Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerte og blod

Forløb: Hjertekrampe (Stabil angina pectoris)


Opdateret: 15. December 2009

Aktivitet / hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Definition Angina Pectoris kaldes også hjertekrampe. Stabil angina pectoris er en tilstand, hvor man får ”typiske” smerteanfald, og ikke anfald i hvile. Smerterne er et udtryk for iltmangel i hjertets muskulatur.  
Skade/symptomer som får personen til at søge læge Det primære symptom vil oftest være smerter eller trykken i brystet. Der kan være udstråling til venste arm, kæben eller ryggen. Kan ledsages af åndenød, svimmelhed og eventuelt fornemmelse af hjertebanken. Anfaldene udløses oftest ved anstrengelse (motion, hårdt fysisk arbejde og lignende) eller i kulde. Det typiske er, at smerterne forsvinder, igen når den udløsende faktor fjernes.  
Klinisk diagnose Diagnosen stilles ud fra de typiske symptomer. Patienten skal udredes for at finde eventuel behandlingskrævende iskæmisk hjertesygdom.  
  Når udredning iværksættes, bør patienten opstarte behandling med hjertemagnyl og nitroglycerin (enten som spray eller som smeltetablet).  
Henvisning / visitati-on og brev til patien-ten Egen læge henviser til kardiologisk ambulatorium. Patienten indkaldes herfra. Flere steder tilbydes en en-dags udredning, såkaldt angina-pakke, hvor alle undersøgelser og blodprøver samles én dag incl svar. Det er væsentligt, at patienten i perioden fra henvisning til indkaldelse afprøver effekten af nitroglycerin.Ventetid:Evt. en-dags-udredning via en såkaldt 'angina-pakke'. Læge
Modtagelse Patienten modtages af en læge, der kortlægger patientens sygehistorie med særlig forkus på hjerte/kar sygdomme. Her tænkes især på:• Familie - sygdomshistorie• Blodtryk• Rygning• Alkoholforbrug• Medicinforbrug• Sukkersyge• Stofskiftelidelser• Kost- og motionsvaner.Herefter laves en objektiv undersøgelse, hvorefter diagnostiske undersøgelser kan iværksættes Læge
Diagnostiske under-søgelser • Blodprøver, særligt fokus for udredning af diabetes samt kontrol af kolesteroltal  
  • EKG (Hjertekardiogram)  
  • Arbejdstest. Patienten skal cykle så længe som muligt på en kondicykel, mens hjertet overvåges med EKG. Man øger belastningen på cyklen hvert 2. minut med standardiserede energimængder hvorved undersøgelserne bliver individuelt sammenlignelige. Ideen er at afdække tegn på iltmangel ved belastning.  
  • EKKO-kardiografi (ultralydsscanning af hjertet). Denne viser hjertets fysiske udseende, og kan påvise om der eventuelt har været en uerfaret blodprop i hjertet tidligere.  
  • På baggrund af ovenstående undersøgelser tages stilling til behovet for supplerende invasive undersøgelser (ex. Myokardiescintigrafi eller KAG)  
Behandling Hos alle patienter med stabil angina pectoris iværksættes medicinsk behandling, og for en mange vil der være mulighed for invasiv behandling (hvis der forekommer forsnævringer på kranspulsårerne)  
  Den medicinske behandling består af; Hertemagnyl og kolesterolsænkende behandling som forebyggende for dannelse af blodpropper. Nitroglycerin som anfaldsbehandling samt blodtrykssænkende behandling, hvis der er højt blodtryk. Herudover eventuelt hjertestabiliserende medicin (for eksempel Betablokker).  
  Desuden tilrettelægges behandling ud fra individuelle synspunkter og behov. Der lægges særlig stor vægt på ændring af livsstilsfaktorer med indvirkning på sygdommen. Det drejer sig især om rygestop, vægttab, motionstiltag samt kostændringer. Patienten tilbydes i videst muligt omfang professionel hjælp til dette.  
Opfølgning Opfølgning kan ske enten i kardiologisk ambulatorium eller hos egen læge.  
Brugte forkortelser  
-----
Iskæmisk hjerte-sygdom Tilstand hvor blodforsyningen til hjertets egen muskulatur er kompromitteret, typisk på grund af en forsnævring i en kranspulsåre.
Myokardiescintigrafi Undersøgelse der bruges, hvor arbejdstest ikke er mulig på grund af manglende fysisk formåen fra patienten. Ved undersøgelsen påfører man hjertet en medicinsk ”anstrengelse” og aflæser eventuelle tegn til iltmangel
KAG Koronar Angio Grafi. Undersøgelse hvor man med kontrastvæske kan se kranspulsårenes udseende, og dermed vise eventuelle (behandlingskrævende) forsnævringer.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved hjertekrampe (Hjerteinsuffiens)](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0002-MC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ventelister/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons