Annonce

Når børnene flytter hjemmefra

Når børnene er flyttet hjemmefra starter en ny livsfase. Det betyder, at man i parholdet skal finde ud af at være sammen på en ny måde. Denne fase kaldes også ’mand-kone-tid´, ’efter-forældrefasen´ eller ’sølvbryllups-panikken´.

Forskellige strategier i ægteskabet

Flere ægteskabsforskere mener, at man kan spore en øget utilfredshed i denne "efter-forældre-fase". Midaldrende ægteskaber, som tilsyneladende er stabile og veletablerede, er ikke helt så lykkelige og harmoniske, som de ser ud til. Ifølge undersøgelserne kan ægteskabsforholdene deles op i fem kategorier:

  • De konflikt-tilvante . Begge parter er klar over, at de egentlig ikke passer sammen, og at der altid er mulighed for konflikt. De lever i en slags væbnet neutralitet med spændinger, som for det meste bliver holdt i skak.

  • Forholdet uden liv og vitalitet . I dette ægteskab er der ingen alvorlig konflikt, med det hænger sammen med, at parterne ikke er tilstrækkeligt vigtige for hinanden. Deres ægteskabsforhold er præget af ligegyldighed. På visse områder kan de føle et tilfredsstillende fællesskab, for eksempel i forhold til deres voksne børn eller børnebørnene. Ægteskabet opretholdes på grund af vane og mangel på refleksion, eller fordi ægteskabet giver økonomisk og social tryghed. Det foretrækkes frem for den utryghed, man kan komme ud i, hvis man går sin vej. Det forekommer, at den ene eller begge har seksuelle forhold kørende udenfor ægteskabet, og det accepteres, uden at de taler om det med hinanden - Og de har det godt med det.

  • Et passivt-harmonisk forhold . For begge parter er samlivet tilfredsstillende, men heller ikke mere. Her er meget få konflikter, men også kun få fælles interesser og aktiviteter. Ægteparret er passive over for hinanden, ikke specielt desillusionerede; men der er intet sprudlende liv imellem dem. Der er ikke meget, der tyder på, at de er uundværlige for hinanden eller holder særlig meget af hinanden. De har det egentligt meget godt, nusser med hver sit og lader hinanden i fred, stort set.

  • Det levende, vitale forhold . Det drejer sig om ægtepar, som deler væsentlige oplevelser i livet med hinanden på en intens og spændende måde. Det kan være seksualitet, fælles arbejde, skabende virksomhed eller omfattende fritidsinteresser. Parterne deler følelser og oplever deres forhold som livgivende og meningsfyldt.

  • Det totale forhold mellem ægtefællerne, ideal-ægteskabet . Det ligner det vitale forhold, men er mangesidigt. Sådanne ægteskaber er sjældne, men findes. Det er ægtepar, som med entusiasme og gensidighed virkelig deler alle livets aspekter. De respekterer hinandens særpræg og får det optimale ud af forholdet, og får hinanden til at blomstre og vokse.

Det overvejende flertal findes i de tre første kategorier, viser undersøgelser foretaget af de amerikanske forskere Cuber og Harroff. De har vænnet sig til konflikterne, og er blevet passivt-harmoniske.

Generelt ser det også ud, som om samlejehyppigheden og ønske om seksuel omgang med ægtefællen svinder ind, før det fysiologisk er nødvendigt. Men ægtefæller, der har været gift i mange år, som disse ofte har i "efter-forældre-fasen", oplever ikke dette som et problem.

Annonce (læs videre nedenfor)

Snakkende kvinder og tavse mænd

Det er oftest konen, der vil gå sin vej; hun keder sig sammen med ham, irriteres over hans passivitet og træthed og mangel på initiativ. Hun synes altid, at hun skal trække ham med, hvis de skal udenfor døren.

Han er til gengæld træt af at blive afvist af hende, hvis han vil nærme sig hende fysisk. Han synes også, at hun sårer ham, hvis han viser følelser. Begge parter råber på ømhed. Han sidder og resignerer bag avisen "Lad hende bare snakke". Hun råber op for at få ham til at reagere. Hvis han ikke siger noget, råber hun højere og føler sig som en rappenskralde.

Mænd har svært ved at være fortrolige med andre mænd, og der skal tit alkohol til for at løsne tungebåndet og sætte ord på følelserne. Hvis det føles svært at tale med fremmede på værtshuset, kan den ene "lille én" nemt tage den næste med sig. Enlige fraskilte mænd mellem 55 år og pensionsalderen har en stor risiko for at drikke for meget eller begå selvmord.

Det kan også være, at han får ondt i maven, ondt i skulderen eller han kan ikke synke. Det er ikke nemt for den mand, som i den sidste del af sit arbejdsliv føler sig presset af tempoet på arbejdspladsen og de nye teknikker, som man forlanger, han skal sætte sig ind i. Han står nærmest på tæer for at klare den, vel vidende at der står en ung lige bagved ham parat til at overtage jobbet, hvis han ikke magter det.

Hvis han også føler, at det går dårligt på hjemmefronten, at hans kone er ulykkelig og vil skilles, sætter magtesløsheden ind. Han slår ikke til, og ved ikke, hvad han skal gøre. Her er det vigtigt, at kvinderne er opmærksomme og forsøger at trænge gennem hans panser af stolthed, da det som regel er hende, der er bedst til at bryde isen og få en samtale i gang.

Hvorfor blive sammen?

Det er selvfølgelig ikke alle modne ægteskaber der er så dårlige. Det almindeligste er nok, at der er gode og dårlige perioder, og at utilfredsheden ikke er permanent. Men det er nok de færreste modne ægteskaber, der kan leve op til myten om evig lykke og harmoni. Men hvorfor blive sammen, hvis man virkelig oplever det som mislykket?

Der er ingen grund til at blive sammen for børnenes skyld; dem kan man støtte og tage sig af hver for sig. Der er heller ikke grund til sammenhold set fra et samfundsmæssigt synspunkt. Men når mange alligevel bliver sammen, må det være et udtryk for, at tryghedsbehovet er så vigtigt, at det opvejer utilfredsheden. Specielt er mænd i denne alder klar over, at det vil være vanskeligt for dem at leve alene, så de foretrækker at betale den pris, det er at leve i et dårligt ægteskab.

En vigtig faktor og sammenhængskraft i modne ægteskaber er den kontakt til børn, slægt og venner der er bygget op gennem et langt liv sammen. Ofte ser man at det modne bedsteforældrepar fungerer som midtpunkt i netværket, og det kan for mange nok kompensere for et på andre punkter vitaminfattigt parforhold.

Annonce (læs videre nedenfor)

Debat

I debatten om ægteskabsproblemer kan du møde ligestillede at udveksle erfaringer og gode råd med.

Sidst opdateret: 02.01.2006

Annonce