Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Atrieflimren

Typer af atrieflimren

Atrieflimren er i de fleste tilfælde en kronisk sygdom. Men for praktiske formål kan man inddele atrieflimren i to forskellige typer:

  • Anfaldsvis atrieflimren

  • Vedvarende atrieflimren

Læs mere, hvad der kendetegner de to typer i denne artikel.


Opdateret: 21. Februar 2022

To forskellige typer atrieflimren

Atrieflimren er i de fleste tilfælde en kronisk sygdom. Men for praktiske formål kan man inddele atrieflimren i to forskellige typer:

  • Anfaldsvis atrieflimren

  • Vedvarende atrieflimren

Der findes ingen præcise tal over, hvor mange patienter der har de forskellige typer.

Hvad er anfaldsvis atrieflimren?

Ved anfaldsvis (såkaldt paroksystisk) atrieflimren kommer og går anfaldene typisk af sig selv, uden at man skal have medicin eller et strømstød (såkaldt DC-konvertering), for at genoprette den normale hjerterytme. Anfaldene kan vare fra få minutter op til en uge, men strækker sig i de fleste tilfælde ikke over mere end to døgn. Hvis et anfald brydes med medicin eller et strømstød indenfor en uge, kaldes det også stadig anfaldsvis atrieflimren.

Hyppigheden af anfaldene kan ligeledes variere meget. Mens nogle patienter kun har ganske få anfald om året, kan andre have flere anfald dagligt. Til tider kan der også forekomme en ophobning af anfaldene, efterfulgt af en lang periode med normal hjerterytme.

Det er netop de hyppige skift fra normal hjerterytme til atrieflimren, der ofte giver symptomer hos patienter med anfaldsvis atrieflimren. I begyndelsen af sygdommen er anfaldene ofte korte og få men kan med tiden tage til i hyppighed og varighed. Desuden bliver kun få ved med at have anfaldsvis atrieflimren, mens de fleste gennem en årrække udvikler vedvarende atrieflimren, uden at man kan forudsige, hvor hurtigt denne udvikling vil gå.

Højere alder og tilgrundliggende sygdomme såsom hjertesvigt , forhøjet blodtryk , hjerteklapsygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom og tidligere blodprop i hjernen er blandt de faktorer, der øger risikoen for udvikling af vedvarende atrieflimren. Hvis man har vedvarende atrieflimren, foreligger der som regel også mere eller mindre udtalte forandringer af muskulaturen i hjertets forkamre, der er med til at opretholde atrieflimren.

Hvad er vedvarende atrieflimren?

Vedvarende atrieflimren kan inddeles i tre undergrupper.

Persisterende atrieflimren

Der er tale om vedvarende atrieflimren, hvis et anfald varer længere end syv døgn og skal brydes med medicin eller et strømstød. Denne type kaldes for persisterende atrieflimren.

Langvarigt persisterende atrieflimren

Hvis atrieflimren er uafbrudt til stede i mere end 12 måneder, men man stadig ønsker at genoprette den normale hjerterytme, betegner man det som langvarig, persisterende atrieflimren.

Permanent atrieflimren

Der er tale om permanent atrieflimren, når man i samråd med den behandlende læge har accepteret tilstedeværelsen af atrieflimren. I dette tilfælde afstår man sig fra yderligere forsøg på at genoprette normal hjerterytme.

Hvordan viser atrieflimren sig typisk første gang?

Bliver atrieflimren opdaget for første gang, kan det være enten anfaldsvis eller vedvarende på dette tidspunkt. Mens de nævnte typer atrieflimren, med undtagelse af permanent atrieflimren, oftest viser sig med gentagne anfald, kan der også forekomme enkeltstående anfald. Disse er ofte fremprovokeret af en akut udløsende årsag, for eksempel massivt alkoholindtag eller forhøjet stofskifte, men kan også opstår efter en hjerteoperation eller andre større operationer. Når den udløsende årsag er behandlet eller patienten er kommet på afstand til operationen, kommer der som regel ingen yderligere anfald.

Men hvis patienten har tilgrundliggende sygdomme, som øger risikoen for atrieflimren, kan der opstå nye anfald i det videre forløb. Varigheden af et enkeltstående anfald kan være meget forskellig og afhænger blandt andet af, hvor længe den udløsende årsag er til stede, eller hvor hurtigt den er behandlet. Det betyder, at disse anfald ofte varer som minimum i flere timer, men snarere flere døgn.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons