikker.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons