Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Depression

Fødselsdepression hos mænd

En fødselsdepression er en tilstand præget af depression, angst, stress mv. Den kan også ramme mænd. Fødselsdepression hos mænd og kvinder ligner grundlæggende hinanden.


Opdateret: 13. Februar 2019

Hvad er en fødselsdepression hos mænd?

Mænd og kvinders fødselsdepressioner ligner grundlæggende hinanden. En fødselsdepression er en tilstand præget af depression, angst, stress mv. Den kan også ramme mænd. Dog kan der være forskellige måder at reagere på, hvor mænd oftere reagerer med vrede, irritation, misbrug og tilbagetrækning fra de nærmeste.

Hvor mange mænd rammes af fødselsdepression?

Danske og internationale undersøgelser peger på, at 7-10 pct. fædre rammes af fødselsdepression.

Hvorfor får mænd fødselsdepression?

En fødselsdepression er en reaktion på, at der er komplikationer og forstyrrelser i den proces og udvikling, man gennemgår, når man bliver forældre. Da mænd i lige så høj grad bliver forældre som kvinder, kan lidelsen ramme mænd, lige så vel som den kan ramme kvinder.

Det er vigtigt at understrege, at også hos mænd kan begyndende fødselsdepressioner ofte opdages allerede i sidste halvdel af graviditeten.

Hvilke symptomer er der på fødselsdepression hos mænd?

I den proces, hvor man bliver forældre, oplever langt de fleste mennesker stærke følelser. Det er følelser udløst af tanker om, hvordan livet vil ændre sig, om ansvaret, om hvordan man vil blive som forældre, om egne erfaringer som barn, om ens forældres måde at være forældre på osv. De kan være glædelige og smertefulde. For nogen er de overvejende smertefulde, og for enkelte så smertefulde, at der bliver behov for hjælp. Det er her fødselsdepressionen viser sig.

Symptomerne på fødselsdepression er følelser og tilstande af:

 • Hjælpeløshed: "Jeg kan ikke give god nok omsorg. Jeg kan ikke overskue det hele med et lille barn, der behøver mig, eller som græder…"
 • Håbløshed: "Jeg skulle aldrig være blevet far. Der er ikke noget, der nytter. Jeg kan ikke klare det. Jeg dur ikke til det. Der er ikke noget, der hjælper i forhold til at klare at blive forældre…"
 • Selvnedvurdering: "Jeg dur ikke som far, jeg har ikke fortjent at få ham/hende..."
 • Vrede: "Jeg bliver bare så vred, når jeg ikke kan finde ud af at trøste, og gråden bare bliver ved…"
 • Tilbagetrækning: "Jeg kan ikke holde ud at være sammen med min partner og mit barn. Det er så krævende, og jeg tænker hele tiden: Bare jeg kunne være i fred. Hvis jeg kunne være fri, ville jeg få det bedre etc."
 • Skyldfølelse: "Jeg er ikke god nok. Jeg burde være så glad. Jeg kan ikke være bekendt ikke at elske ham/hende…"
 • Fastlåsthed: "Jeg har bare lyst til at stikke af fra de her overvældende følelser. Jeg kan ikke holde ud, at jeg ikke har nogen frihed mere, alt handler bare om barnet…"

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Udredning for fødselsdepression foregår i de fleste tilfælde ved screening hos sundhedsplejerske, praktiserende læge eller jordemoder. De mest brugte redskaber er de danske udgaver af de to skalaer: Edinburgh Post-natal Depression Scale og Gotland Male Depression Scale. For at finde flest mulige, der er i risiko for fødselsdepression, benyttes begge skalaer til både mænd og kvinder. Hvis man har over en bestemt score på én af skalaerne, er man i risiko og bør henvises til læge eller psykolog eller andet tilbud.

Hos lægen eller psykologen afgøres det gennem helst ca. en times samtale og/eller yderligere testning, om der er tale om en fødselsdepression.

Hvordan behandles fødselsdepression?

Fødselsdepression hos mænd og kvinder bør behandles med specialiseret samtaleterapi. Mændene har dertil behov for en særlig kvalificeret samtaleform, der tager højde for de særlige reaktionsmåder og tilstande, man oftere ser hos mænd. Al behandling af fødselsdepression skal målet være, at faderen selv får det bedre, og at hans forhold til hans barn bliver godt.

Der er ofte behov for mindst fem samtaler og oftest flere.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvad kan man selv gøre?

 • Først og fremmest: snak med andre om det.
 • Kontakt sundhedsplejersken og bed om henvisning til behandling
 • Snak også med andre, der har prøvet det selv. Læs noget af det, de har skrevet om det.
 • Være med i en gruppe sammen med andre, der også har det svært.
 • Hvis det ikke hjælper, så gå til egen læge og bed om henvisning til psykolog via sygesikringsordningen – her er der desværre alt for ofte lang ventetid
 • Find selv en psykolog med forstand på fødselsdepression og mænds reaktionsmåder

Hvad kan man gøre som partner, hvis ens mand har en fødselsdepression?

 • Vær tålmodig, hvis muligt – prøv at undgå bebrejdelser, selvom det er svært
 • Hvis muligt: lav konkrete aftaler om, hvor meget og hvornår han skal gøre hvad i forhold til barnet. Gerne med præcise bagkanter.
 • Hjælp ham med at finde behandling. Den, der har det skidt, har selv svært ved at søge hjælp – især mænd.
 • Foreslå ham at snakke med gamle venner, som han anser som fortrolige.

Hvad kan man gøre for at forebygge en fødselsdepression?

Ud fra forskningen og behandlingserfaringer er det vigtigt allerede under graviditeten at forholde sig til og drøfte med andre, især partneren, hvordan man har det med:

 • Tanker om det kommende barn
 • Tanker om, hvordan man tænker, at ens relation bliver til barnet
 • Tanker om, hvordan man gerne vil være som far
 • Tanker om, hvordan det vil gribe ind i det liv, man har levet hidtil
 • Tanker om, at i de kommende år kommer man til at sætte rigtig meget andet til side til fordel for barnet
 • Erindringer og refleksioner over end egen opvækst: Hvordan man havde det som barn, hvordan man erindrer ens mor og forholdet til hende og hvordan man erindrer ens far og forholdet til ham
 • Tanker om de forandringer i parforholdet, som forældreskabet vil medføre etc.

Reflekterer man over og drøfter disse spørgsmål i dybden med sin partner og andre fortrolige, er det formodningen, at man kan forebygge nogle fødselsdepressioner.

Hvad er udsigterne til fremtiden?

Fødselsdepressioner kan starte allerede under graviditeten og varer ofte i op til tre til seks måneder. Det er meget pinefuldt og en stor belastning for hele familien. De fleste fødselsdepressioner klinger af efter denne tid. Behandling hjælper ofte straks og bedrer mandens tilstand hurtigt og forkorter varigheden.

Behandlingen hjælper langt de fleste og giver et godt rygstød til at undgå lidelsen ved næste barn. Dog er det en god idé, når man venter næste barn, lige at vende situationen med den behandler, man havde første gang, man var i behandling for fødselsdepression.

Det afgørende er at komme hurtigt i behandling og at behandlingen fokuserer både på manden selv og hans tilstand og på hans relation til barnet.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.