Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Brystkræft

Forløb: Mistanke om brystkræft


Opdateret: 6. Maj 2010

Aktivitet/ hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Symptom får personen til at søge egen læge Mærkbar knude i brystet, eventuelt ændret udseende af brystet, Indtrækninger i huden eller brystvorten, hævede lymfeknuder i armhulen, sekret fra brystvorten, udslæt på brystvorten.Ventetid:Ved klinisk mistanke om kræft, henviser lægen med det samme  
Klinisk diagnose Lægen mærker på brystet, samt det andet bryst og i armhuler og på hals efter eventuelt hævdede lymfeknuder.Ventetid:Eventuel viderehenvisning sker samme dag. Praktiserende læge
Henvisning Lægen henviser til klinisk mammografi på røntgenafdelingen i det lokale brystkirurgiske centerVentetid:Patienten indkaldes inden for en uge efter modtaget henvisning. Praktiserende læge
Klinisk mammografi Røntgenlægen mærker på brysterne, brysterne røntgenundersøges (mammografi), eventuelt ultralydsskannes brystet. Der tages en vævsprøve (med en nål) fra knuden. Patienten får en tid med hjem til svar i bryst-ambulatoriet. Der udleveres skriftlig vejledning. Ventetid: Der henvises til det lokale sygehus' bryst-ambulatorium samme dag. Cirka en uges ventetid på vævsprøvesvar. Røntgenafdeling
Mamma-ambulatoriet Svar på vævsprøven – er den ondartet? Drøftelse af videre forløb ved tværfaglig konference mellem røntgenlæge, brystkirurg og patolog. Mammografibilleder sendes til brystkirurgisk afdeling.Ventetid:Henvisning sendes samme dag. Patienten får indkaldelsesbrev til forundersøgelse fra brystkirurgisk afdeling inden for tre dage. Lokalsygehus
Indkaldelse til mammakirurgisk afdeling Patienten får skriftlig indkaldelse. Den er vedlagt et spørgeskema om blandt andet medicin, allergier, andre sygdomme, som skal udfyldes hjemme.Ventetid: Hvis der er mistanke om kræft, er patienten omfattet af reglerne for maksimal ventetid i forbindelse med kræft. Det betyder, at forundersøgelsen skal finde sted inden for to uger efter, at hospitalet har modtaget henvisning. Se de aktuelle ventetider i din region [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) Hvis der ikke er mistanke om kræft skal, skal forundersøgelsen finde sted inden for en måned. Mammakirurgisk afdeling.
Forundersøgelse PPatienten modtages i skranken af sekretær og afleverer spørgeskema. Det er en god idé at have en pårørende med. Kontaktlægen og kontakt- sygeplejersken taler med patienten. Patienten informeres om diagnosen. Lægen spørger igen til sygehistorien og undersøger igen brysterne. Information om behandlingsmuligheder og videre forløb. Der er på forhånd booket tid til operation under indlæggelse. Narkoselæge/ sygeplejerske informerer om bedøvelse. Der tages blodprøver i laboratoriet, eventuelt også hjertediagram. Der medgives skriftlig information med telefonnumre og mødetid samt skriftlig information om operationen. Ventetid: Ifølge reglerne om maksimal ventetid for behandling af kræft, skal operation finde sted inden for to uger efter, at patienten har sagt ja til operationen. Se de aktuelle ventetider [her.](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) Speciallæge, sygeplejerske, sekretær.
Modtagelse til operation Patienten møder enten fastende på operationsdagen eller dagen før i sengeafdelingen. Kontakt- sygeplejerske
Forberedelse til operation Der måles blodtryk, puls og temperatur og udspørges om navn og personnummer. Påsætning af ID-armbånd. Påsætning af lange støttestrømper, som skal bruges under hele indlæggelsen (for at forhindre blodpropper i benene, når man ligger stille.) Kontakt- sygeplejerske
Afhentning til operation Portøren kører til operationsgangen. Hvis knuden ikke kan mærkes udefra, køres først til røntgenafdelingen, hvor der lægges en tynd, ultralydsvejledt nål til at hjælpe med at finde knuden ved operation.  
Operation Kirurgen hilser på patienten inden operationen. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Oftest kan man gøre operationen helt færdig i en seance med enten brystbevarende teknik eller fjernelse af hele brystet. Nogle gange bliver man nødt til at starte med kun at fjerne selve knuden med henblik på nærmere karakterisering, og den endelige operation foretages så ved en operation mere. Ved den endelige operation udtages et antal lymfeknuder fra armhulen også. Der anlægges dræn og stram forbinding. Kirurg, operations- personale, narkosen.
Opvågning Opvågning foregår på opvågningsafsnittet eller på sengeafdelingen. Der måles blodtryk, puls, temperatur og gives smertestillende medicin. Narkose- sygeplejerske
Retur til sengeafdeling Som på opvågningen. Desuden almindelig pleje og omsorg. Drænkan normalt fjernes dagen efter operationen. Ofte vil en fysioterapeuten instruerer i lette øvelser. Der informeres om støttegrupper og andre tilbud om træning og hjælp Information om det videre forløb. Svar på spørgsmål. Udskrivelse ofte samme dag hvis der ikke er anlagt dræn, eller efter drænfjernelse.  
Ambulant kontrol Fjernelse af sting samt endeligt svar og planlægning af videre forløb, eventuel efterbehandling (stråle-, antihormon- og/ eller kemoterapi). Se forløb for efterbehandling her .  

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved Cancer Mammae](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/f0004-rs-alle-ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.