Annonce

Kronisk hovedpine og migræne

Hvad er kronisk hovedpine?

Kronisk hovedpine beskriver en række forskellige typer hovedpine, der optræder mere end halvdelen af månedens dage, og for en stor andel heraf er det en daglig hovedpine, der har varet i månedsvis eller i mange år. Hovedpinen kan i meget sjældne tilfælde skyldes en alvorlig livstruende sygdom som hjernesvulst, men for langt de fleste er der tale om en godartet tilstand som kronisk spændingshovedpine, migræne, medicinoverforbrug eller følge efter ulykker som hjernerystelse og lignende.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvorfor opstår kronisk hovedpine og migræne – og hvorfor gør det ondt?

I de fleste tilfælde skyldes den kroniske hovedpine, at der indtages for meget hovedpinemedicin, idet både almindelige håndkøbshovedpinepiller samt de stærkere smertestillende piller eller migrænemedicin kan forårsage en slags kronisk forgiftningshovedpine, hvis det indtages 10 dage eller mere per måned. Denne forgiftningshovedpine svinder betydeligt igen efter nogle uger efter ophør med smertestillende medicin.

Hyppige migræneanfald følges ofte af en lettere hovedpine de øvrige dage i måneden, og det er vigtigt, at man erkender de forskellige typer hovedpine, da behandlingen er meget forskellig.

Bliver hovedpinen gradvist værre og værre, og tilkommer der påvirkning af synet, hørelsen, den psykiske tilstand eller førligheden, skal man søge læge med henblik på yderligere undersøgelse.

Hvor sidder smerterne?

Hovedpinen sidder oftest som et strammende bånd omkring hovedet, men kan også sidde i den ene side af hovedet, i tindingen, bag øjnene eller i nakken. Ved forværringer kan hovedpinen blive dunkende, og den kan være ledsaget af kvalme, lys og lydoverfølsomhed ved de værste anfald.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen stiller diagnosen ved en omhyggelig beskrivelse af hovedpinens start, varighed og symptomer og den anvendte medicin samt en undersøgelse af patienten, hvor øjne, reflekser, kraftudfoldelse og blodtryk blandt andet registreres. Ofte vil patientens løbende registrering af hovedpinen i en dagbog eller en kalender være meget nyttig for lægen. Er der mistanke om anden sygdom eller tilstand, der kan forklare hovedpine, kan der foretages scanning, blodprøver og andre undersøgelser.

Hvordan behandles kronisk hovedpine og migræne?

Hvis der er tale om hovedpine på grund af medicinoverforbrug, er udsigterne til en væsentlig bedring meget positiv ved at holde en pause med den smertestillende medicin i et par måneder. Ofte vil hovedpinen svinde både i styrke og sværhedsgrad, ligesom man igen bliver modtagelig for smertestillende medicin i afmålte doser.

Personer med kronisk hovedpine kan ofte have glæde af at starte en forebyggende behandling – det vil sige en helt anden type tabletbehandling, som skal tages hver eneste dag, uanset om man har hovedpine eller ej. Ofte anvender lægen medicin, der også anvendes til blodtryksforhøjelse, epilepsi eller depression, men disse midler har også en god effekt på kronisk hovedpine.

Hvis noget af hovedpinen skyldes spændinger i nakken eller ryggen, kan lægen også henvise til en fysioterapeut. Træning af korrekt kropsholdning kan forebygge en del af hovedpinen.

Hvad kan man selv gøre?

Man kan:

  • Undgå provokerende faktorer til migræne og spændingshovedpine ved en regelmæssig levevis, faste sengetider, sunde spisevaner, megen motion, varierende arbejdsstillinger, og undlade at ryge og indtage vin/spiritus, omend disse tiltag ikke altid er tilstrækkelige til at undgå hovedpine.
  • Undgå overforbrug af smertestillende medicin Anvend højst smertestillende medicin to dage om ugen i gennemsnit.
  • I en periode føre kalender/hovedpinedagbog over sin hovedpine og sit medicinforbrug, så man skaber sig et klart overblik over forbruget og eventuelt andre udløsende faktorer.

Udsigt for fremtiden

Man kan endnu ikke helbrede hverken migræne eller spændingshovedpine, og mange vil fortsat have episoder med hovedpine, men kan ved god behandling opleve mange smertefrie dage og timer.

I de seneste år har man udviklet behandling med botox og med antistoffer (CGRP-antistoffer) mod migræne. På nuværende tidspunkt er det kun personer, hvor alt anden behandling har svigtet eller givet svære bivirkninger, der kan modtage disse typer af behandling. Der findes endnu ingen tilfredsstillende behandling for hovedpine efter hjernerystelse og lignende ulykker, men den kan aftage over tid, om end det kan tage mange måneder eller endda år for enkelte personer før hovedpinen bedres.

Læs mere om KRONISKE SMERTER

Sidst opdateret: 14.01.2020

Annonce