Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerte og blod

Forløb: Dyb venetrombose (blodprop i de dybe vener)


Opdateret: 15. December 2009

Aktivitet/ hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Definition Betegnelsen eller diagnosen 'Dyb Vene Trombose' dækker over blodprop i de dybe vener, typisk på benet (læggen), men kan forekomme andre steder også. Her beskrives det typiske forløb for blodprop i benet.  
Skade/ symptomer som får personen til at søge læge Pludselige smerter i læggen. Der kan ses hævelse og misfarvning.  
Klinisk diagnose Ved klinisk mistanke om blodprop i benet (typiske symptomer) henvises patienten med henblik på akut udredning/ behandling. Diagnosen kan kun med sikkerhed stilles, når der foreligger parakliniske undersøgelser. Der kan dog opstartes relevant behandling, hvorefter patienten kan få foretaget relevante undersøgelser dagen efter. Læge
Henvisning/ visitation og brev til patienten Patienten henvises via egen læge eller skadestuen.  
Modtagelse Ved ankomst laves en primær vurdering ud fra en række parametre, der skal afgøre, om patienten skal startes i akut medicinsk behandling.De ting der øger sandsynligheden for dyb venetrombose er;• Immobilitet• Eksisterende kræftsygdom• Ømhed langs de dybe vener• Tidligere tilfælde af dyb venetrombose• Hævelse af læggen (omfang 3 cm større end modstående side) Læge/ sygeplejerske
Undersøgelser Ved modtagelse på sygehuset tages blodprøver (særligt med henblik på D-dimer). Hvis blodprøven er forhøjet, laves en ultrallydsscanning af læggen for at se en eventuel blodprop. Læge
  En risiko ved blodprop i benet er, at trombemateriale (materiale fra blodproppen) kan løsrives og forårsage en lungeemboli (blodprop i lungen). Patienter med åndenød bør derfor undersøges for dette.  
Behandling Den akutte behandling består i blodfortyndende behandling med injektioner. Samtidig opstartes en tabletbehandling (AK-behandling), der har til formål at nedbringe risikoen for dannelse af nye blodpropper. Tabletbehandling følges med måling af INR, og patientens målværdi er mellem 2 og 3. Når INR er i niveau, stoppes injektionerne. Læge/ sygeplejerske
  Tabletbehandlingen (AK-behandlingen) opretholdes i 6 måneder.  
  Ved gentagne blodpropper i benet kan der blive tale om livslang behandling. Patienten kan i tillæg benytte støttestrømpe i efterforløbet.  
Kontrol/opfølgning Såfremt patienten har positiv D-dimer, men normal ultralyds- undersøgelse, gentages ultralyds- scanningen efter 1 uge. Hvis fortsat normal, afsluttes behandlingen.  
  Ved afslutning af tabletbehandling efter 6 måneder tilbydes sædvanligvis en kontrol.  
Brugte forkortelser:  
-----
D-dimer Blodprøve der bl.a. er forhøjet ved trom-bo-emboliske events. Er lettest at tolke når den er normal idet man så kan ude-lukke DVT. En forhøjet værdi kan skyldes mange årsager, og skal derfor suppleres med ledsagende undersøgelser.
AK-behandling Anti-Koagulations-behandling er en tabletbehandling, der sigter mod at nedbringe risikoen for dannelse af nye blodpropper.
INR INR betyder "International Normalised Ratio". INR beskriver hvor lang tid det tager for patientens blod at størkne i forhold til ubehandlede personer. En INR-værdi på 2 angiver således at man er 2 gange så lang tid om at størkne sit blod.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved blodprop i de dybe vener](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0015-MC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.