Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvad skyldes forstørret livmoder og hvordan behandles det?

Spørgsmål:

Jeg har netop fået konstateret en forstørret livmoder (ca. 14 x 13,5 cm) som hvis jeg var gravid 3. - 4. mdr. i følge lægerne. Min livmoder er bagoverbøjet (hvilket den altid, i hvert fald i mit voksenliv, har været) og bag livmoderen ses på scanningsbilleder muskelknuder (under min anden graviditet døjede jeg med nogle stænglede muskelknuder men følte intet til disse efter fødslen). Det er nu op til mig at bestemme hvorvidt jeg vil have fjernet livmoderen og i så fald om hele livmoderen skal fjernes eller om livmoderhalsen skal bevares.

Som alternativ kan overvejes ny (eksperimentel) behandling af muskelknuderne ved blokering af blodforsyningen til samme. Mine gener i forbindelse med den forstørrede livmoder er periodevis ødem i benene, en kedelig 'gravid' topmave, der generer når jeg bukker mig sammen og til tider let pletblødning.

Undersøgelse, scanning og celleskrab viser ikke tegn på cancer.

Mine spørgsmål er derfor følgende:

Kan muskelknuderne være årsagen til min forstørrede livmoder?

Hvad skyldes en forstørret livmoder?

Hvor stor er chancen for at problemet forsvinder af sig af sig selv i forbindelse med overgangsalderen?

Hvorfor har nogle kvinder seksuelle problemer efter fjernelse af livmoderen og kan man selv gøre noget for at forebygge denne bivirkning?

Hvordan kan jeg tage stilling til, hvilken operationsteknik, der skal benyttes i så fald jeg beslutter mig for operation? Kan du/ I henvise til uddybende litteratur?

Svar:

Din livmor er sikkert vokset stødt og roligt gennem flere år og altså nu nået en ret anseelig størrelse, som du beskriver det. Når du ikke har mærket så meget til det kan det måske hænge sammen med at din livmor almindeligvis har ligget bagoverbøjet. Nu er den imidlertid så stor at den under alle omstændigheder mærkes.

Livmoderen er gennem årene vokset på grund af ændringer af det naturlige muskelvæv til bindevæv. Det kalder man muskelknudedannelse. Muskelknuderne kan sidde i selve væggen, de kan også sidde mere eller mindre stilkede på livmoderens udside. Du har formentlig muskelknuder af begge typer. En forstørret livmor kan have mange årsager, men i dit tilfælde er der ingen tvivl om, at årsagen er de nævnte bindevævsforandringer, som kaldes muskelknuder.

I nogle tilfælde skrumper muskelknuderne lidt i forbindelse med overgangsalderen når hormonproduktionen slutter, men i din situation kan jeg ikke forestille mig, at det kan blive så meget, at det i sig selv kan løse dit problem.

Hvilken operations teknik, der er bedst i dit tilfælde afhænger af et individuelt skøn. Der er ikke tale om et enten eller, og du vil ikke kunne læse dig frem til, hvorvidt det er bedst at få fjernet livmoderen og i forbindelse hermed efterlade livmoderhalsen - eller at få fjernet hele livemoderen. Du må stole på, at det råd du får af den læge, som skal operere dig, er det bedste netop i din situation.

Det er rigtigt, at der findes alternative måder at fjerne muskelknuder på, men hvis man anbefaler en blokering af blodforsyningen til en muskelknude skal den være velafgrænset i muskelvævet og have en vis stor størrelse. Stilkede muskelknuder, som sidder uden for livmoderen, fjernes formentlig bedst ved laparoskopi - et operativt indgreb i fuld bedøvelse, hvor muskelknuden fjernes gennem et lille snit via et tyndt rør i småstykker. Ved hvert et operativt indgreb, laparoskopi, blokering af blodforsyning, større eller mindre, operative fjernelse af livmoderen, vil der kunne opstå komplikationer.

Du skal selvfølgelig af den opererende læge i forvejen have at vide, hvad du kan risikere. Men samtidig vil du få en kvalificeret vurdering af den risiko, som netop du vil kunne opleve.

Med hensyn til det seksuelle er det almindelige at man ikke får gener efter fjernelse af livmoderen. Tvært imod giver fjernelsen af den store livmor og ophør med mulig blødningsforstyrrelse en ny frihed, som måske endda gør seksuallivet lidt bedre. Diskussionen, om hvorvidt en operation, hvor livmoderhalsen bevares, skulle være mindre generende i forhold til fremtidig seksualliv, er ikke endeligt afklaret.

Der gives ingen enkle og lette løsninger på de spørgsmål, du stiller. Derfor må du have tillid til den eller de læger, som tilbyder at hjælpe dig ved operationen. Kun du og de vil være i stand til at give en værdifuld konklusion på dit problem.

Med venlig hilsen

Erik Fangel Poulsen,

speciallæge

Sidst opdateret: 22.01.2003
Annonce