Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Smerter

Værd at vide før du skal opereres

Der findes ofte en række særlige forholdsregler, der har betydning for netop den type operation, du skal have foretaget. I forbindelse med indkaldelse udsender sygehuset en vejledning om, hvordan man skal forberede sig, hvad man skal huske at medbringe, hvad der vil ske og så videre. Her kan man læse om nogle af de generelle råd og informationer.


Opdateret: 17. Maj 2002

Der findes ofte en række særlige forholdsregler, der har betydning for netop den type operation, du skal have foretaget. I forbindelse med indkaldelse udsender sygehuset en vejledning om, hvordan man skal forberede sig, hvad man skal huske at medbringe, hvad der vil ske og så videre. Alle, der skal have foretaget en planlagt operation skal forudgående have haft en samtale med en kirurg, som finder ud af hvilken type operation, der skal foretages. Der er forskel på, om det skal foregå ambulant ved et dagkirurgisk afsnit, hvor man kommer hjem samme dag, eller om man skal opereres under flere dages indlæggelse.

I denne artikel gives nogle generelle informationer og råd.

Hvad sker der før en ambulant operation?

 • Skal operationen foretages i lokalbedøvelse, er der sædvanligvis ikke behov for større forudgående undersøgelser eller forberedelser.

 • Er det en mindre operation, som kræver mere end blot lokalbedøvelse, udspørger lægen om helbredstilstanden i øvrigt. Det vil sige, om der er allergi, ens medicin-, tobak- eller alkoholforbrug. Lægen vil herefter lytte på hjerte og lunger, og blodtrykket bliver målt . Oplysningerne bliver nedskrevet i et skema, som senere vil blive gennemgået af en narkoselæge med henblik på, om der kunne være nogle problemer med bedøvelse. Når man bliver indkaldt, møder man fastende op om morgenen samme dag, som man skal opereres.

Hvad sker der før en operation som kræver indlæggelse?

Skal man opereres under egentlig indlæggelse, vil man blive indkaldt til sygehuset en til to dage før, for at få skrevet en egentlig lægejournal. Der vil blive taget blodprøver , nogle gange et elektrokardiogram og eventuelt et røntgenbillede af hjerte og lunger. For nogles vedkommende skal der foretages yderligere undersøgelser inden operationen.

På sengeafdelingen vil man blive budt velkommen af en sygeplejerske og informeret om, hvad der skal ske under indlæggelsen.

Dagen før operationen vil man på sin sengeafdeling få besøg af en narkoselæge, der sammen med patienten planlægger, hvilken bedøvelse der skal anvendes, og hvordan dette foregår. Man får eventuelt tilbudt en beroligende pille på operationsdagen.

Ved en planlagt operation kræves det, at man er fastende i mindst seks timer. Fasten gælder for fast føde, væske og tobaksrygning. Det er dog tilladt, at indtage eventuel morgenmedicin, der udleveres af sygeplejersken på operationsdagen.

Hvad skal medbringes ved indlæggelsen?

 • Man skal medbringe sit indlæggelsesbrev.

 • Man skal medbinge sin daglige medicin.

 • Hjælpemidler såsom briller, høreapparat eller egen kørestol.

 • Toiletartikler, hjemmesko, morgenkåbe, eventuelt joggingdragt.

 • Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende.

 • En god bog, måske et lille fjernsyn.

 • Post, aviser og tidsskrifter kan omadresseres til sygehuset.

Hvad gør jeg vedrørende den medicin som jeg får hjemmefra?

 • Vær opmærksom på, hvis du får blodfortyndende medicin ( magnyl, persantin, marcoumar, marevan). Du skal muligvis holde en pause med dette nogle dage før operationen. Er du i tvivl bør, du kontakte afdelingen før indlæggelsen.

 • Op til indlæggelsen bør du tage din daglige medicin som du plejer, med mindre du får besked på andet.

Hvad er det vigtigt lægen får at vide?

 • Hvis du har eller lige har haft feber.

 • Hvis du har opblussen i rygerlunger (kronisk bronchitis).

 • Hvis du har astma, og bruger astmamedicin eller binyrebarkhormon.

 • Hvis du har tendens til åndenød.

 • Hvis du har ukontrolleret, forhøjet blodtryk.

 • Hvis du en gang imellem har hjertekrampe (angina pectoris), (særligt når det forekommer i hvile).

 • Hvis du har episoder med uregelmæssig puls.

 • Hvis du har haft blodprop i hjertet eller hjernen tidligere.

 • Hvis du har tendens til dyb årebetændelse.

 • Hvis du har allergi overfor visse typer medicin, for eksempel penicillin.

 • Hvis du har haft dårlig erfaring med bedøvelse tidligere, eller er vidende om, at der har været særlige problemer i familien omkring dette.

 • Hvis du ikke vil modtage eventuel blodtransfusion.

Hvad er risikoen ved operation?

 • Der er altid en risiko ved at lade sig operere, men den er som regel lille, afhængigt af hvor stor en operation, der er tale om.

 • Belastning på hjerte, lunger og nyrer finder sted i større eller mindre grad, og har man sygdom i disse organer, har man en øget risiko for komplikationer.

 • Vejer du for meget er risikoen større (Beregn BMI under afsnittet overvægt, i Sunde Råd).

 • Hvis man er syg på grund af betændelse i kroppen, bør dette så vidt muligt være færdigbehandlet inden man bliver opereret.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.