Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Virusinfektioner i forreste del af øjet

En virusinfektion i øjet viser sig ofte ved irritation og smerter i øjet. De hyppigste infektioner er forskellige forkølelsesvirus, adenovirus og herpes virus.

Opdateret: 20. Februar 2019

Hvad er en virusinfektion i øjet?

Forskellige vira giver anledning til infektion i den forreste og den bageste del af øjet. I de fleste tilfælde inficeres den forreste del af øjet, det vil sige øjenlåg, binde- og hornhinde. Bindehinden er den gennemsigtige glinsende hinde, som dækker det hvide i øjnene samt bagsiden af øjenlågene.

Hvad er symptomerne på virusinfektion i øjet?

Typisk opleves en fornemmelse af et fremmedlegeme i øjet, tåreflod, irritation og smerte.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Øjenlægen finder tåreflod, hævede øjenlåg, hævelse af det hvide i øjnene, tydelig kartegning og blødning i bindehinden og hævet uregelmæssig slimhinde på bagsiden af nederste øjenlåg. Eventuelt kan der være lyse pletter på hornhinden.

Hvad er de hyppigste virusinfektioner i forreste del af øjet?

De hyppigste virusinfektioner, som rammer den forreste del af øjet, er forskellige forkølelsesvirus, influenzavirus, adenovirus, herpes virus og mollusker (vandvorter).

Adenovirus

Den hyppigste årsag til virusinfektioner i forreste øjenafsnit skyldes den yderst smitsomme adenovirus. Der findes mere end 50 forskellige undertyper af denne virus, hvoraf halvdelen fører til øjeninfektion.

 • Smitte: Den smitter gennem luften, ved tåresekret og ved berøring af genstande, som de smittede har berørt. Hvis sygdomsramte for eksempel rører ved et dørhåndtag, kan virus overleve som smittebart stof i en måned. Typisk bryder sygdommen ud en uge senere.

 • Symptomer og forandringer: Som ovenfor nævnt. Oftest er lymfeknuderne, som er placeret foran ørerne, hævede og ømme.

 • Behandling: Der eksisterer ingen behandling, som kan udrydde adenovirus. Som lindrende behandling kan man bruge kunstige tårer. En gang imellem kan brug af øjendråber med immundæmpende binyrebarkhormon bruges, men denne behandling er ikke uden problemer, og man risikerer, at sygdommen blusser op igen, når man ophører med behandlingen.

 • Udsigt for fremtiden: Helbredsprognosen er god, og almindeligvis forsvinder sygdommen af sig selv i løbet af en til tre uger. Eventuelle lyse pletter på hornhinden kan være uger til år om at svinde. Håndsprit hjælper ikke. Vigtigst er det at være yderst hygiejnisk med håndvask og være opmærksom på tåresekreterne.

Forkølelsesvirus

Øjeninfektionerne optræder i forbindelse med forskellige, ufarlige, men generende virusinfektioner ved forkølelse og øvre luftvejsinfektioner. Der findes ingen behandling.

Herpes virus

Forskellige former for herpes virus, kan give infektion hos mennesket. De to vigtigste herpes vira, som rammer forreste øjenafsnit, er herpes simplex virus type 1 og varicella zoster virus.

 • Smitte: Herpes simplex virus smitter gennem kropsvæsker som for eksempel spyt. Primærinfektionen opstår i barnealderen, og 80 procent af alle voksne har på et eller andet tidspunkt i livet haft infektionen. De fleste har ingen eller få gener af infektionen. Andre får forkølelsessår på for eksempel øjenlågene eller læber. Derefter gemmer virus sig i føle-nervebanerne og kan derfra mange år senere vandre ud og give anledning til infektion i nervebanens forsyningsområde, for eksempel øjenlåg eller læbe.

 • Genopblussen af virus: Genopblussen af herpes simplex virus kan ske uden kendt årsag og ved svækkelse, sygdom, hormonelle forandringer og traume. Infektionsstedet afhænger af hvilke føle-nervebaner, der gemmer på virus.

 • Symptomer og forandringer: Som ovenfor nævnt. Hyppigst ses på hornhindens overflade et grenformet sår, som med eller uden behandling heler op og ikke giver anledning til varige synsskader. Der kan ses sår på næsetippen.

 • Senkomplikationer: Ved gentagne infektioner kan der opstå varige lyse pletter på hornhinden. Disse kan medføre synsnedsættelse.

 • Behandling: Behandlingen af det grenformede hornhindesår er øjensalve med et antiviralt stof (aciclovir), som hæmmer virussens livsbetingelser. Ved de alvorligere kroniske former anvendes denne øjensalve sammen med binyrehormonbark-øjendråber, kunstige tårer samt med en antiviral-tablet. I sjældne tilfælde kan hornhindetransplantation være nødvendig. Håndsprit og håndvask med sæbe anbefales.

Herpes zoster virus

Herpes zoster virus medfører skoldkopper hos børn helvedesild hos voksne. Mere end 90 procent af den voksne befolkning har haft skoldkopper som børn med karakteristiske blærer på huden. Efterfølgende gemmer virus sig i føle-nervebanerne i ansigtet eller andre steder på kroppen.

 • Smitte: Typisk opstår helvedsild i de ældre leveår eller ved svækkelse. Ved sygdom i ansigtets føle-nerver kan øjenregionen angribes og samtidigt give anledning til blæredannelser på ansigts- og øjenlågshuden, og specielt kan ses sår på næsetippen.

 • Symptomer og forandringer: Symptomer som ovenfor nævnt. Der kan ses forandringer i binde- og hornhinde, som minder om dem, man finder ved Herpes simplex virus.

 • Behandling: Behandlingen er stort set også den samme som ved HSV 1 infektion. Sygdommen kan ledsages af langvarig smertetilstand, som kræver behandling med forskellige former for smertestillende medicin. Håndsprit og håndvask med sæbe anbefales.

Molluscom contaginosum

Molluscom contaginosum kaldes populært for mollusker eller vandvorter og skyldes poxvirus. Denne virus er ufarlig og angriber typisk børn i to til fire-årsalderen. Hvis tilstanden angriber voksne, kan det skyldes, at immunsystemet er svækket som ved for eksempel HIV-infektion, men ikke nødvendigvis.

 • Smitte: Mollusker smitter ved kontakt med andre inficerede mennesker.

 • Symptomer: Symptomerne er typisk et kronisk let øjenubehag med vandigt tåreflod. Ved undersøgelse findes tre til fem millimeter vortelignende flade, blegrøde, perleagtige dannelser med central fordybning på øjenlågshuden. Bindehinden på bagsiden af øjenlåg kan blive rød og irriteret.

 • Behandling: Det typiske forløb er spontan helbredelse, men af og til er det nødvendigt at fjerne vorterne kirurgisk.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.