Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvilke sygdomme kan man se ved en fostervandsprøve?

Spørgsmål:

Jeg er gravid i uge femten og skal på grund af min alder (38 år i næste måned) have foretaget en fostervandsprøve. Jeg er meget i tvivl om, hvilke sygdomme man kan se ved en sådan prøve? Det håber jeg, at I kan svare mig på.

Ligeledes har jeg spørgsmål vedrørende tripletest. Jeg har hørt, at hvis man får foretaget en tripletest, kan man, hvis den er positiv, på forhånd udelukke, at der er noget i vejen med barnet, hvorfor man så ikke behøver at få fostervandsprøven foretaget.

Jeg håber, at I kan hjælpe mig, da jeg er meget bange for at abortere.

Svar:

Kære spørger

Ved en fostervandsprøve får man oplysning om kromosomfejl hos det ventede barn, hvor mongolisme (Downs syndrom) er langt den hyppigste sygdom. Et normalt svar ved en fostervandsprøve udelukker med megen stor sikkerhed (99,9%) kromosomfejl.

Herudover kan man få oplysninger om øget risiko for, at det ventede barn har et stort bugvægsbrok, rygmarvsbrok eller hjernebrok, men dette bør altid undersøges nærmere med en grundig ultralydsundersøgelse af barnet.

Tripletesten er en måling af tre forskellige hormoner (heraf navnet tripletest) i moderens blod. Man får hermed en beregnet risiko for at føde et mongolbarn eller et barn med for eksempel et stort rygmarvsbrok eller bugvægsbrok eller hjernebrok. Tripletesten viser dog ikke, om der kan være andre kromosomfejl.

Jeg skal prøve ikke trætte dig med en hel masse statistikker. Men som eksempel kan man få et svar, der siger risiko 1/ 500. Det vil sige, at én ud af femhundrede kan risikere at føde et barn med en af de misdannelser, jeg har beskrevet ovenfor. Hvis man får et svar, hvor risikoen er større end 1/300, tilråder man yderligere undersøgelse ? enten fostervandsprøve eller grundig ultralydsundersøgelse.

Tripletesten udelukker således ikke misdannelser med hundrede procents sikkerhed hos det ventede barn.

Selvom abortrisikoen ved en fostervandsprøve kun er en procent, er det forståeligt, at I som kommende forældre er bekymrede. Nu har du fået tid til en fostervandsprøve. Men inden prøven foretages vil I få tilbudt en samtale med en specialist, hvor man vil informere om undersøgelsesresultater og risici.

Held og lykke med graviditeten.

Med venlig hilsen

Kirsten Westergaard, jordemoder

Sidst opdateret: 06.10.2003
Annonce