Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhed | Brystkræft

Brystkræft: Hvornår kan man søge erstatning?

Nogle gange sker der fejl i diagnosticeringen eller behandlingen af brystkræft. Hvis disse fejl medfører, at man får skader, kan man søge om erstatning ved Patienterstatningen.


Offentliggjort: 11. Marts 2024

Hvad er Patienterstatningen?

Patienterstatningen er navnet på den myndighed, som man kan søge erstatning hos, hvis man har fået fysiske eller psykiske skader i mødet med sundhedsvæsenet. Det kan både være i forbindelse med diagnostik, undersøgelser og behandling. Det er gratis at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Ifølge Patienterstatningens egne tal var der i 2022 12.520 ansøgninger om erstatning hos Patienterstatningen. I 22,3 procent af sagerne endte det med, at patienterne fik medhold og blev tildelt erstatning.

Hvem kan søge om erstatning?

Alle, der modtager behandling eller får udleveret medicin i Danmark, er dækket af Patienterstatningen, og har dermed mulighed for at søge om erstatning, hvis de kommer til skade i mødet med sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel være, hvis du på grund af en fejl er blevet diagnosticeret med brystkræft for sent, hvis den behandling, du har fået for din brystkræft-sygdom, ikke har været rigtig, eller hvis du har fået alvorlige, sjældne bivirkninger af den medicin, du har fået.

Skaden kan både være sket på hospitalet, hos egen læge, hos en fysioterapeut eller derhjemme – det er uagtet, så længe skaden er sket under ansvar af en autoriseret sundhedsperson.

Du er også dækket, hvis skaden er sket i et andet lands sundhedsvæsen, men kun hvis du er blevet henvist til behandling i udlandet af det danske sundhedsvæsen.

Hvis du er pårørende til en, der har mistet livet som følge af en behandlings- eller lægemiddelskade, har du også mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Hvilke skader dækker Patienterstatningen?

Du kan anmelde en skade til Patienterstatningen, hvis den behandling, du har fået for din sygdom, har gjort, at du har fået det værre. Det kan for eksempel være forkert, forsinket eller manglende behandling, forkert diagnose eller bivirkninger efter medicin.

Når det gælder sager om bivirkninger af medicin, laver Patienterstatningen en vurdering af, om dine bivirkninger er mere alvorlige, end du bør acceptere.

Skaden skal desuden have medført enten et økonomisk, fysisk eller psykisk tab. Du kan for eksempel få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén eller svie og smerte.

Forsinkelser i screening for brystkræft kan give ret til erstatning

Fra 2021 har indkaldelsen til screening for brystkræft for kvinder i Region Sjælland og Region Hovedstaden været forsinket. Det samme har været tilfældet i Region Nordjylland fra 2022. Af den grund har en række kvinder fået konstateret brystkræft så sent, at det kan have haft betydning for deres sygdoms- og behandlingsforløb.

Hvis forsinkelserne har medført, at sygdomsforløbet er blevet værre, end det ellers ville have været, kan man have ret til at få erstatning.

Kilde: Patienterstatningen

Hvilke skader dækker Patienterstatningen ikke?

Patienterstatningen dækker kun skader, der er sket i det danske sundhedsvæsen (eller i udlandet efter henvisning fra det danske sundhedsvæsen) som følge af den behandling eller medicin, du har fået for din sygdom.

Du kan ikke få erstatning for:

  • sygdommen i sig selv
  • skader, der er opstået som følge af sygdommen
  • skader, der er opstået som følge af, at du ikke blev rask af behandlingen
  • skader, der er opstået i forbindelse med behandling i udlandet, som du selv har opsøgt (ikke henvist)
  • skader under en behandling i udlandet, der er betalt af en privat udbyder af sundhedsydelser.

Der er desuden en forældelsesfrist på tre år. Man regner forældelsesfristen fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.

Har du haft mistanke eller viden om skaden i over tre år, vil sagen være forældet. Hvis den behandling, du har fået, er udført for over tre år siden, men du ikke har haft mistanke eller viden om en skade, er sagen derimod ikke forældet. I disse tilfælde bliver sagen først forældet efter 10 år.

Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, når Patienterstatningen vurderer, om man er berettiget til erstatning, så der er aldrig en garanti for at få tilkendt erstatning. Du kan se eksempler på tidligere afgørelser om kræftsygdomme og få et indblik i, hvad der tidligere er blevet lagt vægt på i afgørelserne, her.

Hvordan søger man om erstatning?

Du kan enten søge erstatning via Patienterstatningens hjemmeside, eller du kan sende din ansøgning med posten. Det er også muligt at ansøge på vegne af andre, men det kræver, at du har en fuldmagt fra personen, det drejer sig om. Du kan hente ansøgningsblanketter og fuldmagter på Patienterstatningens hjemmeside.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til erstatning, har Patienterstatningen en guide, som du kan prøve, inden du søger. Guiden er vejledende, og uanset hvad guiden kommer frem til, kan du altid prøve at søge om erstatning.

Du kan læse mere om muligheden for at søge erstatning på Patienterstatningens hjemmeside.


Kilder: Netdoktors egen artikel om Patienterstatningen og Patienterstatningen.

Kommentér denne artikel

Der er endnu ingen kommentarer på denne side


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.